Додаткові відомості

Освіта
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2019.05.19 09:05:01 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1491 Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм Засоби вираження мовленнєвого акту погрози в англійських лицарських романах XII-XV ст. Львів document
1490 І Таврійські філологічні читання Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII-XV ст. Херсон document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
26492 Основні типи порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
26492 Основні типи порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
17173 Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах XII–XV ст
11406 Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV ст
11760 Мовні засоби вираження погрози в англійських лицарських романах XII-XV ст
11761 Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарських романах XII–XV ст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
21460 Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання”
10473 Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій
11653 Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII–XV ст
1796 Використання професійного орієнтованого спілкування у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей
2116 Передумови виникнення та шляхи подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей
1800 Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови
1795 Педагогічні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови
1799 Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей
1798 Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання"
1797 Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика"

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
998 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
1404 Лідерський модуль - document 01.02.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
40 Іноземна мова (1 курс)_1 Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
14 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс)_1 Бакалавр Денна 5 не оцінено не оцінено 25.11.2016
300 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
301 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФВ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
3684 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс) Бакалавр Денна 7 10 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3556 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 0923 28.10.2015
3568 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0907 16.12.2015
3598 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 2835 27.09.2016
6398 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 2624/17 07.09.2017
6404 Іноземна мова Денна Бакалавр 2630/17 07.09.2017
6526 Іноземна мова Денна Бакалавр 2765/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
483 Кафедра англійської мови 4,69 30.12.2016
1063 Кафедра англійської мови 4,79 12.01.2017
1914 Кафедра англійської мови 4,64 26.12.2018