Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім.Т..Шевченка, 1977, філософський факультет, відділення філософії
Перелік місць роботи
Київський інститут харчової промисловості, Київська обласна організація товариства "Знання" України, Всесоюзний інстиут підвищення кваліфікації працівників  "Інтуристу", Київський інститут вдосконалення вчителів ім.Б.Грінченка, Київський інститут туризму, економіки і права, Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський університет ім.Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Логіко-гносеологічний аналіз аксіоматичного методу, 1985
Громадська активність
куратор групи ФІЛОСб-1-15-4.0д
керівник наукового студентського гуртка "Ключ до істини"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 2 0 2021.09.15 12:19:19 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
29266 Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності
18314 Комунікативна природа влади

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
33937 Влада в системі комунікації та її трансформації в інформаційному суспільстві
29124 Логіко-методологічні прийоми маніпулювання історичною пам'яттю
30731 Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів
28794 Світоглядна сутність інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності
29266 Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності
29550 Художня література як засіб впливу на формування світоглядних орієнтирів особистості
26048 Інформаційна війна як засіб тероризму
22754 Риторика як знаряддя влади
22748 Софістика в інформаційних війнах
21787 Комунікативна природа влади
13580 Суспільна свідомість в умовах зміни ціннісних парадигм
13549 Формування переконань засобами художнього тексту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
13583 Освіта як виховання культури думки і культури мовлення
495 Сучасні трансформації тероризму
2009 Логіка в соціально-політичному контексті

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
206 Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30731/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
783 Фаховий модуль (стажування) - document 13.11.2014
811 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1363 Фаховий модуль (стажування) - document 13.04.2016
1427 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1457 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
4635 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4759 інше Інший модуль document 06.10.2020
5159 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2021
5271 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
529 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації» Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
55 Ключ до істини Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 27.10.2016
114 Ключ до істини упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 35 Не зазначено 16.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8319 Логіка
18750 Філософія мови

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
281 Логіка (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
393 Філософські студії: Логіка (1 курс, ФУ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
479 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
4044 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс) Бакалавр Денна 5 6 25 28.12.2018
5903 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5904 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5905 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
6542 Історико-філософський факультет Культура мислення та спілкування: Логіка (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6543 Історико-філософський факультет Культура мислення та спілкування: Риторика (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7315 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7316 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, МЖур) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7318 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
7325 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7332 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7333 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7334 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7335 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
531 Кафедра філософії 3,84 30.12.2016
957 Кафедра філософії 4,22 12.01.2017
1823 Кафедра філософії 4,14 26.12.2018
2940 Кафедра філософії 3,73 28.12.2019
3484 Кафедра філософії 4,45 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
319 ФІЛОСб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018