Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім.Т..Шевченка, 1977, філософський факультет, відділення філософії
Перелік місць роботи
Київський інститут харчової промисловості, Київська обласна організація товариства "Знання" України, Всесоюзний інстиут підвищення кваліфікації працівників  "Інтуристу", Київський інститут вдосконалення вчителів ім.Б.Грінченка, Київський інститут туризму, економіки і права, Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський університет ім.Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Логіко-гносеологічний аналіз аксіоматичного методу, 1985
Громадська активність
куратор групи ФІЛОСб-1-15-4.0д
керівник наукового студентського гуртка "Ключ до істини"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2019.01.15 16:06:08 Перейти на сторінку link

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
26048 Інформаційна війна як засіб тероризму
22754 Риторика як знаряддя влади
22748 Софістика в інформаційних війнах
21787 Комунікативна природа влади
13580 Суспільна свідомість в умовах зміни ціннісних парадигм
13549 Формування переконань засобами художнього тексту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
13583 Освіта як виховання культури думки і культури мовлення
495 Сучасні трансформації тероризму
2009 Логіка в соціально-політичному контексті

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
55 Ключ до істини Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 27.10.2016 3
114 Ключ до істини упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 35 16.11.2017 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
783 Фаховий модуль (стажування) - document 13.11.2014
811 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1363 Фаховий модуль (стажування) - document 13.04.2016
1427 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1457 Дидактичний модуль - document 03.04.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
529 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації» Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8319 Логіка
18750 Філософія мови

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
281 Логіка (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
393 Філософські студії: Логіка (1 курс, ФУ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
479 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 4 4 не оцінено 28.12.2017
4044 Історико-філософський факультет Філософські студії: Логіка (1 курс) Бакалавр Денна 5 6 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2664 Сучасна логіка (Культура мислення та культура спілкування) Денна Бакалавр 1129 23.03.2016
2667 Традиційна логіка (Культура мислення та культура спілкування) Денна Бакалавр 1252 09.02.2016
2687 Комунікативна логіка Денна Бакалавр 1244 23.03.2016
2696 Комунікаційна логіка Денна Магістр 1256 23.03.2016
2698 Теорія і практика аргументації Денна Бакалавр 1245 23.04.2016
2774 Сучасна логіка Денна Бакалавр 3340 27.09.2016
3731 Пропедевтика Денна Бакалавр 3369 27.09.2016
4365 Основи критичного мислення Денна Бакалавр 0624/17 09.02.2017
4368 Комунікативна логіка Денна Бакалавр 0627/17 09.02.2017
4369 Комунікаційна логіка Денна Бакалавр 0628/17 09.02.2017
4370 Теорія і практика аргументації Денна Бакалавр 0629/17 09.02.2017
4380 Культура мислення та культура спілкування: Традиційна логіка Денна Бакалавр 0639/17 09.02.2017
4381 Культура мислення та культура спілкування: Сучасна логіка Денна Бакалавр 0640/17 09.02.2017
4396 Філософські студії: Логіка Денна Бакалавр 0655/17 09.02.2017
6332 Культура мислення та культура спілкування: Риторика Денна Бакалавр 2558/17 21.09.2017
6370 Теорія і практика аргументації Денна Бакалавр 2596/17 21.09.2017
6376 Філософські студії: Логіка Денна Бакалавр 2602/17 21.09.2017
6378 Культура мислення та культура спілкування: Сучасна логіка Денна Бакалавр 2604/17 21.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
531 Кафедра філософії 3,84 30.12.2016
957 Кафедра філософії 4,22 12.01.2017
1823 Кафедра філософії 4,14 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
319 ФІЛОСб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018