Додаткові відомості

Освіта
Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009 рік
Перелік місць роботи

2005 - 2009 рр. - секретар Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

2009 - 2012 рр. - методист в/к навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2010 - 2014 рр. - викладач циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

2012 -2013 рр. - завідуюча навчально-методичним центром соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

з вересня 2013 р. - викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2013 -2015 рр. - викладач циклової комісії з педагогічної освіти Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

з вересня 2016 р. - старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

«Формування
фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими
розладами»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2018.12.16 09:18:17 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2711 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій : наукові підходи та сучасні практики Особливості формування суперсегментних фонологічних ознак мовлення у дітей із тяжкими мовленнєвими розладами м. Київ, Україна document
2136 Інклюзія в новій українській школі : виклики сьогодення Особливості формування фонологічного компонента мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення м. Київ, Україна document
2712 Інноваційні підходи в спеціальній освіті Порушення фонологічного компоненту мовлення у дітей з тяжкими розладами мовлення м. Київ, Україна document
1623 Сучасні проблеми логопедії та реабілітації ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ОРОФАЦІАЛЬНОЇ МІОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ м. Суми document
1624 Сучасні підходи до реалізації корекційно-розвивального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку Особливості мовленнєвого розвитку дітей з розумовою відсталістю м. Київ document
1317 Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" Напрями методики формування формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами м. Вінниця document
522 Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 'Корекційна освіта (логопедія)' на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру 'Логотренажер') Київ document
523 «Специальное образование: традиции и инновации» Основные направления методики изучения механизмов фонологических ошибок младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами г. Минск, Белорусь document
524 Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі Особливості засвоєння учнями із тяжкими мовленнєвими розладами знань з української мови м. Суми, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
15563 Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5-6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
15563 Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5-6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами
14077 Особливості формування фонологічних знань в учнів з тяжкими мовленнєвими розладами
10485 Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами
3179 До питання визначення стану сформованості фонологічних знань в учнів 5-6 класів з ТПМ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
19514 Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці
14824 Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
15168 Основные направления методики изучения механизмов фонологических ошибок младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами
18234 Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами
10798 Особливості засвоєння учнями з тяжкими мовленнєвими розладами знань з української мови
10485 Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами
5612 МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ФОНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ 5-6 КЛАСІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ РОЗЛАДАМИ
5609 СТАН СФОРМОВАНОСТІ ФОНОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ РОЗЛАДАМИ
3097 Фонологічний компонент мови: актуальність дослідження у дітей з важкими мовними порушеннями
2494 Лінгвістична сутність поняття «фонема» у контексті логопедичних досліджень
2339 Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з тпм знань з української мови
2492 Актуальність дослідження фонологічного компоненту мовлення у дітей з ТПМ
2588 Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з ТПМ знань з української мови

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
25 Логодидактична майстерня Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 17.03.2016 4
141 «Логодидактична майстерня» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 20.09.2017 3

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
22

Данілавічютє
Еляна Анатоліївна, лабораторія логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії«Формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами», 13.00.03 – корекційна педагогіка Аспірантура 2010-2014 н.р., заочна форма навчання, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Інституту спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
37 Заняття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5
364 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1003 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
1407 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1570 Фаховий модуль (стажування) - document 20.04.2017
1686 Інше - document 12.10.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (11)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
124 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” в рамках Фестивалю методик Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
126 “Професійне кредо логопеда” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотосушка Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
127 “Логопед устами дітей” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотоконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
128 «Логопедія жартома» Експрес-діагностика мовленнєвого розвитку Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
129 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
623 «Від душі до душі. Світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей» (для дітей м. Києва з порушеннями мовлення, які відвідують Інтерактивне заняття Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 06.12.2016 2
1133 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1134 Лист у логопедичне майбутнє Літературний перфоманс Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1143 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1163 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1185 "Азбука творчості" як засіб розвитку творчих здібностей дітей із особливими освітніми потребами Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Спеціальна педагогіка

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
10338 Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2
5818 Вступ до спеціальності : логопедія. Модуль 2

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
13 Основи логопедії (4 курс) Університетський коледж Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
342 Медико-соціальні основи здоров'я: Модуль 2. Основи дефектології (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
145 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс) Бакалавр Денна 8 4 25.11.2016
148 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 5 не оцінено 25.11.2016
359 Інститут людини Основи дефектології (2 курс, СПб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не оцінено 30.12.2016
360 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не оцінено 30.12.2016
452 Інститут людини Медико-соціальні основи здоров'я: Модуль 2. Основи дефектології (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 4 не оцінено 27.12.2017
764 Інститут людини Медико-соціальні основи здоров'я: Модуль 3. Дефектологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не оцінено 29.12.2017
765 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс) Бакалавр Денна 4 не оцінено 29.12.2017
767 Інститут людини Дефектологія (1 курс, СПб) Бакалавр Денна 5 не оцінено 29.12.2017
768 Інститут людини Основи дефектології (2 курс, СПб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено 29.12.2017
769 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 3 не оцінено 29.12.2017

Затверджені робочі програми (29)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1865 Пропедевтична практика Денна Бакалавр "0345" 29.01.2016
1866 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр "0344" 29.01.2016
1867 Виробнича (Професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 1555 29.01.2016
2811 Університетські студії: Я - студент, Вступ до спеціальності, Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1618 27.09.2016
3307 Медико - соціальні основи здоров'я: Основи дефектології Денна Бакалавр 1620 27.09.2016
3310 Основи дефектології Денна Бакалавр 1641 27.09.2016
3311 Основи дефектології і логопедії Денна Бакалавр 1640 27.09.2016
3328 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 1628 27.09.2016
3341 Логопедія (інтегрований курс) (Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ,Логопедична корекція системних порушень мовлення,Ігрові технології в логопедичній роботі,Сучасні логопедичні технології) Денна Магістр 1616 27.09.2016
4183 Педагогіка Денна Бакалавр 0449/17 02.02.2017
4203 Спеціальна педагогіка Денна Бакалавр 0469/17 02.02.2017
4240 Медико-соціальні основи здоров'я: Дефектологія Денна Бакалавр 0506/17 02.02.2017
4483 Пропедевтична (безвідривна) практика Денна Бакалавр 0744/17 02.02.2017
4484 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 0743/17 03.02.2017
4485 Виробнича практика (професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 0742/17 03.02.2017
4486 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0745/17 03.02.2017
4488 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр 0747/17 03.02.2017
5172 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 1392/17 07.09.2017
5176 Університетські студії Денна Бакалавр 1396/17 07.09.2017
5180 Медико-соціальні основи здоров'я: Модуль 2. Основи дефектології Денна Бакалавр 1400/17 07.09.2017
6014 Пропедевтична педагогічна практика Денна Бакалавр 2406/17 07.09.2017
6015 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 2407/17 07.09.2017
6016 Навчальна практика (пропедевтична волонтерська, безвідривна) Денна Бакалавр 2408/17 07.09.2017
7008 Логопедія: Логопедія (ринолалія) Денна Бакалавр 0443/18 18.01.2018
7121 Спеціальна методика навчання української мови дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мови Денна Бакалавр 0556/18 18.01.2018
7312 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0745/18 18.01.2018
7313 Навчальна практика Денна Бакалавр 0746/18 18.01.2018
7314 Виробнича, переддипломна, педагогічна практика Денна Бакалавр 0747/18 18.01.2018
7317 Науково-дослідна практика Денна Бакалавр 0750/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
121 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 4.7 20.05.2016
1273 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 4,83 12.01.2017

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
309 КОб-1-13-4.0д IV 1 - 2016-2017
495 ЛОГб-1-17-4.0д I 2 3 2017-2018