Додаткові відомості

Освіта
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1993
Перелік місць роботи

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник (1997-...)

Доцент кафедри інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка (2013-2015 рр.)

Теми дисертацій (захищених)
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та
системах на їх основі, стимульовані
післяростовими обробками
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація інформатики (УФІ)"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
697 13 17 2019.05.17 09:20:10 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3190 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень Київський університет імені Бориса Грінченка document
1768 І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп‘ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 1. Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею. 2. Контактний матричний термограф на базі платформи ARDUINO Київ, Україна document
1642 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці" Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку Вінниця, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
26415 Тонкі плівки оксиду диспрозію, утворені при швидкому термічному відпалі на пористих підкладках SiC
24181 Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates
23671 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
23959 Хемічний склад і морфологія поверхні йонотронних наноструктур, сформованих на основі 2D-шаруватих кристалів InSe і йонної солі RbNO3
19928 Binding of Polycitydylic Acid to Graphene Oxide: Spectroscopic Study and Computer Modeling

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
20210 Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
14440 White Light Emission of ZnO-Cu Nano-Films
11037 Fabrication and characterization of PbSe nanostructures on van der Waals surfaces of GaSe layered semiconductor crystals
6870 Drying of sessile droplets of laponite-based aqueous nanofluids
5447 Характеризація пористого карбіду кремнію за спектрами поглинання і фотолюмінесценції
6874 Photoluminescence intensity enhancement in SWNT aqueous suspensions due to reducing agent doping: Influence of adsorbed biopolymer
6878 Controlled synthesis and characterization of highly ordered core–shell nickel–carbon nanoparticle arrays on the van der Waals surfaces of layered semiconductor crystals
3299 Дослідження структури, емісійних і п'єзоелектричних властивостей плівок ZnS, ZnS - ZnO і ZnO, отриманих хімічним методом
3591 Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3/p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
2214 Вплив зовнішніх факторів на самоорганізацію наноструктур телуридів свинцю і олова на поверхні (111) BaF2 в умовах, близьких до термодинамічної рівноваги
2123 Магнітні властивості і морфологія поверхні шарів кристалівIn2Se3, інтеркальованих кобальтом
2227 Перетворення структури SiC/por-SiC/TiO2 в процесі швидкого термічного відпалу
2377 Морфологія поверхні та електричні властивості гібридних структур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями Au/Ni//n-Ga2O3/p-GaSe
2238 Властивості низкорефрактивних плівок, отриманих за методом близького перенесення при сублімації графіту в квазізамкнутому об'ємі
2875 Електронні стани на поверхні кремнію після напилення та відпалу плівки SiOx
3081 Оптичні властивості тонких плівок GaSe/n-Si(111)
2814 Люмінесцентні та структурні властивості плівок ZnO − Ag

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
24181 Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates
23671 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
23959 Хемічний склад і морфологія поверхні йонотронних наноструктур, сформованих на основі 2D-шаруватих кристалів InSe і йонної солі RbNO3
20210 Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
19577 The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions
2113 Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії
3339 Відбивання тонких плівок GaSe/n-Si (100) та GaSe/n-Si (111)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
27273 Вивчення основ паралельних та розподілених обчислень із використанням одноплатних мікрокомп’ютерів Paspberry Pi
25669 Методичні аспекти викладання дисциплін напрямку «Інтернет речей»
23960 Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень
26010 До методики викладання окремих питань дисциплін напрямку інтернету речей у ЗВО
20902 Preparation, structural and luminescent properties of nanocrystalline ZnO film doped Ag by close space sublimation method
19754 Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino
19753 Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею
20208 Electroactivity of Al in Al-Doped ZnO Films
19552 Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку
15148 Впровадження дисциплін циклу «Вбудовані системи» в підготовку студентів-інформатиків
15130 Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем
3476 Позитивний фоторезист GeSe3 для мікропрофілювання поверхонь при створенні сенсорних структур

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
11 Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26415/ 2019

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
52 Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates наукове службова 2018

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
14 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
3 Експертна рада МОН з експертизи електронних версій проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
331 Лідерський модуль - document 17.03.2017
534 Дослідницький модуль - document 24.04.2015
544 Модуль з ІКТ - 2015_Співробітники Університету Грінченка, які отримали міжнародний сертифікат Microsoft.docx 17.11.2015
1626 Фаховий модуль (стажування) - Svidotsvo-PK_OLytvyn-2017.pdf 19.08.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
196 «Елементи STEM-освіти в Університеті Грінченка» Фестиваль STEM-fest Київський Палац дітей та юнацтва 17.11.2016 5
201 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 31.10.2016 5
204 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
316 Науковий студентський гурток «Комп’ютерні системи. Комунікаційні та вбудовані засоби керування робототехнічними системами» Презентація Факультет інформаційних технологій та управління 26.10.2016 5
976 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1
1019 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
93 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
223 Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
33 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 25.11.2016
164 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Бакалавр Денна 7 5 не оцінено 25.11.2016
547 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальні інформаційні системи (4 курс, ІН) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
688 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
3687 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальні інформаційні системи (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 12 9 не оцінено 28.12.2018
3746 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Обробка статистичних даних Магістр Заочна 15 9 не оцінено 28.12.2018
3813 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 9 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1050 Інтелектуальні інформаційні системи Денна Бакалавр 2763 27.09.2016
1073 Обчислювальна геометрія та комп`ютерна графіка Денна Магістр 1937 27.09.2016
4015 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0280/17 03.02.2017
4050 Технології проектування вбудованих комп’ютерних систем Денна Магістр 0315/17 03.02.2017
6171 Інтелектуальні інформаційні системи Денна Бакалавр 1956/17 07.09.2017
6185 Проективна геометрія та методи зображень Денна Бакалавр 1970/17 07.09.2017
6218 Практика (переддипломна) педагогічна Денна Бакалавр 2424/17 07.09.2017
6241 Обчислювальна геометрія та комп`ютерна графіка Денна Магістр 2470/17 07.09.2017
6250 Практика виробнича (зі спеціалізації) Денна Магістр 2426/17 07.09.2017
6251 Виробнича (асистентська) практика Денна Магістр 2427/17 07.09.2017
6872 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0307/18 15.01.2018
6892 Проективна геометрія та методи зображень Денна Бакалавр 0327/18 15.01.2018
7306 Виробнича, переддипломна практика Денна Магістр 0739/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
105 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.6 20.05.2016
1226 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,85 12.01.2017
2071 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 26.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
24 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
63 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінаціях "Комп'ютерна графіка" та "Комп'ютерна анімація" Київський університет імені Бориса Грінченка 28.02.2017
64 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
284 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
11 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 11.02.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
25 Леснікова Анна Максимівна VI Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація I 2017
65 Гуменюк Микита Дмитрович IV Інформатика і кібернетика I 2018