Додаткові відомості

Освіта
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1993
Перелік місць роботи
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник
Теми дисертацій (захищених)
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та
системах на їх основі, стимульовані
післяростовими обробками
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
730 14 26 2017.09.23 09:03:55 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1768 І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп‘ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 1. Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею. 2. Контактний матричний термограф на базі платформи ARDUINO Київ, Україна document
1642 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці" Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку Вінниця, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
19928 Binding of Polycitydylic Acid to Graphene Oxide: Spectroscopic Study and Computer Modeling

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
14440 White Light Emission of ZnO-Cu Nano-Films
11037 Fabrication and characterization of PbSe nanostructures on van der Waals surfaces of GaSe layered semiconductor crystals
6290 Порівняльне дослідження плівок NbN і Nb-Si-N: експеримент і теорія
6296 Характеризація SiCN тонких плівок: експериментальні та теоретичні дослідження
6870 Drying of sessile droplets of laponite-based aqueous nanofluids
5447 Характеризація пористого карбіду кремнію за спектрами поглинання і фотолюмінесценції
6874 Photoluminescence intensity enhancement in SWNT aqueous suspensions due to reducing agent doping: Influence of adsorbed biopolymer
6878 Controlled synthesis and characterization of highly ordered core–shell nickel–carbon nanoparticle arrays on the van der Waals surfaces of layered semiconductor crystals
3299 Дослідження структури, емісійних і п'єзоелектричних властивостей плівок ZnS, ZnS - ZnO і ZnO, отриманих хімічним методом
3591 Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3/p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
2214 Вплив зовнішніх факторів на самоорганізацію наноструктур телуридів свинцю і олова на поверхні (111) BaF2 в умовах, близьких до термодинамічної рівноваги
2123 Магнітні властивості і морфологія поверхні шарів кристалівIn2Se3, інтеркальованих кобальтом
2227 Перетворення структури SiC/por-SiC/TiO2 в процесі швидкого термічного відпалу
2377 Морфологія поверхні та електричні властивості гібридних структур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями Au/Ni//n-Ga2O3/p-GaSe
2238 Властивості низкорефрактивних плівок, отриманих за методом близького перенесення при сублімації графіту в квазізамкнутому об'ємі
2875 Електронні стани на поверхні кремнію після напилення та відпалу плівки SiOx
3081 Оптичні властивості тонких плівок GaSe/n-Si(111)
2814 Люмінесцентні та структурні властивості плівок ZnO − Ag

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
19577 The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions
2113 Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії
3339 Відбивання тонких плівок GaSe/n-Si (100) та GaSe/n-Si (111)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
19754 Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino
19753 Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею
19552 Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку
15148 Впровадження дисциплін циклу «Вбудовані системи» в підготовку студентів-інформатиків
15130 Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем
3476 Позитивний фоторезист GeSe3 для мікропрофілювання поверхонь при створенні сенсорних структур

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
14 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
331 Лідерський модуль Інший модуль document 17.03.2017
534 Дослідницький модуль Інший модуль document 24.04.2015
544 Модуль з ІКТ Інший модуль 2015_Співробітники Університету Грінченка, які отримали міжнародний сертифікат Microsoft.docx 17.11.2015
1626 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Svidotsvo-PK_OLytvyn-2017.pdf 19.08.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
196 «Елементи STEM-освіти в Університеті Грінченка» Фестиваль STEM-fest Київський Палац дітей та юнацтва 17.11.2016 5
201 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 31.10.2016 5
204 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
316 Науковий студентський гурток «Комп’ютерні системи. Комунікаційні та вбудовані засоби керування робототехнічними системами» Презентація Факультет інформаційних технологій та управління 26.10.2016 5
976 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1
1019 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
93 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
223 Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
33 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 2 не оцінено 25.11.2016
164 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1050 Інтелектуальні інформаційні системи Денна Бакалавр 2763 27.09.2016
1073 Обчислювальна геометрія та комп`ютерна графіка Денна Магістр 1937 27.09.2016
4015 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0280/17 03.02.2017
4050 Технології проектування вбудованих комп’ютерних систем Денна Магістр 0315/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
105 Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 4.6 20.05.2016