Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Ідея Університету: закономірності й особливості трансформації історичних типів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
34 3 0 2021.09.18 11:13:46 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
345 Міжнародна науково-практична конференція Соціальнофілософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст. Одеса document
346 Міжнародна наукова конференція До досілдження ідеї університету : освітологічні аспекти Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
7328 Ретроспективний аналіз становлення та розвитку освітології в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
4647 Лібералізація сучасної університетської освіти
7325 Підприємницька та корпоративна моделі вищих навчальних закладів: український та світовий досвід
7326 Поняття «едукологія» та «образованиеведение» в контексті розвитку освітології
7328 Ретроспективний аналіз становлення та розвитку освітології в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
11117 Розвиток комунікативної компетентності студентів завдяки навчанню у співпраці (co-operative learning)
11050 Сучасні педагогічні концепції навчання учнів старшої школи
4018 Американські концептуальні моделі Університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз
4647 Лібералізація сучасної університетської освіти
4664 Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу
4017 Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі
2647 Концептуальні моделі Університету
4024 Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету
2646 Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства
469 Концепції пізнання та самопізнання в античній філософії
523 Інтеграційні процеси в науці та в освіті: філософський аспект
524 Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
4645 Соціально-філософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст.
3818 До дослідження ідеї університету: освітологічні аспекти
4022 Історичні типи університету: соціально-філософський аналіз
10695 Античність: спроба осмислення витоків ідеї університету
519 Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти
2303 Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету
2673 Освітологія - новий напрям інтегрованого пізнання освіти

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
243 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
20 Огнев'юк Віктор Олександрович, Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, ректор "Ідея Університету: закономірності та особливості трансформації історичних типів" - Інститут вищої освіти Національна академія педагогічних наук України document 2016

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
944 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1346 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1942 Інше - document 06.12.2017
2098 Інше Інший модуль document 22.03.2018

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
11151 Якість освіти та експертний супровід її забезпечення
4025 Макромодуль І. Вступ до освітології (п. 3.1 Розділу ІІІ. Рекомендовані джерела до вивчення)
11152 Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
189 Філософія освіти (5 курс) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3796 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 4 не враховується 25 28.12.2018
5883 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
6042 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6743 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6745 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві: Філософія освіти (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6746 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7305 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8880 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8881 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8884 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8886 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
533 Кафедра філософії 4,73 30.12.2016
1201 Кафедра філософії 4,55 12.01.2017
2050 Кафедра філософії 4,41 26.12.2018
2835 Кафедра філософії 4,61 28.12.2019
3807 Кафедра філософії 4,78 28.12.2020