Додаткові відомості

Освіта
Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Григорія Сковороди 2001р.
НПУ імені М.П.Драгоманова 2007р.
Перелік місць роботи

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2001 по 2007 рр).

НПУ імені М. П. Драгоманова (2007-2010 рр.)

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 2007 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2007 р. до тепер)

Теми дисертацій (захищених)
"Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку" 13.00.02 захищена 2007 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
34 3 1 2021.09.15 10:25:17 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2463 «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» Розвиток зв,язного мовлення учнів початкової школи в країнах Західної Європи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2464 «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку м. Київ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2465 Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Розвиток зв'язного мовлення учнів початкової школи м. Дрогобич. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
2468 ВІД СМІШНОГО ДО ВЕЛИКОГО: ФЕНОМЕН КОМІЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ ТА КУЛЬТУР Світ гумору і сатири у творчості П.П.Глазового м. Бердянськ Запорізької області, вул. Шмідта, 4 БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document
2469 "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку" Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку м. Київ Київський університет імені Бориса Грінченка document
649 Комунікаційні стратегії сучасної школи Комунікативний розвиток молодших школярів Київ document
650 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи Формуванн мовленнєвих умінь і навичок у першокласників Ніжин document
652 Психолігвістика в сучасному світі - 2014 Сутність професійно-комунікативної спрямованності мовлення майбутніх учителів м.Переяслав-Хмельницький ДВНЗ 'ПХДПУ ім. Г.С.Сковороди' document
653 Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти Реалізація принципу наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку м. Одесса Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Уштнського document
651 'Удосконалення структури і змісту підготовки вчителя початкової школи' Інноваційні технології навчання першокласників побудови тексту опису Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
654 Актуальні проблеми вищої освіти Інноваційні технології навчання опису першокласників з урахуванням принципу наступності м. Київ, Інститут вищої освіти АПН України document
655 Проблеми діагностьики художньо-творчої обдарованості дітей та молоді Особливості використання квіткотерапії у роботі з дітьми м. Київ Інститут обдарованої дитини НАПН України document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33799 Е-навчання з підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку комунікативної компетентності молодших школярів
34885 Формування комунікативної компетентності у дітей молодшого шкільного віку на основі психолінгвістики
23977 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису
11506 Specific features of description by 5-6 years old ukraininan children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
30516 Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication
23976 Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6 річного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
36456 Використання інтернет-сервісу доповненої реальності Вlippar як засобу формування читацької компетентності другокласників
30516 Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication
31754 Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи
21877 Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
11506 Specific features of description by 5-6 years old ukraininan children
10256 Наступність у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку опису
4223 Інноваційні технології навчання першокласників побудови тексту-опису
6505 Використання опису як засобу формування лексичних умінь вчителя початкової школи

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36456 Використання інтернет-сервісу доповненої реальності Вlippar як засобу формування читацької компетентності другокласників
31754 Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи
27813 Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах психолінгвістики
23976 Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6 річного віку
2535 Особливості навчання дітей 5-6 річного віку опису
2540 Інноваційні технології підготовки студентів з урахуванням принципу наступності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
34210 Організаційно-методичний супровід застосування технологій буктрейлеру на уроках літературного читання у 2 класі
25293 Інноваційні технології реалізації наступності в навчанні дітей 5-6 років будувати свої висловлювання у формі опису
19316 Побудова тексту-опису
18892 Використання опису як засобу формування монологічного мовлення першокласників
22103 Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
15328 Інноваційні підходи до формування навичок зв’язного описового мовлення учнів початкової школи
17049 Синтаксичні особливості дитячих описів (словосполучення та речення)
11505 Психолінгвістична концепція мовної знаковості
10269 Намалюємо словами овочі та фрукти Урок розвитку зв'язного мовлення, 1 клас
12271 Намалюємо словами овочі та фрукти Урок розвитку зв'язного мовлення, 1 клас
10266 Візьму перо та спробую Урок позакласного читання, з клас
12272 Візьму перо та спробую. Урок позакласного читання, з клас
4392 Сутність професійно-комунікативної спрямованості мовлення майбутніх учителів
6209 Використання опису як засобу формування стилістичних умінь учителя початкових класів
4223 Інноваційні технології навчання першокласників побудови тексту-опису
7359 Особливості професійно-комунікативної спрямованості майбутніх учителів початкової школи
4230 Реалізація принципу наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
2543 Інноваційні технології навчання опису першокласників з урахуванням принципу наступності
2567 Особливості дитячих описів
2565 Синтаксичні особливості дитячих описів
456 Використання опису як засобу формування стилістичних умінь учителя початкових класів
455 Синтаксичні особливості навчання дітей 5-6 річного віку опису як одного з функціонально-смислових типів мовлення

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
114 Кафедра початкової освіти 57215595937 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57215595937&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
54 Кафедра початкової освіти - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
140 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lesya_Poriadchenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
221 Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31754/ 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
38 Наукове стажування Даугавпільський університет (Латвія) Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
179 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
446 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
486 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
751 Фаховий модуль (стажування) - document 19.05.2014
947 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1861 Інше - document 01.03.2017
2980 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.03.2019
3227 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3423 ІКТ Інший модуль Сертифікат Порядченко .pdf 25.06.2019
4134 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4239 інше Інший модуль document 29.05.2020
4374 інше Інший модуль document 23.05.2020
4375 інше Інший модуль document 12.04.2020
4376 інше Інший модуль document 22.05.2020
4850 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5212 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
89 Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2014 249 10.06.2014
193 Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс, ПО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
343 Дитяча література з методикою навчання (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 29.12.2017
421 Українська мова та література з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 215 01.04.2019
455 Методика навчання української мови (3 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
658 Рідномовна освіта з методикою навчання (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
902 Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
215 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
407 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс, ПО, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
3654 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (2 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується 25 28.12.2018
5932 Педагогічний інститут Українська мова та література з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 27.12.2019
6041 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
6449 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6650 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7052 Педагогічний інститут Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7053 Педагогічний інститут Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7533 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7908 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
148 Кафедра початкової освіти 4.0 20.05.2016
1368 Кафедра початкової освіти 4,10 12.01.2017
2203 Кафедра початкової освіти 2,96 27.12.2018
3196 Кафедра початкової освіти 4,16 28.12.2019
3988 Кафедра початкової освіти 4,67 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
32 ПОс-2-16-1.0д V 1 - 2016
370 ДОб-1-17-2.0д III 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
552 Майстер-клас "Місто майстрів" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
177 Вдовика Ірина Олександрівна III Початкова освіта I 2021