Додаткові відомості

Освіта
Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» (2000 р.)
Перелік місць роботи
2000-2003 спеціалізована школа №17 (практичний психолог)
2001 – 2010 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, лабораторія діагностики та психічного розвитку дитини (молодший науковий співробітник, аспірантка, старший науковий співробітник).
2005-2007 дошкільний навчальний заклад №687 (практичний психолог);
2007-2011 Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Сонячне коло».
З 2012 і до тепер Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Простір любові».
Активний учасник понад 25 інтеграційно-корекційних таборів для сімей з аутичними дітьми у формі проведення ігрових і арт занять для дітей та семінарів-тренінгів для батьків.
З 2010 аналітично-орієнтований психолог (консультування дорослих та ігрова терапія дітей).
Теми дисертацій (захищених)
«Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників» зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (2008 р.)
Громадська активність
Українська Спілка Психотерапевтів (УСП) з 15.07.2019

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 2 0 2020.01.13 09:24:14 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4818 Науково-практичний семінар "Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребамив інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації" Учасник конференції м. Київ document
4817 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: супровід без обмежень" Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення м. Кам'янець-Подільський document
4816 Друга щорічна Всеукраїнська конференція "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" Учасник конференції м. Київ document
3758 IV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології: "Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації" Психологічний супровід сімей, що виховують дитину з особливими освітніми потребами Переяслов-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document.PDF
2735 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ» Психологічні аспекти сприйняття дитини як суб'єкта професійної взаємодії студентами психолого-педагогічних напрямків підготовки м. Київ document
2730 IIІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «ІНКЛЮЗІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» Психологічні передумови формування полімодального сприймання у дітей з особливостями психофізичного розвитку м. Київ document
2732 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку». ІННОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЛОГОПЕДІВ) м. Кам’янець-Подільський document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
29397 Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
30582 Методичні аспекти дослідження мовної картини світу дітей 5–7 років
25613 Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
10629 Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка
18736 Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
29397 Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
30582 Методичні аспекти дослідження мовної картини світу дітей 5–7 років
25613 Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
22959 Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
18433 Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
10629 Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка
18736 Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
18735 Освітологічні засади формування образу світу у дошкільників зі зниженим зором
18734 Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом
3464 Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
28367 Prospects of studying speech motivation in children of a senior preschool age with delayed speech development
28361 Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
13720 Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку
13715 Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку
10337 Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
3462 Психологічні аспекти порушення мовлення у дітей з аутизмом
1254 Концептуальні засади психодіагностики психофізичного розвитку дітей 5-7 років
1005 Базові теоретичні підходи до формування особистості у дітей з аутизмом
1319 Фактори становлення самосвідомості дитини
1253 Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: теоретичні та експериментальні напрями дослідження

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
24 Логопсихологічна лабораторія Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 25.10.2016 5
109 Логопсихологічна лабораторія упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 29.03.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
70 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Taran_Oksana

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
20 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html 50
28 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 50

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
38 Заняття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
716 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2014
991 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1693 Лідерський модуль - document 12.10.2017
2086 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
3137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.04.2019
3787 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (11)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
78 «Volunteer training» Засідання клубу волонтерів РПМПК Шевченківського району 25.04.2016 2
79 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” в рамках Фестивалю методик Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
80 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» в рамках Міжнародного дня логопеда Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
371 «Піскова терапія як метод психокорекції» Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 28.04.2016 2
372 «Пісочна терапія: практичне керівництво для дій» (цільова група: діти) Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
373 «Пісочна терапія: практичне керівництво для дій» (цільова група: студенти, викладачі) Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
375 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY» Інститутський форум “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1154 Модель Психолого-педагогічних заходів подолання дислексії в учнів молодшого шкільного віку Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1164 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1169 Активізація мовленнєвої діяльності дитини в сенсорно-пізнавальному просторі інклюзивного навчання Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1189 Дитина з особливими освітніми потребами очима батьків Наукова цукерня, психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
10469 Психологічна готовність дитини до школи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Спеціальна педагогіка

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
65 Психологія самосвідомості (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2014 71 28.02.2014
664 Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5356 Інститут людини Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
5633 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (28)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1899 Психологія: Загальна та вікова психологія,Тренінг комунікативності,Психологія педагогічна Денна Бакалавр 0071 09.02.2016
1966 Наркологія та залежні стани Денна Магістр 0622 23.09.2015
2004 Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія Денна Бакалавр 0628 23.09.2015
2011 Психолого-педагогічна діагностика Денна Бакалавр 0627 23.09.2015
2026 Психологія толерантності Денна Бакалавр 0206 18.02.2016
3172 Психологія (інтегрований курс) Денна Бакалавр 1617 27.09.2016
3308 Тренінг особистісного зростання Денна Бакалавр 1646 27.09.2016
3312 Логопсихологія Денна Бакалавр 1639 27.09.2016
3314 Фахова психологія: Спеціальна психологія, Логопсихологія Денна Бакалавр 3176 27.09.2016
3317 Психологічний супровід педагогічної діяльності: Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення, Основи психологічного консультування Денна Бакалавр 1634 27.09.2016
3323 Основи наукових досліджень Денна Бакалавр 1622 27.09.2016
3325 Психолого-педагогічна діагностика Денна Бакалавр 1626 27.09.2016
3333 Спеціальна психологія Денна Бакалавр 1642 27.09.2016
3337 Основи психопрофілактики Денна Бакалавр 1644 27.09.2016
3344 Методологія психолого-педагогічних досліджень Денна Магістр 1614 27.09.2016
4241 Ігрова терапія та арт-терапія в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку Денна Бакалавр 0507/17 02.02.2017
4242 Методики викладання фахових дисциплін (інтегрований курс) Денна Бакалавр 0508/17 02.02.2017
4487 Виробнича (професійна, асистентська) практика Денна Магістр 0746/17 03.02.2017
5165 Психологічне консультування та психокорекція Денна Бакалавр 1385/17 07.09.2017
5168 Психологічний супровід педагогічної діяльності: Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушенням мовлення Денна Бакалавр 1388/17 07.09.2017
5178 Психологія: Тренінг комунікативності Денна Бакалавр 1398/17 07.09.2017
5188 Методологія психологічних і педагогічних досліджень Денна Магістр 1408/17 14.09.2017
5295 Педагогіка: Основи психолого-педагогічних досліджень Денна Бакалавр 1515/17 07.09.2017
5299 Фахова психологія Денна Бакалавр 1519/17 07.09.2017
5302 Основи психолого-педагогічних досліджень Денна Бакалавр 1522/17 07.09.2017
7057 Методика викладання фахових дисциплін Денна Магістр 0492/18 18.01.2018
7059 Спеціальна психологія Денна 0494/18 18.01.2018
7311 Виробнича, професійна, асистентська практика Денна Магістр 0744/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
660 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,55 30.12.2016
1465 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,80 12.01.2017
2307 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,73 27.12.2018
3175 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,73 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
202 КОб-1-14-4.0д III 2 - 2016
516 КОб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
10 Куца Іванна Романівна V Корекційна та соціальна педагогіка I 2017