Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)"
Перелік місць роботи
З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького;
Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва;
Викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; Доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; Професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування запитування у дітей 6-7 років»
«Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 3 5 2019.01.10 16:07:29 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4471 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "2019-Ukrainian Mental Health Conference" Учасник конференції м. Київ document
4468 Міжнародний науково-практичний семінар "СИСТЕМА ЛЮСТРА: методологіяб технологіяб впровадження" учасник Міжнародного науково-практичного семінару Київ document
4469 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження" Учасник конференції м. Дрогобич document
4470 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психоонкологія-2019" Учасник конференції м. Київ document
4467 International Course in Organizational Psychology \ Certificate of Participant № 00256 Kyiv document

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
94 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
23 Особливості самовдосконалення особистості у період раннього та пізнього підліткового віку http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28656/ 2019

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
26 Кафедра психології особистості та соціальних практик 57197826719 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57197826719&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
88 Кафедра психології особистості та соціальних практик - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
69 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1 6 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Serhieienkova_Oksana_P

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"\спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. document 2019

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
204 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
715 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
921 Модуль з ІКТ - stazh_03_06_15_d2.pdf 03.06.2015
1588 Дидактичний модуль - Сергєєнкова О.П.2.pdf 13.05.2017
1780 Дослідницький модуль - document 20.10.2017
1809 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2659 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.09.2018
2660 Інше Інший модуль document 04.04.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
212 «Психологія в коміксах» Презентаційний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
999 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1146 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1904 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 1220 12.04.2016
1934 Соціально-психологічні проблеми здоров`я Денна Магістр 0015 09.02.2016
3182 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 3168 27.09.2016
3207 Психологія здоров`я Денна Бакалавр 3203 27.09.2016
5193 Психологія здоров`я Денна Бакалавр 1413/17 04.09.2017
5307 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 1527/17 04.09.2017
5310 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 1530/17 04.09.2017
5313 Психологія управління Денна Бакалавр 1533/17 04.09.2017
7029 Психологічний супровід в організаціях Денна Магістр 0464/18 08.01.2018
7110 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 0545/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
640 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,65 30.12.2016
1420 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,59 12.01.2017
2257 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,45 27.12.2018
2887 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,91 28.12.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
82 Михайловська Олена Сергіївна IV Педагогічна та вікова психологія I 2019