Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут культури імені О.Є Корнійчука. 1979.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів імені Бориса Грінченка. 1996.
Перелік місць роботи
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації – 20 років. З 1997 року працювала у Київському міжрегіональному інституті удосконалення учителів імені Бориса Грінченка,з 2002 року – у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д Грінченка. З 2008 року працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді доцента.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів»
Громадська активність
Проведення студентських свят та флеш-мобів "Свято руху та здоров'я".
Участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
365 8 7 2021.09.23 12:07:33 Перейти на сторінку link

Конференції (39)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6929 XXVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку" Організаційно-методичні основи реалізації фізичного виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи м. Кропивницький document
6597 Сучасні технології в галузі фізичного виховання ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ В РЕЖИМІ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Національна академія Національної гвардії України document
6598 Сучасні технології в галузі фізичного виховання ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ «НАВЧАННЯ В РУСІ» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Національна академія Національної гвардії України document
6099 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадагмальних змін" Педагог в умовах парадагмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5624 VI Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
5625 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації " Поняття "Здоров'я" у дослідженнях сучасних науковців м. Переяслов document
4402 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Організаційно - педагогічні умови використання здоров'язбережувальнихтехнологій в Новій українській школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4971 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Міждисциплінарна технолого-дослідницька спрямованість організації освітнього процесу м.Київ Київський університет імені Бориса Грінченка document
4360 Педагогіка здоров'я Програма "Абетка харчування" як складова здоров'язбережувальної діяльтності вчителя початкової школи Чернігів document
4361 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Методологічні підходи до організації здоров'язбережувального середовища рочаткової школи м. Переяслав-Хмельницький document
4038 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Організація та методика проведення динамічних перерв у початковій школі м. Переяслав-Хмельницький document
4039 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Підготовка майбутнього вчителя до організації здоров'язбережувального освітнього середовища початкової школи м. Переяслав-Хмельницький document
3573 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Формування у вчителів початкових класів здоров'язбережувальної компетентності засобом інтеграції змісту навчальних дисциплін м. Київ document
3570 Особистість у просторі виховних інновацій Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів м. Київ document
3569 Актуальні проблеми літературної освіти Формування у молодших школярів стійких переконань щодо цінності життя на уроках літературного читання м. Умань document
3572 Professional training of modern pedagogue: dimensions of international cooperation Система вправ як засіб формування комунікативної компетнетності вчителів початкової школи м. Київ document
3566 Педагогіка здоров'я Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки початкової школи Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди document
3567 Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції Методичний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності сучасного вчителя початкової школи м. Івано-Франківськ document
3568 Problemy Ekoligii i Zdrowia Nutrition as a source of energy for a primary school student Czestochowa-Drohobycz document
3565 Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Раціональне харчування як складова здоров'я молодшого школяра Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка document
2394 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ document
2014 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Особливості навчання і виховання ліворуких учнів початкової школи в країнах Європи м. Київ document
1898 Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів м. Київ document
1897 Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі м. Дрогобич document
1896 Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону Формування пізнавальної активності учнів початкової школи гірських регіонів м. Івано-Франківськ document
1895 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров'язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи м. Рівне document
2395 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Теоретичні засади проблеми формування пізнавальної активності молодших школярів м. Київ document.pdf
1589 VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогіка здоров'я" Педагогічні умови організації здоров'язбережувального середовища початкової школи м. Чернігів document
1580 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Збалансоване харчування як чинник здорового способу життя молодших школярів м. Переяслав-Хмельницький document
1581 XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Вплив життєвого середовища на стан психічного здоров'я молодшого школяра м. Переяслав-Хмельницький document
100 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Стратегія навчання у взаємодії як засіб розвитку мовлиннєвої компетентності учнів м. Київ document
99 Всеукраїнська науково-практичної конференції 'Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді' Формування патріотичних почуттів у молодших школярів на уроках основ здоров'я м. Київ document
98 Міжнародна науково-практична конференція 'Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи' Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища початкової школи м. Ніжин document
97 V Всеукраїнська науково-практична конференція 'Вітчизняна наука: теорія і практика' Методика формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів молодшого шкільного віку м. Харків document
96 XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 'Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації' Характеристика шкільних факторів ризику, що впливають на стан здоров'я молодшого школяра м. Переяслав-Хмельницький document
95 VI Всеукраїнська науково-практична конференція 'Педагогіка Здоров'я' Особливості організації здоров'язбережувального освітнього середовища початкової школи м. Кривий ріг document
94 XIV Міжнародна науково-практична конференція ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Дрогобич document
93 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра Переяслав-Хмельницький document
4362 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Огранізація діяльності майбутнього вчителя початкової школи щодо профілактики порушень постави в дітей м. Переяслав-Хмельницький document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
33796 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до риторичної діяльності під час е-навчання: європейська та вітчизняна теорія і практика
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
24217 Харчування як джерело енергії для учнів початкової школи
20838 Методичні особливості організації сучасного здоров'язбережувального уроку в початковій школі
21758 Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до оздровчої діяльності в групі продовженого дня як наукова проблема
15195 Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу
5386 Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
32487 Організація впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес початкової школи: теоретичний вимір
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
27364 Аналіз результатів дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до використання здоров'язбережувальних технологій у початковій школі
27840 Аналіз результатів дослідження сформованості здоров'язбережувального середовища закладів загальної середньої освіти
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20838 Методичні особливості організації сучасного здоров'язбережувального уроку в початковій школі
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
15195 Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20596 Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров'язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
15426 Формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект
12370 Методика використання проблемних ситуацій у процесі вивчення основ здоров’я в початковій школі
11364 Методика організації здоров'язбережувального освітнього середовища початкової школи
11124 Формування у молодшиx школярів компетенцій безпеки життєдіяльності: теоретичний аспект

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (38)

ID Назва Рік
36303 Організаційні основи запровадження методики «навчання в русі» в освітній процес початкової школи
36532 Організаційно-методичні основи реалізації фізичного виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи
36301 Організація фізкультурно- оздоровчих заходів в режимі навчального дня учнів початкової школи
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
33417 Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти
31254 Особливості здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової школи
31253 Поняття «здоров’я» у дослідженнях сучасних науковців
32321 Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті євроінтеграційних змін: теоретичний аналіз
26919 Організація та методика проведення динаміних перерв у початковій школі
26920 Підготовка майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи
27922 Методологічні підходи до організації здоров’язбережувального середовища початкової школи
27923 Організація діяльності майбутнього вчителя початкової школи щодо профілактики порушень постави в дітей
31026 Програма "Абетка харчування" як складова здоров'язбережувальної діяльності вчителя початкової школи
24480 Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів
23929 Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки початкової школи
25349 Методичний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності сучасного вчителя початкової школи
19317 Віртуальна екскурсія з теми "Спостереження за природою навесні"
18956 Вплив життєвого середовища на стан психічного здоров'я молодшого школяра
19271 Збалансоване харчування як чинник здорового способу життя молодших школярів
19272 Збереження психічного і соціального здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи
19324 Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища як фактору гармонійного розвитку дітей
15418 Соціальне здоров'я як запорука успішного життя дитини в сучасному суспільстві
14971 Характеристика шкільних факторів ризику, що впливають на стан здоров'я молодших школярів
13801 Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра
15024 Методика формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів молодшого шкільного віку
13301 Здоров’я дитини - багатство родини. Лекторій для батьків
12370 Методика використання проблемних ситуацій у процесі вивчення основ здоров’я в початковій школі
13298 Організація та методика оздоровчого навчання і виховання учнів на ГПД
13272 Формування у майбутніх учителів початкової школи ціннісного ставлення до здоров’я: теоретичний аспект
11997 Перлини наукового пошуку
11993 Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
4413 УПРОВАДЖЕННЯ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
11122 Формування соціально-емоційної компетентності молодших школярів
5153 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
11995 Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
5154 ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
718 Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища сучасної початкової школи
2266 Цінності й ціннісні орієнтації сучасного студентства: теоретико-прикладний аспект

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
165 Кафедра початкової освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
139 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Vashchenko2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
42 Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до оздоровчої діяльності в групі продовженого дня як наукова проблема (три і більше,Україна) монографія службова 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
171 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 60

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
708 Фаховий модуль (стажування) - document 30.12.2013
1417 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1795 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
3047 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.04.2019
4237 інше Інший модуль document 25.09.2020
4826 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
14 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2
1249 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1276 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (13)

ID Назва Рік
31832 Я досліджую світ. Частина 1. 3 клас
31835 Я досліджую світ. Частина 2. 3 клас
27927 Я досліджую світ. Частина 1. 2 клас
27928 Я досліджую світ. Частина 2. 2 клас
27080 Я досліджую світ. Частина перша. 2 клас
25618 Зошит дослідника. Частина друга
24387 Зошит дослідника. Частина перша
24949 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
24956 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
24384 Я досліджую світ 1 клас. Частина друга
24383 Я досліджую світ 1 клас. Частина перша
20413 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 1-2 класи
20486 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий цикл навчання: 3-4 класи

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
24958 Абетка харчування. Їмо правильно. 1 клас
25032 Абетка харчування. Їмо правильно. 2 клас
25036 Абетка харчування. Їмо правильно. 3 клас
25038 Абетка харчування. Їмо правильно. 4 клас
25082 Зошит дослідника. 1 клас. Частина перша
13301 Здоров’я дитини - багатство родини. Лекторій для батьків
13278 Оздоровче виховання молодших школярів

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
902 Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6648 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Здоров`я і фізична культура” (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7081 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
7531 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Здоров`я і фізична культура” (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8649 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
30 Кафедра початкової освіти 4,8 20.05.2016
993 Кафедра початкової освіти 4,80 12.01.2017
1856 Кафедра початкової освіти 4,78 26.12.2018
3146 Кафедра початкової освіти 4,92 28.12.2019
3537 Кафедра початкової освіти 4,88 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
19 Друць Ірина Валеріївна Кафедра початкової освіти V Початкова освіта II document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
212 ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" м. Київ 06.02.2017