Додаткові відомості

Освіта

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (японська, англійська) і переклад» та отримала кваліфікацію магістра філології, філолога-дослідника, викладача ВНЗ (японська мова та література, англійська мова), перекладача з японської та англійської мов. 

Протягом року проходила стажування в Університеті Тенрі (м. Нара, Японія) в якості студента за обміном. 

З листопада 2012 року навчається в аспірантурі (заочна форма) Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 10.01.06 –теорія літератури. Затверджено тему дисертаційного дослідження «Феномен ніккі як жанру японської художньо-мемуарної прози (на матеріалі щоденників епохи Хейан)».

Перелік місць роботи

На посаді викладача в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка працює з вересня 2011 року.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2017.12.29 11:16:14 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3977 III Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Hard & soft skills сучасного 教師(викладача): проблеми викладання східних мов в ХХІ столітті. Київський університет імені Бориса Грінченка document
3978 І Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови PowerPoint, Prezi як засіб візуалізації в навчальному процесі зі східних мов Київський університет імені Бориса Грінченка document
3975 Освітологія-2018: Якість освіти України, сучасні виклики та пріоритети розвитку ネットワークに集中して:Ефективне використання мережевих трендів для підвищення якості вивчення східних мов. Київський університет імені Бориса Грінченка document
3976 IX Міжнародна науково-практична конференція "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Фрагментарність ніккі-бунгаку: проблема передачі плину часу в щоденниково-мемуарній прозі японської літератури. Київський університет імені Бориса Грінченка document
3060 Всеукраїнська науково-практична конференція “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” Документальність як константна риса щодениковості в японських середньовічних ніккі Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document
3061 ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Десятирічний ювілей: оцінка досягнень та подальший розвиток» До питання про жанрову ідентифікацію хейанської прози ніккі-бунгаку Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.doc

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
18 Інститут філології Кафедра східних мов і перекладу 0 0.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Hilevych

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
119 Клас Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Посольство Китайської Народної Республіки в Україні Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1823 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2225 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2271 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2493 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_pk.pdf 04.09.2018
3014 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
3745 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
4034 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26231 ХІРАГАНА Навчальний посібник для студентів 1 курсу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
592 Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 768 11.11.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5317 Інститут філології Методика викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1031 Кафедра східних мов і перекладу 4,91 12.01.2017
1891 Кафедра східних мов і перекладу 4,86 26.12.2018
2519 Кафедра східних мов і перекладу 4,42 28.12.2019
3623 Кафедра східних мов і перекладу 4,89 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
389 ФКб-1-17-4.0д I 4 4 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
101 Японія: культурний шокlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Майстер-класи_ ІФ 07.12.2017.rtf 07.12.2017
103 Фестиваль східної казки під новий рік особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 22.12.2017