Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський державний інститут імені О.М. Горького (1981 р.) за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна);

Магістратуру закінчила в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Дошкільне виховання»
Перелік місць роботи
ДНЗ №256, 755 (вихователь, звання "вихователь-методист), педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського (методист, викладач психолого-педагогічних дисциплін), Київський університет імені Бориса Грінченка (завідувач НМЦ педагогічних технологій), старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
"Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі
Громадська активність
Профорг Педагогічного інституту

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2019.10.13 09:02:46 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4169 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування уявлення про форму у дітей п'ятого року життя засобом аплікацій (на матеріалі ознайомлення з природою) Київ document
4166 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів у процесі виробничої практики м. Старобільськ document
4088 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Потенціал музики у формуванні природно-екологічної компетентності дошкільника Переяслав-Хмельницький document
4045 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Інклюзивні підходи в дошкільній освіті в контексті концепції НУШ Біла Церква document
4086 DISCOVERING ENTREPRENEURSHIP IN A KNOWLEDGE - BASED ECONOMY Економічне виховання дітей дошкільного віку в Україні Czestochowa - Poland document
4087 Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji II Інклюзивна освіта в Україні: Європейський досвід Czestochowa document
3350 Особистість у просторі виховних інновацій Екологічне виховання дітей дошкільного віку на народознавчих природознавчих традиціях Київ document.pdf
3504 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива Формування мотиваційно-вольової сфери у дітей старшого дошкільного віку засобом хортингу м.Ірпінь document
2575 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2576 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Формування просторових уявлень у дітей п'ятого року життя (на матеріалі об'єктів екологічної стежини) м. Рівне, Україна document
2577 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутнього вихователя до роботи з дітьми дошкільного віку в інклюзивних групах м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
117 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Територія дошкільного навчального закладу як чинник формування у дітей позитивного ставлення до рідного краю Прилуки document
1198 Особливості мовленнєвих вад дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Формування лексичної компетентності дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням у процесі занять з математики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
2579 Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників математика на кухні для дітей третього року життя м. Умань document
2578 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків Ніжин document
2580 Пріоритетні напрями розвитку передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі євроінтеграційних процесів Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням м. Миколаїв document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
24313 Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
24911 Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
21286 Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії
19447 Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
18482 Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі
5969 Педагогичные условия подготовки детей старшего дошкольного возраста со зрительным отклоном к обучению в школе

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
27590 Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів
21859 Формуванн просторових уявлень у дітей п`ятого року життя (на матеріалі об`єктів екологічної стежини)
730 Виховання здорової особистості: погляди В.О.Сухомлинського і сьогодення
751 Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8255 Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти
11694 До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі
7743 Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
27093 Потенціал музики у формуванні природничо-екологічної компетентності дошкільника
10972 Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням
8634 Засоби підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до школи
3886 Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням
8230 Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8248 Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог
8257 Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
133 Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Польща) Наукове стажування 24.10.2018-21.01.2019

Ректор Вищої лінгвістичної школи

Едіта Садовська


Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
91 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
284 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
442 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
484 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1577 Інше - document 01.03.2017
2638 Інше Інший модуль document 30.06.2018
2639 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2997 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.01.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
258 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8233 Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Затверджені робочі програми (24)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
15 Педагогічна (виробнича) літня практика Денна Бакалавр *0806 29.01.2016
16 Навчальна практика Денна Бакалавр 1553 29.01.2016
17 Виробнича практика в групах дошкільного віку Денна Бакалавр "0343" 29.01.2016
18 Інспекторсько-методична практика в районних управліннях освіти Денна Молодший спеціаліст "0342" 29.01.2016
21 Педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку Денна Бакалавр 1551 29.01.2016
803 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень Денна Бакалавр 0811 24.09.2015
2996 Основи природознавства з методикою Денна Бакалавр 2577 27.09.2016
3006 Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей Денна Спеціаліст 2567 27.09.2016
4531 Педагогічна практика (виробнича) в групах дошкільного віку (без спеціалізації) Денна Бакалавр 0767/17 02.02.2017
4532 Педагогічна практика (виробнича) в групах дошкільного віку Денна Бакалавр 0768/17 02.02.2017
4533 Виробнича інспекторсько-методична практика в районних управліннях освіти Денна Спеціаліст 0769/17 02.02.2017
4534 Виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ Денна Спеціаліст 0770/17 02.02.2017
4535 Виробнича (управлінська) практика Денна Магістр 0771/17 02.02.2017
4537 Навчальна практика Денна Бакалавр 0773/17 02.02.2017
4538 Педагогічна (виробнича) літня практика Денна Бакалавр 0774/17 02.02.2017
6471 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку Денна Бакалавр 2699/17 07.09.2017
6533 Виробнича практика з додаткової спеціалізації Денна Бакалавр 2714/17 07.09.2017
6534 Виробнича (управлінська) практика Денна Магістр 2717/17 07.09.2017
6541 Навчальна практика Денна Бакалавр 2715/17 07.09.2017
6542 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 2716/17 07.09.2017
6757 Основи природознавства з методикою Денна Бакалавр 0192/18 08.02.2018
7233 Педагогічна практика виробнича в групах дошкільного віку Денна Бакалавр 0666/18 08.02.2018
7234 Педагогічна практика виробнича в групах дошкільного віку Денна Бакалавр 0667/18 08.02.2018
7235 Практика виробнича (управлінська) Денна Магістр 0668/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
33 Кафедра дошкільної освіти 4,6 20.05.2016
1001 Кафедра дошкільної освіти 4,21 12.01.2017
1863 Кафедра дошкільної освіти 4,41 26.12.2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
44 Сінозацька Тетяна Петрівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2018