Додаткові відомості

Освіта

1988-1992 рр. – навчалася
у Київському державному інституті фізичної культури, кваліфікація «викладач
фізичного виховання».1996 – 1997 рр. - навчалася
в Київському державному університеті фізичного виховання і спорту, кваліфікація
«спеціаліст з фізичної реабілітації».1997 - 2000 рр. - навчалася
в аспірантурі Київського державного університету фізичного виховання і спорту за
спеціальністю 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт».

Перелік місць роботи

1992 - 1996 -
працювала науковим співробітником науково-дослідної лабораторії Київського
державного інституту фізичної культури.2000–2003 рр. –
працювала у Національному університеті фізичного виховання і спорту України на
посаді старшого викладача кафедри інформатики і передових технологій у фізичній
культурі і спорті; 2003–2004– на посаді старшого викладача кафедри
кінезіології.2004–2008 –
доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Київського міського
педагогічного університету імені Б. Г. Грінченка.2008 – нині
завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я,
фізичного виховання і спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за
темою «Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у
легкоатлетів-бігунів при спортивних навантаженнях анаеробної гліколітичної
спрямованості», 2002 р.

Громадська активність
член-кореспондент громадської організації "Українська Академія Акмеології"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
49 5 0 2017.09.18 10:18:28 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1354 Научно-методологические и социальные аспекты психологии и педагогики Генерал Бутовский - основатель системы физкультурного образования Пермь document
1353 Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения Модель непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии Москва document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16894 Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади.

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
17386 Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
16915 Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
16920 Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання
16926 Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст.
17143 Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу
17136 Акмепотенціал вищого навчального закладу в професійній підготовці фахівців фізичного виховання
17412 Особливості професійної підготовки фахівців фізичного виховання країн СНД, ЄС та США
16932 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США
16937 Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи
17386 Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
11905 Феноменологія неперервної професійної освіти як засіб досягнення «АКМЕ»
11903 Історико-педагогічний аналіз розвитку акмеології
11909 Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття
11919 Професійна підготовка фахівців фізичної підготовки компетентнісних засадах
11923 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання на компетентнісних засадах

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
20040 Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку
16915 Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence
16900 Акмеологічні засади динаміки формування діяльнісного компоненту акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання
16912 Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання
16926 Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст.
17143 Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу
17176 Розвиток акмеології: філософський аспект
17167 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа)
17162 Форми професійної підготовки фахівців фізичного виховання на засадах акмеології
17136 Акмепотенціал вищого навчального закладу в професійній підготовці фахівців фізичного виховання
17174 Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки
16932 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США
17186 Особливості професійної діяльності вчителів фізичної культури в США
16937 Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи
11909 Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
11912 Сучасні аспекти формування змісту неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання
11914 Філософські та педагогічні витоки розвитку акмеології

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
17469 Історія розвитку акмеології в Україні
17444 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах СНД
11905 Феноменологія неперервної професійної освіти як засіб досягнення «АКМЕ»
4621 Професійні компетенції та компетентності вчителя фізичної культури
8130 Спосіб життя 7-9-річних дітей в Польщі і на Україні із захворюваннями органів дихання (за опитуванням батьків)
2162 Health_improving orientation technology of physical education’s process after recovering from respiratory diseases among children at the age of 7—8 in Poland and Ukraine
2161 Актуальні питання фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
98 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.12.2015
1189 Лідерський модуль Інший модуль Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1590 Інше Інший модуль document 27.04.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1 Проект «Акме та спортивні досягнення» Методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 10.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8117 Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі

Затверджені робочі програми (3)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3380 Акмеологія у фізичному вихованні Денна Бакалавр 1595 28.09.2016
3438 Університетські студії: Вступ до спеціальності, Я-студент, Лідерстовослужіння Денна Бакалавр 1266 19.04.2016
3733 Наскрізна програма педагогічної практики Денна Бакалавр 2704 27.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
566 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,48 30.12.2016