Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова, 1992.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 1997.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003.
Перелік місць роботи
СШ №184, 290, 129; 1992-1996 рр.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, старший викладач. 1996 -2003 рр.
Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри англійської мови, з 2003 року.
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів". 13.00.09 - Теорія навчання. 2002 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2017.01.16 13:09:16 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
30401 Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
30401 Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки
1784 Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
20799 Використання сучасних засобів навчання англійської мови у процесі професійної підготовки фахівців у сфері медіакомунікацій
20721 Формування соціокультурної компетенції в англійській мові майбутніх фахівців сфери медіакомунікацій у контексті їхньої професійної підготовки
10515 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
492 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
1780 Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови
1783 Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері
1782 Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога
1781 Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
232 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Olshanskyi

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
645 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
814 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1182 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2123 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
10457 Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки
9141 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6427 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7362 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7363 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7548 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7554 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
492 Кафедра іноземних мов 3,75 30.12.2016
1323 Кафедра іноземних мов 4,48 12.01.2017
2154 Кафедра іноземних мов 4,59 27.12.2018
2841 Кафедра іноземних мов 4,43 28.12.2019
3939 Кафедра іноземних мов 4,12 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
132 1-й тур загальноуніверситетської студентської олімпіади для немовних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка 21.11.2017