Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова, 1992.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 1997.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003.
Перелік місць роботи
СШ №184, 290, 129; 1992-1996 рр.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, старший викладач. 1996 -2003 рр.
Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри англійської мови, з 2003 року.
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів". 13.00.09 - Теорія навчання. 2002 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 2 0 2017.01.16 13:09:16 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки
1784 Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
20799 Використання сучасних засобів навчання англійської мови у процесі професійної підготовки фахівців у сфері медіакомунікацій
20721 Формування соціокультурної компетенції в англійській мові майбутніх фахівців сфери медіакомунікацій у контексті їхньої професійної підготовки
10515 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
492 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
1780 Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови
1783 Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері
1782 Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога
1781 Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
232 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 5 03.06.2019 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Olshanskyi

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
645 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
814 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1182 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2123 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
10457 Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки
9141 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4202 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 6 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3562 Іноземна мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 0889 28.10.2015
3571 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0911 28.10.2015
3574 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0888 28.10.2015
3575 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0899 28.10.2015
3606 Іноземна мова у професійному спілкуванні Денна Бакалавр 2838 27.09.2016
3613 Міжнародні екзамени з англійської мови Денна Бакалавр 2826 27.09.2016
3615 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 2840 27.09.2016
3625 Іноземна мова у професійному спілкуванні Денна Бакалавр 2811 27.09.2016
3626 Іноземна мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 2827 27.09.2016
5143 Іноземна мова у професійному спілкуванні Денна Бакалавр 1363/17 07.09.2017
6400 Міжнародні екзамени з англійської мови Денна Бакалавр 2626/17 07.09.2017
6407 Іноземна мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 2633/17 07.09.2017
6408 Іноземна мова у професійному спілкуванні Денна Бакалавр 2634/17 07.09.2017
6411 Іноземна мова у професійному спілкуванні Денна Бакалавр 2635/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
492 Кафедра іноземних мов 3,75 30.12.2016
1323 Кафедра іноземних мов 4,48 12.01.2017
2154 Кафедра іноземних мов 4,59 27.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
132 1-й тур загальноуніверситетської студентської олімпіади для немовних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка 21.11.2017