Додаткові відомості

Освіта

Київський інститут культури імені О. Корнійчука (спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»), диплом з відзнакою.

Перелік місць роботи

Викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2021.09.15 13:00:08 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5858 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Комп'ютерна віртуальна реальність як передумова появи нових видів творчості та форм діяльності інформаційних працівників Київський університет імені Бориса Грніченка, м. Київ document.pdf
3539 Круглий стіл "Бібліотека: місце традицій, простір інновацій Історичні умови і тенденції розвитку друкарства кінця XVI - середини XVII ст. на західних землях Київ document
3547 XX Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" Інституціональна основа культури та міжкультурної комунікації Біла Церква document.pdf
3538 Науковий семінар "Бібілотека. Книга. Наука" Інформаційна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації Київ document
2914 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" Співвідношення культури і комунікації м. Київ, Україна document.pdf
2913 ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" Підготовка сучасних бібліотечних фахівців - трансформація в компетентісно-орієнтований освітній процес м. Біла Церква document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
33238 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
33238 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності
33084 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності
22848 Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання
22673 Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів ХХІ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
26168 Історичні умови і тенденції розвитку друкарства кінця XVI ст. на західних землях
26154 Інформаційна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
22671 Підготовка сучасних бібліотечних фахівців - трансформація компетентнісно-орієнтований освітній процес
22672 Співвідношення культури і комунікації
16056 Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI-XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури
4904 Компетентнісний підхід до підготовки магістрів в галузі бібліотечної справи та інформації
1049 Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства.
1052 Національно – культурне значення та використання стародруків Києво – Печерської лаври.
1057 Вплив друкованої книги на поширення української духовної культури ХVI – ХVIII ст..
1047 Формирование стратегии и направлений подготовки менеджеров для издательського дела.

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
377 Інститут журналістики Кафедра бібліотекознавства та інформології 0 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Makarova3

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
45 Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації фахове службова 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
690 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2013
2900 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.01.2019
3258 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
612 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» Конференція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.09.2016 2
636 Театралізований захід «Казковий світ Бориса Грінченка» читання Університет Грінченка, бібліотека 07.12.2016 2
1060 Відкритий простір поезії Тараса Шевченка: «Читаємо Шевченка іноземними мовами» Літературно-мистецькі студії Університет Грінченка 07.03.2017 2
1061 Літературна, видавнича та культурологічна діяльність Бориса Грінченка у дисертаційних дослідженнях Лекторій Університет Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
68 Творча група студентів "Читаємо Шевченка іноземними мовами" 2017 3 - 07.03.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
500 Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
538 Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5249 Інститут журналістики Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 27.12.2019
6104 Інститут журналістики Архівознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6495 Інститут журналістики Керування документацією (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6496 Інститут журналістики Керування документацією (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6503 Інститут журналістики Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6541 Інститут журналістики Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7293 Інститут журналістики Управлінське документознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7294 Інститут журналістики Управлінське документознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
553 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,51 30.12.2016
1250 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,87 12.01.2017
2095 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,62 27.12.2018
3096 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,51 28.12.2019
3864 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,23 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
62 КББб-1-15-4.0д II 3 5 2016
605 КББб-1-15-4.0д III 5 5 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
141 Команда студентів спеціальності "Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа"
Інститут журналістики II ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський I document