Додаткові відомості

Освіта
Київський Державний педагогічний інститут ім. М Горького, 1984
Перелік місць роботи
Академія праці і соціальниї відносин ФПУ
Теми дисертацій (захищених)
Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно–технічного обслуговування
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
44 4 1 2020.01.11 10:18:22 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5178 XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ» Застосування імітаційного моделювання при підготовці студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» Київ document
1842 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» ДОСВІД МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
30532 Компромісний розв’язок конфліктних ситуацій в задачі оптимального керування під час прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах
30530 Математичні моделі розвитку та компенсації гіпоксичних станів при ішемічній хворобі серця у осіб льотного складу
21897 Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
15648 Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах
10724 Інформаційна підтримка оцінки надійності роботи оператора в умовах підвищеної ситуаційної напруги

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
30532 Компромісний розв’язок конфліктних ситуацій в задачі оптимального керування під час прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах
30530 Математичні моделі розвитку та компенсації гіпоксичних станів при ішемічній хворобі серця у осіб льотного складу
20291 Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації вибору режимів інтервального гіпоксичного тренування льотчиків
21896 Програмні засоби дослідження надійності професійної діяльності операторів систем «людина-машина»
17664 Дослідження надійності роботи операторів при змінах температурних умов
15648 Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
30533 Застосування імітаційного моделювання при підготовці студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»
7009 Дослідження процесу гіпометаболізму при роботі на високогір'ї
8179 Моделюваня розвитку втоми при напруженій м'язовій діяльності у спортсменів високої кваліфікації
8170 Інтегральна оцінка фізичного стану осіб, що виконують важку роботу в екстремальних умовах високогір'я на основі моделей лінійної регресії
8154 Роль дистанційного навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
327 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 2 7 25.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Mashkina

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
60 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
72 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на отримання грантів (4)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
159 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
165 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
166 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018
210 Модуль Жана Моне «Міждисциплінарний підхід до вивчення великих даних у контексті інтеграції українських студентів у європейський простір» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
13 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
662 Модуль з ІКТ - document 16.12.2013
1400 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1459 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1555 Інше - document 22.05.2017
1641 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
2911 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Iryna Mashkina.pdf 23.02.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі освіти (1 курс, Ф) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 25.11.2016
35 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
37 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, КО(Л)) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
144 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформатизації освіти (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
562 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні соціальними системами (6 курс, СІ) Магістр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
563 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ прогнозування соціальних процесів (6 курс) Магістр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
3676 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3695 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в галузі психології (2 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3770 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія проектування сучасних баз даних (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3776 Факультет інформаційних технологій та управління Моделювання систем і процесів (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
5078 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі спеціальної освіти (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
5082 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5180 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1002 ІКТ в галузі освіти Денна Бакалавр 2882 27.09.2016
1080 Інформатизація соціальної сфери і управління Денна Магістр 2761 27.09.2016
1081 Моделювання соціальних процесів Денна Магістр 2817 27.09.2016
1190 ІКТ прогнозування соціальних процесів Денна Магістр 1083 26.01.2016
4048 ІКТ прогнозування соціальних процесів Денна Магістр 0313/17 03.02.2017
4052 Інформатика та методика її навчання в школі Денна Магістр 0318/17 03.02.2017
6204 Методологія проектування сучасних баз даних Денна Магістр 2437/17 07.09.2017
6205 Моделювання систем і процесів Денна Магістр 2438/17 07.09.2017
6236 Моделювання соціальних процесів Денна Магістр 2465/17 07.09.2017
6250 Практика виробнича (зі спеціалізації) Денна Магістр 2426/17 07.09.2017
6856 Методика викладання фахових дисциплін Денна Магістр 0291/18 15.01.2018
6857 Технології проектування та управління інформаційними системами Денна Магістр 0292/18 15.01.2018
6883 Інформаційно-комунікативні технології Денна Бакалавр 0318/18 15.01.2018
6903 ІКТ в управлінні соціальними системами Денна Магістр 0338/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
474 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,51 30.12.2016
1594 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,64 12.01.2017
2107 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,95 27.12.2018
2547 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,82 28.12.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
104 Роїк Максим Іванович V Комп'ютерні науки I 2019