Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (зараз – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ) (1996)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
Громадська активність
Заступник голови профспілки кафедри, куратор.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 3 0 2021.09.23 10:16:35 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5960 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем До засад укладання тлумачних словників Київ document
2357 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Категорія фазовості в системі актантної функціональності Київський університет імені Бориса Грінченка document
365 Соціум. Наука. Культура Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності Київ. Інтернет-конференція document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33319 Особливості актантного розподілу семантики модальних квазіпасивів
28879 Проблема зв’язку родів дії з системою актантної функціональності
25714 Словотвірні потенції лексико-семантичних варіантів на позначення перебігу часу
15620 Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності
10685 Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
33319 Особливості актантного розподілу семантики модальних квазіпасивів
28879 Проблема зв’язку родів дії з системою актантної функціональності
24990 Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
21323 Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів
19864 Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові
21325 Категорія фазовості в системі актантної функціональності
15941 Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів
36781 Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів
6113 Сема интенсивности как база для формирования вторичных значений

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
25714 Словотвірні потенції лексико-семантичних варіантів на позначення перебігу часу
15620 Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності
6113 Сема интенсивности как база для формирования вторичных значений
5831 До засад укладання тлумачних словників
6108 СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ
6138 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
6140 КОНТЕКСТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЕМИ СПРЯМУВАННЯ У НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
520 Інститут філології Кафедра української мови 0 2.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Lakhno

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
163 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
408 Лідерський модуль - document 21.05.2015
935 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
2595 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4358 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
4551 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
180 Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
305 Українська мова (1 курс, СП, СР, ПО) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
793 Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 706 11.11.2020
909 Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
247 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 26.11.2016
421 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
7250 Інститут філології Українська мова (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8006 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
8792 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 4 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
363 Кафедра української мови 4,00 29.12.2016
1592 Кафедра української мови 3,89 12.01.2017
2062 Кафедра української мови 4,07 26.12.2018
2920 Кафедра української мови 3,62 28.12.2019
3826 Кафедра української мови 4,08 28.12.2020