Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (зараз – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ) (1996)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
Громадська активність
Заступник голови профспілки кафедри, відповідальна за проведення конференцій.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2020.01.11 09:17:32 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2357 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Категорія фазовості в системі актантної функціональності Київський університет імені Бориса Грінченка document
365 Соціум. Наука. Культура Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності Київ. Інтернет-конференція document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
25714 Словотвірні потенції лексико-семантичних варіантів на позначення перебігу часу
15620 Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності
10685 Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
24990 Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
21323 Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів
19864 Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові
21325 Категорія фазовості в системі актантної функціональності
15941 Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів
13212 Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів
6113 Сема интенсивности как база для формирования вторичных значений

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
25714 Словотвірні потенції лексико-семантичних варіантів на позначення перебігу часу
15620 Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності
6113 Сема интенсивности как база для формирования вторичных значений
5831 До засад укладання тлумачних словників
6108 СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ
6138 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
6140 КОНТЕКСТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЕМИ СПРЯМУВАННЯ У НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
163 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
408 Лідерський модуль - document 21.05.2015
935 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
2595 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
180 Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
305 Українська мова (1 курс, СП, СР, ПО) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
247 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 26.11.2016
421 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
367 Українська мова Денна Бакалавр 3307 27.09.2016
544 Українська мова у професійній комунікації, Ділова українська мова (Українська мова) Денна Бакалавр 0178 18.02.2016
549 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0885 03.11.2015
4143 Сучасна українська літературна мова: Морфеміка і словотвір Денна Бакалавр 0409/17 02.02.2017
4144 Сучасна українська літературна мова: Фразеологія Денна Бакалавр 0410/17 02.02.2017
6324 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 2550/17 04.09.2017
6958 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0394/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
363 Кафедра української мови 4,00 29.12.2016
1592 Кафедра української мови 3,89 12.01.2017
2062 Кафедра української мови 4,07 26.12.2018
2920 Кафедра української мови 3,62 28.12.2019