Додаткові відомості

Освіта
У 2011 році отримала диплом з відзнакою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель англійської мови початкової школи.
У 2013 році отримала диплом з відзнакою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладач педагогіки і методики початкової освіти, організатор початкової освіти, вчитель англійської мови початкової школи.
У 2013 р. вступила до аспірантури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). У 2016 році захистила дисертацію на тему: "Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руела Толкіна
Перелік місць роботи

2013-2014 Працювала в НВК "Діамант" вчителем англійської мови в початковій школі
Теми дисертацій (захищених)
Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руела Толкіна
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 4 0 2019.12.10 09:19:45 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3651 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Сучасні трансформації змісту та технології іншомовної неперервної педагогічної освіти в Іспанії в умовах євроінтеграції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3932 Перспективи розвитку філологічних наук Lingo-pragmatic characteristics of "troling" phenomenon as forms of internet-interaction м. Харків, Україна document
3652 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Сучасна модель підготовки педагога: досвід Словаччини Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3653 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2610 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Формування професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у країнах Середземноморського басейну Київський університет імені Бориса Грінченка document
2612 Професійна підготовка педагогів в умовах Євроінтеграції: проблеми та перспективи Проблема раннього навчання англійської мови у сучасному вимірі освіти Греції Київський університет імені Бориса Грінченка document
2615 IV Міжнародний фестиваль організаційної, економічної та практичної психології Профорієнтаційний аспект виховання моральної особисості засобами творчості Дж.Р. Р. Толкіна Київський національний торгівельно-економіфчний університет document
2613 22nd Annual National IATEFL Ukraine Conference New leadership competence training trends in Italy, Greece and Spain Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
23790 Виховання моральної особистості через фантастичну літературу в сучасних освітніх тенденціях: від Дж. Р. Р. Толкін до Дж. К. Роулінг
23202 Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір
18158 Виховання моральної особистості через формування ціннісних моральних орієнтаціях у творчості Дж. Р. Р. Толкіна
13407 Использование интертекстуальности произведений Дж. Р. Р. Толкина в воспитании нравственной личности
13364 Совість як моральний регулятор у контексті виховання моральної особистості у творчості Дж.Р. Р. Толкіна
17926 Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
23202 Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір
22153 Особливості застосування міжкультурного підходу у іншомовній підготовці викладачів ВНЗ Греції та Польщі: вимір третього покоління
18165 Ідеї виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна «Фермер Джайлз із Гема»
23287 Нова стратегія професійної підготовки викладача іноземної мови в умовах Євроінтеграції у контексті мультикультурності розвитку системи освіти України
16775 Філософія виховання моральної особистості у творі Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон» у контексті викликів третього тисячоліття
13367 Імплементування освітніх ідей виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України
18166 Виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна у контексті формування культури освітньої діяльності
17920 Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості у контексті концепції виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна
16777 Значення творів Дж. Р. Р. Толкіна у вихованні моральної особистості
17926 Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна
16564 Толкінізм як джерело виховання моральної особистості
18036 Формування світогляду на засадах моралі сучасної генерації у контексті концепції виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27673 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
10967 Міжнародний досвід виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна в контексті імплементування в іншомовну освіту
4172 Самоосвіта в контексті становлення вторинної мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови
4170 Іншомовна комунікативна компетентність як обов’язкова складова педагогічної усталеності вчителя початкової школи
4171 Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
27 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
111 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Labunets

Заявки на отримання грантів (3)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
49 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
128 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
178 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
11

Молодиченко Н.А., кандидат педагогічних наук, доцент

Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руела Толкіна Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки) Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького Спеціалізована Вчена Рада К 18.053.01 document 2016

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
43 Модератор соціального проекту від кафедри іноземних мов і методик їх навчання 2016 3
225 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
825 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1271 Фаховий модуль (стажування) - document 13.12.2016
1284 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
3217 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3632 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
452 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
560 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
294 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено 30.12.2016
4191 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 5 не оцінено 03.12.2019
4641 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 4 не оцінено 03.12.2019
4642 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 4 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (20)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
864 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0853 23.09.2015
865 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 0838 23.09.2015
867 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0861 23.09.2015
869 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 0842 23.09.2015
874 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0841 23.09.2015
3091 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 1563 22.09.2016
3102 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1591 22.09.2016
3103 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1565 22.09.2016
3105 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1579 22.09.2016
3107 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 1585 22.09.2016
3113 Ділова іноземна мова Денна Молодший спеціаліст 1574 22.09.2016
3118 Ділова іноземна мова Денна Магістр 1575 22.09.2016
3119 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 1572 22.09.2016
3120 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 1566 22.09.2016
3121 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 1573 22.09.2016
4593 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 0806/17 07.09.2017
4604 Англійська мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 0817/17 07.09.2017
4607 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0820/17 07.09.2017
4611 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0824/17 07.09.2017
4615 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 0828/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
100 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.6 20.05.2016
1214 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 12.01.2017
2059 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,85 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
13 ПОб-2-15-4.0д II 1 - 2016
369 ПОб-2-15-4.0д III 5 5 2017