Додаткові відомості

Освіта
1. Вище музичне училище імені Таллата Келпші - м. Вільнюс, 1985 р. - викладач теорії музики.

2. Київський міській педагогічний університет імені Б. Грінченка - з відзнакою - 2004 р. - вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики, художньої культури.
Перелік місць роботи
Досвід роботи у ЗНЗ міст: Мінськ, Москва, Київ.
На посаді старшого викладача кафедри Образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка з вересня 2005 р. З вересня 2016 р. - доцент кафедри образотворчого мистецтва.
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи.
Громадська активність
1. Участь на громадських засадах у проведенні Державною прикордонною службою України смотру-конкурсу художніх творів «Смарагдова ліра».
2. Організація та проведення благодійних акцій, лекторіїв, екскурсій, майстер-класів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Робота на посаді секретаря ДЕК.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
6 2 0 2019.12.02 09:15:55 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
342 Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конфер. Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва Рівне : РІКУП НАНУ document
344 Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті Засоби удосконалення підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої підготовки учнів основної школи Польща, м. Ченстохова document
343 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Техноогія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи Україна, м. Умань document
339 ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької: „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії”. Сучасні педагогічні засоби та підходи до виховання в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставленя до образотворчого мистецтва м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України document
340 ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької: „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії”. Сучасні педагогічні засоби та підходи до виховання в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставленя до образотворчого мистецтва м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України document
337 Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ столітті» Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
338 Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ столітті» Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
335 Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення» Специфіка ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів основної школи м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
336 Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення» Специфіка ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів основної школи м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
334 Вебінар для методистів РНМЦ та вчителів образотворчого мистецтва: 'Зміст мистецької освіти в 6-му класі' Методика виховання в учнів 6-х класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва і презентація навчально-методичного комплекту (підручника та робочого зошиту) до інтегрованого курсу 'Мистецтво' для 6-х класів ЗНЗ м. Київ, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
332 Серпнева конференція для вчителів мистецтва ЗНЗ «Зміст і засоби реалізації нової навчальної програми предмета «Мистецтво» в 3-х і 6-х класах» Засоби підвищення ефективності виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в умовах реалізації Державних стандартів освітньої галузі «Мистецтво м. Київ, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
333 Серпнева конференція для вчителів мистецтва ЗНЗ «Зміст і засоби реалізації нової навчальної програми предмета «Мистецтво» Засоби підвищення ефективності виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в умовах реалізації Державних стандартів освітньої галузі «Мистецтво м. Київ, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
330 Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії Формування ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва як важливий компонент загальнокультурного розвитку учнів основної школи м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України document
331 ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької: Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії Формування ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва як важливий компонент загальнокультурного розвитку учнів основної школи м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України document
328 Процес виховання у координатах духовного розвитку особистості Образотворча складова профільного навчання у старшій школі м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
329 Процес виховання у координатах духовного розвитку особистості Образотворча складова профільного навчання у старшій школі м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
326 Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти. Проведення майстер-класу 'Образотворче мистецтво в загальноосвітній школі' м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет document
327 Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти Проведення майстер-класу «Образотворче мистецтво в загальноосвітній школі» м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет document
341 Науково-методична конференція для вчителів художньої культури, музики, образотворчого мистецтва 1 доповідь: 'Шляхи підвищення ефективності виховання ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 5 - 7 класів'; 2 доповідь: 'Презентація підручника 'Мистецтво' та навчального посібника 'Робочий зошит' для 5 класу'. м. Київ, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
325 Науково-практична конференція для вчителів художньої культури, музики та образотворчого мистецтва Особливості нової програми з образотворчого мистецтва (5 - 7 кл.) м. Київ, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
324 Всеукраїнська нарада завідувачів кабінетів (методистів) і викладачів кафедр дисциплін художньо-естетичного напряму Інститутів післядипломної педагогічної освіти Презентація нової навчальної програми 'Мистецтво' для учнів 5 - 9 класів. м. Київ, Національна Академія Педагогічних наук України document
323 Звітна наукова конференція Проблема ціннісного ставлення у науковій літературі м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27926 Підвіска в ювелірній моді північного ренесансу та маньєризму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
26734 Музична тематика та музичний інструментарій в історико– культурологічних пам’ятках України
27128 Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
26937 Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників
20060 Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна
14460 Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
14076 Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
26734 Музична тематика та музичний інструментарій в історико– культурологічних пам’ятках України
27128 Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
14461 Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи
6685 Державна програма з образотворчого мистецтва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
27789 Колір як елемент композиційної творчості в українській сучасного живопису
25712 Технологічні аспекти підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійної діяльності
26996 Літературна спадщина Бориса Грінченка у творчості художників-графіків
21986 Урок образотворчого мистецтва у сучасному вимірі
20698 Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка
15696 Дизайн в контексті підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності
14286 Обгрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
15697 Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
10801 Засоби удосконалення підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
10208 Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5–7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
11329 Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
5207 Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
5214 Підготовка майбутніх вчителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
5215 Становлення ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (на матеріалі пейзажного жанру)
5216 Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
6634 До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль)
6993 КВК мистецтвознавчого напряму
634 Особливості вивчення анімалістичного жанру
6636 ДУША І МУДРІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХРАМУ (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) Музичне мистецтво
6635 Душа і мудрість середньовічного храму (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) (Візуальне мистецтво)
6644 Рослинні мотиви в декоративній композиції

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
14 Сотська Г.І., доктор педагогічних наук "Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності цчнів основної школи" аспірант Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Д 26.451.01 - 2016

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
365 разова участь 27.09.2017 р. Участь у підготовці до святкування 25-річчя заснування школи № 302, зокрема у розробленні й виготовленні декорати 1

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
276 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
377 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1372 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
503 Мистецька педагогіка: нагальні потреби та реалії часу Методичний семінар в межах Фестивалю методик в Університеті Грінченка Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 06.10.2016 2
509 Ознайомча лекція і майстер-клас "Таємниці китайського живопису" для учнів 9-10 класів Майстер-клас СЗШ №136, Київ 01.03.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
13755 Мистецтво (інтегрований курс). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6992 Масол Л. М. Искусство. Робочий зошит. 6 клас : навч. посіб.
6362 Мистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу.
6510 посібник: Методичні рекомендації з виробничої практики

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
14924 Мистецтво. Інтегрований курс
6367 Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
7018 Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 6 класму.
7016 Мистецтво. Робочий зошит 6 клас.
7020 Мистецтво Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
7019 Мистецтво Робочий зошит 1 клас

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
6748 Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса: учеб. пособ. для ощеобразов. учеб. завед. с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Видавництво «Світоч», 2013. – 80 с. : ілл.
6749 Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь. 6 класс : учеб. пособ. для общеобразов. учеб. заведений с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Издательство «СВИТОЧЬ», 2014. – 72 с. : ілл.
6508 Методичні рекомендації до дисципліни "Вступ до спеціальності "образотворче мистецтво"

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2121 Університетські студії: Я - студент,Вступ до спеціальності,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2234 27.09.2016
2327 Методика викладання образотворчого мистецтва Денна Бакалавр 1189 04.04.2016
2328 Методика викладання образотворчого мистецтва Денна Бакалавр 0660 19.11.2015
3734 Виробнича (Педагогічна) практика Денна Бакалавр 2692 27.09.2016
3975 Літня педагогічна практика Денна Бакалавр 0238/17 03.02.2017
5371 Методика викладання образотворчого мистецтва Денна Бакалавр 1591/17 07.09.2017
5372 Методика навчання образотворчому мистецтву Денна Бакалавр 1592/17 07.09.2017
5396 Університетські студії Денна Бакалавр 1616/17 07.09.2017
6026 Виробнича, переддипломна, педагогічна практика Денна Бакалавр 2418/17 07.09.2017
6655 Методика навчання образотворчому мистецтву Денна Бакалавр 0090/18 15.01.2018
7224 Теорія та методика викладання фахових дисциплін Денна Магістр 0659/18 15.01.2018
7259 Виробнича практика (літня) Денна Бакалавр 0692/18 15.01.2018
7260 Виробнича, переддипломна, педагогічна практика Денна Бакалавр 0693/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
703 Кафедра образотворчого мистецтва 3,39 30.12.2016
1200 Кафедра образотворчого мистецтва 3,44 12.01.2017
2049 Кафедра образотворчого мистецтва 4,07 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
284 ОМб-1-13-4.0д IV 1 2 2016-2017

Заходи мистецького спрямування (8)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
255 «Що ти знаєш про візуальне мистецтво».link особиста участь СЗШ І–ІІІ ступенів №2 м. Бровари. 07.03mustdesant.pdf 27.02.2017
256 «Створення пейзажу у графіці. Малюнок вугіллям».link особиста участь СЗШ І–ІІІ ступенів №2 м. Бровари. 07.03mustdesant.pdf 27.02.2017
258 «Композиція у візуальному мистецтві».link особиста участь Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови (м. Київ) 31.03.tvorshamasternia.pdf 22.03.2017
259 «Мистецтво графіки. Таємниці наскельних розписів».link особиста участь Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу №302 (м. Київ) 23.03.pdf 24.03.2017
260 «Весняний дощик» (майстер клас з колажу)link особиста участь Університет 07.03.socproekOM.pdf 04.03.2017
265 «День захисників України» (конкурс учнівських малюнків)link особиста участь Печерський ліцей №171 «Лідер» (м. Київ) 1777-lidery-poruch.html 11.10.2017
268 «Наш інститут – осередок мистецтва»link особиста участь Університет 04.12.2017
270 «Традиційні та сучасні засоби навчання у вищій школі».link особиста участь Університет anonsy.html 12.12.2017