Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1993 р.
Перелік місць роботи
Докторантура Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертацію на тему: «Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.).
Докторська дисертація на тему: СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
ЮГОСЛАВІЇ ТА УКРАЇНИ
(1918–1991 рр.)
Громадська активність
Член міжнародної організації "Міжнародна організація "Козацтво України"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2019.10.18 10:23:35 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
24368 Новітня історія південних слов'ян в українській історіографії: сучасні тенденції та особливості
20813 Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
21026 Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки
20813 Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть
20918 Створення та діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія)
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
13267 Mіжцерковні контакти як складова культурної співпраці УРСР та СФРЮ (1950–80-і рр.)

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
21026 Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки
21075 Навчання південних слов'ян у Київській духовній академії (1900-1918)
21072 Контакти українських освітян з югославськими у 50-80-х роках ХХ століття
20814 Специфіка контактів українських та югославських вчених у 50-80-ті роки ХХ ст.
20918 Створення та діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія)
13267 Mіжцерковні контакти як складова культурної співпраці УРСР та СФРЮ (1950–80-і рр.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
20440 Актуалізація «русинського питання» в Хорватії на початку ХХІ ст.: витоки та наслідки
20809 Культурна діяльність української діаспори в Сербії на початку ХХІ ст
20804 Культурно-просвітницька діяльність української діаспори в Республіці Хорватія в ХХІ ст.
18712 Контакти українських освітян з югославськими у 50–60-ті рр. ХХ ст.
20917 Українська діаспора в Хорватії: виклики сьогодення
7268 Проблемные вопросы становления культурных связей между УССР и ФНРЮ после Второй мировой войны (идеологические и политические факторы)
7044 Співпраця українських і югославських університетів у 60-70-ті роки ХХ ст.

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
16 Студентський театральний гурток 2017 7 - 30.11.2016 4

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
49 Створення та перші роки діяльності Союзу русинів і украінців Югославії наукове службова 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1071 Фаховий модуль (стажування) - document 30.06.2015

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
526 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2634 Новітня історія південних і західних слов`ян Денна Бакалавр 1169 07.10.2015
2660 Історичне пам`яткознавство Денна Магістр 1166 07.10.2011
2711 Методика викладання історії у школі Денна Бакалавр 3120 27.09.2016
2713 Новітня історія південних і західних слов`ян Денна Бакалавр 3122 27.09.2016
4495 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0751/17 02.02.2017
4505 Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу Денна Бакалавр 0761/17 03.02.2017
4506 Нова історія країн Азії та Африки Денна Бакалавр 0762/17 03.02.2017
4510 Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір Денна Магістр 0765/17 03.02.2017
6105 Методика навчання історії Денна Бакалавр 1890/17 19.09.2017
6108 Новітня історія південних і західних слов`ян Денна Бакалавр 1893/17 19.09.2017
6115 Методика викладання історії у школі Денна Бакалавр 1900/17 19.09.2017
7221 Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу Денна Бакалавр 0656/18 02.01.2018
7222 Нова і новітня історія країн Азії та Африки Денна Бакалавр 0657/18 02.01.2018
7379 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0812/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
160 Кафедра всесвітньої історії 4.8 20.05.2016
1403 Кафедра всесвітньої історії 4,90 12.01.2017
2237 Кафедра всесвітньої історії 4,88 27.12.2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
66 Мудрак Марина Сергіївна Історико-філософський факультет V Історія та археологія III document 2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
41 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
94 Семеха Анна Руславівна V Історія та археологія I 2019