Додаткові відомості

Освіта

Сумський Державний Педагогічний Університет ім. А.С.Макаренка, 2000 рік

Перелік місць роботи

МГО Міжнародна Георгіївська Академія Безпеки і права

Теми дисертацій (захищених)

Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
25 3 0 2020.01.13 09:41:08 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2830 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Громадянська активність студентів як чинник професійного становлення майбутнього фахівця м. Київ document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27491 Технологія подолання стресу сучасної особистості методами казкотерапії
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
6730 Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
19339 Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
19339 Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
12517 Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
16525 Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців
12517 Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
8953 Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
6647 Концептуальна модель громадянської активності студентів класичного університету
6428 Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку
6609 Організаційно-методичні засади розвитку громадянської активності студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
7168 Формування громадянської активності студентів: виклики часу
6622 Формування громадянської активності студентів: виклики часу

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
37 Бути успішним педагогом Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 23.03.2016 2

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
3 Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді / Social networks and their role in development of civic activity of the Ukrainian youth http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19339/ 2018

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
436 Інститут філології Кафедра української літератури і компаративістики 0 5 31.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Savrasova-Vun

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
244 координація діяльності кафедр щодо реалізації заходів проекту упродовж року 2017 10
245 супровід діяльності студентських академічних груп у реалізації міні-соціальних проектів у рамках загального проекту упродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
395 Лідерський модуль - document 20.04.2016
886 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1076 Фаховий модуль (стажування) - 04.07.2013
1241 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
2986 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.04.2019
3334 Інше Інший модуль 08.09.2019
3335 Інше Інший модуль 10.09.2019
3495 Інше Інший модуль document 19.10.2019
3496 Інше Інший модуль document 10.11.2019
3871 інше Інший модуль document 26.04.2020
3872 інше Інший модуль document 12.02.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
6620 Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
11544 Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців
11536 Тренінг розвитку громадянської активності студентів

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
175 Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
121 Педагогічний інститут Методика виховної роботи (3 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
370 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
24 Науково-дослідна практика Денна Магістр 1021 29.01.2016
28 Педагогіка Денна Бакалавр 2631 27.09.2016
4087 Методика виховної роботи Денна Бакалавр 0353/17 02.02.2017
4089 Психологія освіти: Тренінг професійного зростання Денна Магістр 0355/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
603 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,43 30.12.2016
1401 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,78 12.01.2017
2233 Кафедра української літератури і компаративістики 4,59 27.12.2018
2777 Кафедра української літератури і компаративістики 4,50 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
111 ФІСб-1-15-4.0д II 3 5 2016
608 ФІСб-1-15-4.0д III 4 4 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
377 День Інституту філологіїlink Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 15.03.2017
395 конкурс «Словник Грінченка та сучасність»link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 05.12.2017
396 фестиваль першокурсників "Ось ми які!"link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 01.11.2017