Додаткові відомості

Освіта
Київське вище військове авіаційне інженерне училище, 1968р
Перелік місць роботи
НТУУ "КПІ", професор
Теми дисертацій (захищених)
спеціальні
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
80 5 2 2020.01.11 10:33:14 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21879 Еліптичні криві в формі Едвардса і криптографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
29249 Суперсингулярні скручені криві Едвардса над простим полем. II. суперсингулярні скручені криві Едвардса з ј-инвариантом, який дорівнює 66^3
21930 Число кривих в узагалненої формі Едвардса з мінімальним парним кофактором порядку кривої
15646 Алгоритми генерації базової точки з застосуванням критеріїв подільності точки кривої
21932 Взаємозв'язок сімейств точок великих порядків кривої Едвардса над простим полем
22335 Нові властивості еліптичної кривої в формі Едвардса над простим полем
22330 Точна кількість еліптичних кривих у канонічної формі, яки ізоморфні кривим Едвардса над простим полем
22332 Алгоритм вибору каноничної кривої, яка ізоморфна кривої Едвардса над простим полем

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
21930 Число кривих в узагалненої формі Едвардса з мінімальним парним кофактором порядку кривої
22330 Точна кількість еліптичних кривих у канонічної формі, яки ізоморфні кривим Едвардса над простим полем
9948 Розмір множини еліптичних кривих, які ізоморфні кривим Едвардса над простым полемі
953 Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе изоморфных преобразований эллиптической кривой
948 О некорректности стандартного условия для MOV-атаки на эллиптические кривые
946 Оценка мощности множеств трансформаций канонической формы уравнения эллиптической кривой
951 Сравнительная оценка быстродействия канонических эллиптических кривых и кривых в форме Эдвардса над конечным полем

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
27499 Суперсінгулярні скручені криві Едвардса над простим полем. І. Суперсінгулярні скручені криві Едвардса з j-инваріантами, ріпними нулю і 〖12〗^3.
29249 Суперсингулярні скручені криві Едвардса над простим полем. II. суперсингулярні скручені криві Едвардса з ј-инвариантом, який дорівнює 66^3
25473 Суперсингулярні повні криві Едвардса над простим полем
15646 Алгоритми генерації базової точки з застосуванням критеріїв подільності точки кривої
13839 Классифікація кривих у формі Эдвардса над простим полем
10167 Продуктивність групових операцій на скрученої кривої Едвардса над простим полем
9920 Ізоморфізм несуперсингулярних кривих над полями характеристики 2 і кривых Едвардса з одним параметром
9832 Побудова кривої Едвардса на базі ізоморфної елиптичної кривої в каноничної формі
9948 Розмір множини еліптичних кривих, які ізоморфні кривим Едвардса над простым полемі
9947 Ізоморфні каноничної формі еліптичні криві Едвардса над розширеними полями характеристики 2
955 Параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів
1488 Повышение производительности криптоанализа на эллиптической кривой на основе деления точек на два

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
25664 Розрахунок параметрів криптостійкої кривій Едвардса над полями характеристик 5 та 7
10040 Порівняний аналіз алгоритмів генерації базової точки на кривій Едвардса
9835 Новий підхід к визначенню точної кількості кривих Едвардса над простим полем
1835 Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ
1753 Определение параметров криптостойких кривых Эдвардса над простыми полями
1754 Загальносистемні параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів
952 Кривые Эдвардса почти простого порядка над расширениями малых простых полей
954 Оценка реальной стойкости криптосистемы на кривой Эдвардса над расширениями малых полей
947 Число изоморфизмов и пар кручения кривых Эдвардса над простым полем
1493 Изоморфизм дивизоров и пар точек гиперєллиптической кривой рода два
1494 Представление элементов якобиана гиперэллиптической кривой рода два
1488 Повышение производительности криптоанализа на эллиптической кривой на основе деления точек на два

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
42 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57201845019 2 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201845019

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
24 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки J-4071-2017 1 1 https://publons.com/researcher/2096861/anatoliy-bessalov/

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
784 Фаховий модуль (стажування) - document 21.05.2014
2764 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2765 Інше Інший модуль document 26.12.2014

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1077 Спеціальний лабораторний практикум з інформатики Денна Магістр 2176 27.09.2016
1178 Захист інформації Денна Бакалавр 1100 26.01.2016
1188 Статистична теорія інформації і кодування Денна Магістр 1076 26.01.2016
4047 Статистична теорія інформації та кодування Денна Магістр 0312/17 03.02.2017
4472 Захист інформації Денна Бакалавр 0731/17 03.02.2017
6203 Методи реалізації криптографічних механізмів Денна Магістр 2436/17 07.09.2017
6217 Системи комп`ютерної математики Денна Магістр 2447/17 07.09.2017
6238 Спеціальний лабораторний практикум з інформатики Денна Магістр 2467/17 07.09.2017
6242 Системи комп`ютерної математики Денна Магістр 2471/17 07.09.2017
6886 Захист інформації Денна Бакалавр 0321/18 15.01.2018
6904 Прикладні пакети статистичної обробки Денна Магістр 0339/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
11 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,4 20.05.2016
942 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,54 12.01.2017
1809 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,18 26.12.2018
2820 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,45 28.12.2019