Додаткові відомості

Освіта
Донецький національний університет 2001
Перелік місць роботи
Донецький національний університет філологічний факультет кафедра історії української літератури і фольклористики 2004- серпень 2014
Теми дисертацій (захищених)
Борис Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція.
Громадська активність
учасник соціального проекту "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 1 0 2020.01.11 09:36:06 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2230 Muslim East in Eastern and Southern Slavic literature Проблема емансипації мусульманської жінки в українській пресі 1920-х років Білостоцький університет (м.Білосток, Польща) document
2346 Всеукраїнська наукова конференція "Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття" Проблема культури мовлення в епістолярії Б.Антоненка-Давидовича Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України document
2229 Міжнародна наукова конференція \ Р.Капусцинський і проблеми журналістської освіти в Україні Академія імені Яна Длугоша (м.Ченстохова, Польща) document
1718 Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи Репортаж та його визначальні ознаки в сучасному медіазнавстві Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грічненка document
1717 VIII Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресії революцій" Революція як художній концепт в українській художньо-документальній прозі другої половини ХХ ст. Інститут філології Київський університет імені Бориса Грінченка document
830 Українська література в загальноєвропейському контексті Комунікативні стратегії наративу художньої прози Олени Пчілки Ужгородський національний університет document
831 'Літературний процес: становлення ідентичностей' Борис Антоненко-Давидович: національна ідентичність Київський університет імені Бориса Гріченка document
832 VI щорічна Міжнародна наукова конференція 'Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів' Наративна структура роману Барбари Редінг 'Безумці'. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6263 Feci, qoud potui… Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24892 Новелістика Євгенії Кононенко: урбаністичний фемінізм як наратив

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
28679 Злочин і гендер: насильство проти жінок в українській пресі першої половини двадцятого століття.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
10342 AD FONTES або поповнення літературного канону
5540 Образ Василя Стуса в електронних ЗМІ

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
20201 Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація
18302 Автор і читач чи авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки
10917 Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ «Безумці».
13393 Наративна структура роману Барбари Редінг "Безумці"
6420 Авторська стратегія впливу на читача у творах Тані Малярчук
5537 Тарас Шевченко у творах Б.Антоненка-Давидовича: особливості рецептивної стратегії
5536 Жанровий синкретизм автобіографічної прози Бориса Тимошенка
5404 В.Підмогильний і Б.Антоненко-Давидович: поетика діалогу
5408 Парадигма автор –герой - читач у романі Бориса Тимошенка «Потала"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
24851 Туреччина та її емансипаційний проект: рецептивні моделі галицької та української радянської преси 1920-1930-х років
24915 Технології фреймінгу і патріархатна ідеологія в українській пресі 1920-1930-х років
24852 Шлюбні оголошення у галицькій пресі міжвоєнного періоду: соціальна практика як засіб конструювання гендерного режиму
21762 Проблема культури мовлення в епістолярії Б.Антоненка-Давидовича
24853 Ришард Капусцинський і проблеми журналістської освіти в Україні
16166 Борис Антоненко-Давидович як автор і герой
11500 Художня інтерпретація тілесності в українській прозі 1920-х років
11051 Художня інтерпретація тілесності в українській прозі 1920-х років
5753 Feci,quod potui... (Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича)
5760 Діалог з традицією у творах Б.Антоненка-Давидовича: рецептивний та стилістичний аспекти
5757 Форми вираження авторського "Я" в автобіографічній прозі Бориса Тимошенка
5549 Авторські комунікативні стратегії у творчості Євгенії Кононенко

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
10 Творчий гурток «Література і час» 2010-2017 рр. 15 - 15.03.2016 5

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
58 Кафедра журналістики та нових медіа 57211330349 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211330349&eid=2-s2.0-85073570681

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
246 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0 5 06.06.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Khamedova

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
68 Організатор/виконавець з 2015 року по теперішній час 3
181 Організатор літературно-мистецького конкурсу для старшокласників м.Києва «Березневі містерії» упродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
254 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
744 Фаховий модуль (стажування) - document 04.02.2015
900 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1015 Лідерський модуль - document 15.04.2015
1151 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3327 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3664 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
171 Організація літературно-мистецького конкурсу для старшокласників «Березневі містерії» у межах соціального проекту «З Києвом і дл літературно-мистецький конкурс м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 19.03.2016 10
172 Студентські читання, присвячені 160-річчю від дня народження Івана Франка. Національний музей історії України, м. Київ: Два укра Студентські читання м. Київ, вулиця Володимирська, 2 08.11.2016 10
645 Міський етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика конкурс м. Київ 04.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5772 Методика викладання української літератури у школах вищого рівня: методичні рекомендації

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
233 Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2015 600 18.12.2015
355 Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
534 Соціологія та психологія управління медіа (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
535 Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
387 Інститут філології Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
666 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. (2 ку Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
340 Теорія літератури Денна Бакалавр 2470 27.09.2016
354 Методика викладання літературознавчих дисциплін у ВНЗ: Методика викладання у вищій школі Денна Магістр 2476 27.09.2016
525 Історіографія української словесності (Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін) Денна Магістр 0451 09.02.2016
533 Методика викладання літературознавчих дисциплін у ВНЗ (Методика викладання у вищій школі) Денна Магістр 0175 09.02.2016
3849 Соціологія масової комунікації Денна Бакалавр 0114/17 09.02.2017
3860 Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Історіографія української словесності Денна Магістр 0125/17 09.02.2017
3862 Психологія та соціологія МК: Соціологія масової комунікації Денна Магістр 0127/17 09.02.2017
4138 Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика кінця ХІХ - початку ХХ ст. Денна Бакалавр 0404/17 09.02.2017
4824 Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. Денна Бакалавр 1041/17 04.09.2017
4825 Соціологія масової комунікації Денна Бакалавр 1042/17 04.09.2017
4831 Психологія та соціологія МК: Соціологія масової комунікації Денна Бакалавр 1048/17 04.09.2017
4839 Методика викладання у вищій школі: Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі Денна Магістр 1056/17 04.09.2017
4840 Методика викладання у вищій школі: Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі Денна Магістр 1057/17 04.09.2017
4843 Психологія та соціологія МК: Соціологія громадської думки Денна Магістр 1060/17 04.09.2017
6971 Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Історіографія української словесності Денна Магістр 0406/18 18.01.2018
6972 Методика викладання у вищій школі: Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі Денна Магістр 0407/18 18.01.2018
7140 Методика навчання української літератури Денна Бакалавр 0575/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
383 Кафедра української літератури і компаративістики 4,37 29.12.2016
1506 Кафедра української літератури і компаративістики 4,32 12.01.2017
2343 Кафедра української літератури і компаративістики 4,47 27.12.2018
3211 Кафедра української літератури і компаративістики 4,79 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
105 ФУб-2-15-4.0д II 3 5 2016
394 Фуб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
22 XVIIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.12.2017
78 Літературно-мистецький конкурс для старшокласників м.Києва «Березневі містерії» Київський університет імені Бориса Грінченка 25.03.2017
135 Відкритий конкурс читців «Із янголом на плечі…» Київський університет імені Бориса Грінченка 16.12.2017