Додаткові відомості

Освіта
Киевский государственный педагогический институт им. М.Горького, 1990; Київський межрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Гринченка, 1995
Перелік місць роботи
Педагогічний коледж ім. Т. Шевченка, м. Київ
Теми дисертацій (захищених)
Моніторинг якості загальної освіти в Сполучених Штатах Америки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 1 0 2019.01.10 19:55:42 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11061 Consequences of "No child left behind act" pressure: the USA experience for Ukrainian educators

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
13273 Cognitive assessment as a practical instrument of student`s progress monitoring in the USA
11061 Consequences of "No child left behind act" pressure: the USA experience for Ukrainian educators
11070 Методичне забезпечення моніторингу якості загальної освіти (досвід США)
2065 Організаційно-педагогічні умови здійснення програми моніторингу якості загальної освіти (SASA) на регіональному рівні в США
5274 Використання оцінювання результатів навчальних досягнень учнів в процесі моніторингу якості загальної освіти на регіональному рівні в США

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
5268 Legal state framework of monitoring quality of general education in the USA
5276 Стратегии использования результатов мониторинга качества среднего образования на региональном уровне в США
2245 Когнітивний компонент моніторингу якості освіти (досвід США)
2301 Стратегія впровадження регіональної освітньої політики на основі державного законодавства та науково обґрунтованих досліджень (досвід США)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
91 Західно-Фінляндський коледж (Фінляндія) Мовне стажування 12-23.10.2018

Західно-Фінляндський коледж (Фінляндія)

Учасник проекту -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1101 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1219 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2465 Інше Інший модуль document 19.10.2018
2466 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 19.10.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
25337 English: First and Foremost
25383 English: First and Foremost
14113 English: First and Foremost
14587 Англійська мова: у першу чергу. Навчальний посібник для студентів I курсу з практики англійської мови. Частина 2
11246 English: first and foremost
11067 English: first and foremost. Частина 1

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
382 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
383 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) (1 семестр) Бакалавр Заочна 2 не оцінено не оцінено 30.12.2016
641 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 29.12.2017
3979 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (3)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
187 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 3019 27.09.2016
384 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 0163 01.12.2015
4946 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 1165/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
424 Кафедра англійської філології та перекладу 2,97 29.12.2016
922 Кафедра англійської філології та перекладу 4,47 12.01.2017
1788 Кафедра англійської філології та перекладу 4,63 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
74 ФАб-4-15-4.0д II 3 5 2016
328 ФАб-3-17-4.0 д I 4 5 2017-2018