Додаткові відомості

Освіта
Київський політехнічний інститут, 1976 рік
Перелік місць роботи

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація на тему -
"Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв"

Докторська дисертація на тему -
"Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей"

Громадська активність
Гарант магістерської освітньо-професійної програми 122.00.02 «Інформаційно-аналітичні системи»

Член спеціалізованої ради Д26.861.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – Оптоелектронні системи (технічні науки)

Член редакційної колегії фахового наукового видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
33 3 0 2021.09.15 10:04:34 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5052 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) Production of Biotechnological Objects using Business Intelligence Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019 document.pdf
5051 XVII International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems Reliability Improvement for Integrated Thin Film Bar Graph Display Devices Ivanо-Frankivsk, May 20-25, 2019 document.pdf
2894 V Міжнародна науково-практична конференція Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2017 Оценка параметров эргатических компонентов программных систем НУБіП України, Київ document.pdf
2896 XVI International conference on physics and Technology of thin films and nanosystems Evaluation of Ergonomic Parameters of Thin Film Displays Ivano-Frankivsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document.pdf
1366 7-ма Українська наукова конференція з фізики напівпровідників Use of polar properties of LEDs in display hardware design Україна, Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
1365 Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2016 Эргатическая подсистема в средствах автоматизации Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України document.pdf
1367 IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» Методы оценки эргономических параметров полупроводниковых индикаторов Україна, Кременчук, Кре­менчуцький національний університет імені Михайла Остроградського document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring
32373 Software controlling the LED bar graph displays
30241 Production of Biotechnological Objects using Business Intelligence

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36987 Багатоелементні шкальні індикаторні пристрої у вбудованих системах
32373 Software controlling the LED bar graph displays

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36987 Багатоелементні шкальні індикаторні пристрої у вбудованих системах
32373 Software controlling the LED bar graph displays
26077 Інформаційна система підтримки прийняття рішення в процесі вирощування біотехнічних об'єктів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
36989 Програмна реалізація двотактних інформаційних моделей у вбудованих системах
30374 Підвищення надійності інтегрованих тонкоплівкових шкальних пристроїв відображення
30358 Програмна реалізація двотактної логіко-часової інформаційної моделі шкальної індикації у вбудованих системах
30363 Апаратно-програмна реалізація дискретно-аналогової шкальної індикації
30364 Мобільні цифрові засоби екологічного моніторингу міста
22631 Evaluation of Ergonomic Parameters of Thin Film Displays
22630 Evaluation of parameters of ergatic components of software systems
18771 Use of polar properties of LEDs in display hardware design
15495 Эргатическая подсистема в средствах автоматизации
18772 Методы оценки эргономических параметров полупроводниковых индикаторов
13577 Программная реализация дискретно-аналоговой индикации в аддитивной форме
4011 Програмна підтримка відображення інформаціїї у вбудованих системах на обнокристальних мікроконтролерах
7734 Багатотактне формування дискретно-аналогових форм подання повідомлень на світлодіодній шкалі
879 Моделирование двухтактного возбуждения светодиодного шкального индикатора
1169 Information security in systems of data output in the visual form
1142 Функціональний захист візуальної інформації в ергатичних системах з дискретно-аналоговим поданням даних

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
93 Кафедра комп'ютерних наук і математики 6602349022 4 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602349022

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
107 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAG-6109-2019 1 1 https://publons.com/researcher/3268612/aleksandr-bushma/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
478 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 9.4 19.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr_Bushma

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
9 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 30
76 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 90

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
20 Фаховий модуль (стажування) - document 18.01.2016
498 Лідерський модуль - document 03.02.2016
1832 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
5393 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.06.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7332 Державна атестація студентів спеціяльності "Інформатика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
22627 Кваліфікаційна робота магістра: Навчально-методичний посібник для спеціальності «Комп’ютерні науки»

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5014 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5146 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 4 не враховується 27.12.2019
5267 Факультет інформаційних технологій та управління Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності (5 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6028 Факультет інформаційних технологій та управління Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності (5 курс, ІНФ, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 27.12.2019
8293 Факультет інформаційних технологій та управління Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 3 не враховується 10.12.2020
8304 Факультет інформаційних технологій та управління Операційні системи та системне програмування (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
8305 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8531 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія наукових досліджень (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
26 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,4 20.05.2016
986 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,22 12.01.2017
1847 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,10 26.12.2018
3105 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,87 28.12.2019
3523 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,35 28.12.2020