Додаткові відомості

Освіта

У 2010 році закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика" спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

Перелік місць роботи

Вчитель інформатики в СЗШ "Ліко-школа"  (2016-2017 рр.)

Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка 2010-2013 рр. 

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка 2013-2019 рр. Теми дисертацій (захищених)
тема дисертації
Громадська активність
учасник міжнародного TEMPUS-проекту DesIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», учасником якого є Київський університет імені Бориса Грінченка

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
22 3 1 2019.10.16 09:31:00 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3820 10th Annual International Scientific Conference, Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists METHODOLOGY OF RESEARCH INTO THE DYNAMICS FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT COGNITIVE AND PERSONAL QUALITIES OF IT-SPECIALTIES STUDENTS 10th Annual International Scientific Conference, Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists document
2065 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВРАХОВУЮЧИ ІКТКОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Київ document.pdf
729 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning INFORMAL LEARNING AS AN INTEGRAL PART OF E-LEARNING ENVIRONMENT OF THE MODERN EDUCATION The Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, University of Silesia in Katowice (Poland) document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
26063 Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
13595 Designing a Modern Cloud-Oriented Virtual Personalized Educational Environment

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
23992 Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу
13949 Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
13584 Персональне освітнє середовище – як один із трендів сучасної освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
25393 Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
13650 WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
10108 Неформальне навчання як показник якісного саморозвитку та конкурентоспроможності
13600 Моделювання сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища на засадах компетентнісного підходу з урахуванням індивідуальних факторів
6637 Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers
3772 Особливості створення змістовно-структурної моделі хмароорієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх учителів інформатики
3776 Передумови проектування хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища студента
13605 ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
13603 ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТА
6191 Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education
6627 Взаємозв’язок формального та неформального навчання при створенні персонального електронного навчального середовища сучасного студента

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
15 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
549 Фаховий модуль (стажування) - document 24.04.2015
1369 Модуль з ІКТ - document 18.07.2016
1742 Інше - document 14.09.2017
2849 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
202 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 01.11.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6646 Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну: Навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
345 Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
497 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 28.12.2017
739 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, СРб) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
3694 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в галузі психології (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 5 9 не оцінено 28.12.2018
3712 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікативні технології (1 курс) Бакалавр Денна 11 9 не оцінено 28.12.2018
3791 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 10 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1047 Моделювання предметів інтер`єру та ландшафту Денна Бакалавр 2886 27.09.2016
1051 Комп`ютерний дизайн в інтернеті, поліграфії та рекламі Денна Бакалавр 2891 27.09.2016
1067 3-D моделювання Денна Магістр 2883 27.09.2016
1076 3-D моделювання Денна Магістр 2762 27.09.2016
1157 Розробка інтерактивних сайтів засобами MSWD Денна Бакалавр 1094 26.01.2016
1168 Тривимірна комп`ютерна графіка Денна Бакалавр 1093 26.01.2016
4041 Тривимірна комп`ютерна графіка Денна Бакалавр 0306/17 03.02.2017
6174 Комп`ютерний дизайн в інтернеті, поліграфії та рекламі Денна Бакалавр 1959/17 07.09.2017
6235 3-D моделювання Денна Магістр 2464/17 07.09.2017
6880 Основи програмування Денна Бакалавр 0315/18 15.01.2018
6883 Інформаційно-комунікативні технології Денна Бакалавр 0318/18 15.01.2018
6884 Інформаційно-комунікаційні технології Денна Бакалавр 0319/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
36 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,4 20.05.2016
1442 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,61 12.01.2017
2286 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,74 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
122 ІНб-1-15-4.0д II 2 3 2016
350 ІНб-1-15-4.0д III 2 2 2017-2018