Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2011 р.)
Перелік місць роботи
З 2013 р. працюю викладачем кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2019.04.17 09:16:29 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3491 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Методичний інструментарій формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
3197 Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва» Цифровий контент підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
3112 V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми підготовки і професійного удосконалення педагогів" Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Чергнігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів) document
3196 ХХІII щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
2524 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації Київський університет імені Бориса Грінченка document
2420 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Моделювання професійної підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Київський університет імені Бориса Грінченка document
671 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
668 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
669 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Мелітополь document
670 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
21691 Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
4686 Методика застосування технології "Mind maps" на уроках іноземної мови в початковій школі
3202 Метод контекстно-мовного інтегрованого навчання у школах Фінляндії: організаційний дискурс

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
23268 Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу
23813 Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18069 Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
4687 Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
3855 Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті навчання іноземних мов
2896 Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід)
1838 Навчання іноземних мов у школах Швеції: організаційний дискурс

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
14826 Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
10968 Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9223 Критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9760 Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання на уроках іноземних мов
3549 Інноваційні технології навчання іноземних мов
5076 Змістовно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
3201 Іншомовна освіта вчителів Фінляндії
2590 Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
2589 Навчання іноземних мов в обов’язковій школі: шведський досвід
2591 Організація навчання іноземних мов у Швеції

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
96 English speaking club упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 24.10.2017 2

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
50 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
126 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
149 Модератор соціального проекту 2016 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
854 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1437 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1864 Інше - document 31.10.2017
1877 Інше - document 30.03.2017
1881 Інше - document 14.12.2017
2889 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
123 Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2014 582 24.12.2014
268 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
15 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, Х) Бакалавр Денна 9 4 не оцінено 25.11.2016
18 Педагогічний інститут Іноземна мова (поглиблене вивчення) (3 курс, ПО, Х) Бакалавр Денна 7 не оцінено не оцінено 25.11.2016
21 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 4 не оцінено 25.11.2016
24 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 4 не оцінено 25.11.2016
25 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не оцінено 25.11.2016
245 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом Бакалавр Денна 9 не оцінено не оцінено 26.11.2016
297 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
863 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0864 23.09.2015
864 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0853 23.09.2015
865 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 0838 23.09.2015
867 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0861 23.09.2015
871 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0854 23.09.2015
872 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0839 23.09.2015
3089 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 1587 22.09.2016
3091 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 1563 22.09.2016
3094 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1584 22.09.2016
3102 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1591 22.09.2016
3104 Інноваційні технології навчання іноземних мов у ПШ (Спецкурс) Денна Бакалавр 1582 22.09.2016
4587 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 0800/17 07.09.2017
4591 Іноземна мова Денна Бакалавр 0804/17 07.09.2017
4605 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 0818/17 07.09.2017
4606 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0819/17 07.09.2017
4609 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0822/17 07.09.2017
4612 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0825/17 07.09.2017
4614 Англійська мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 0827/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
157 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.6 20.05.2016
1393 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,66 12.01.2017
2225 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,92 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
10 ДОб-2-15-4.0д II 1 - 2016
366 ДОб-2-15-4.0д III 5 5 2017