Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2011 р.)
Перелік місць роботи
З 2013 р. працюю викладачем кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2017.09.18 09:33:27 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
671 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
668 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
669 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Мелітополь document
670 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
4686 Методика застосування технології "Mind maps" на уроках іноземної мови в початковій школі
3202 Метод контекстно-мовного інтегрованого навчання у школах Фінляндії: організаційний дискурс

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
18069 Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
4687 Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
3855 Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті навчання іноземних мов
2896 Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід)
1838 Навчання іноземних мов у школах Швеції: організаційний дискурс

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
14826 Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
10968 Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9223 Критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9760 Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання на уроках іноземних мов
3549 Інноваційні технології навчання іноземних мов
5076 Змістовно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
3201 Іншомовна освіта вчителів Фінляндії
2590 Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
2589 Навчання іноземних мов в обов’язковій школі: шведський досвід
2591 Організація навчання іноземних мов у Швеції

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
149 Модератор соціального проекту 2016 5

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
854 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1437 Лідерський модуль Інший модуль document 01.02.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
123 Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2014 582 24.12.2014
268 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
15 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, Х) Бакалавр Денна 9 4 25.11.2016
18 Педагогічний інститут Іноземна мова (поглиблене вивчення) (3 курс, ПО, Х) Бакалавр Денна 7 не оцінено 25.11.2016
21 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 4 25.11.2016
24 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 4 25.11.2016
25 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016
245 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом Бакалавр Денна 9 не оцінено 26.11.2016
297 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
863 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0864 23.09.2015
864 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0853 23.09.2015
865 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 0838 23.09.2015
867 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0861 23.09.2015
871 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0854 23.09.2015
872 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0839 23.09.2015
3089 Іноземна мова (англійська мова) Денна Бакалавр 1587 22.09.2016
3091 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 1563 22.09.2016
3094 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1584 22.09.2016
3102 Іноземна мова (англійська) з методикою навчання Денна Бакалавр 1591 22.09.2016
3104 Інноваційні технології навчання іноземних мов у ПШ (Спецкурс) Денна Бакалавр 1582 22.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
157 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.6 20.05.2016

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
10 ДОб-2-15-4.0д II 1 - 2016