Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури», 1993 р.
Луганський державний педагогіний інститут Східноукраїнського державного університету, магістратура, спеціальність "Українська мова і література", кваліфікація "Магістр української мови і літератури", 1997 р.
Перелік місць роботи
1993 – 1994 рр. – учитель української мови та літератури СШ № 25 м. Луганська;
1994 – 1998 рр. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка;
1998 – 2001 рр. – аспірант кафедри української літератури, асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2001 р. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська література»;
2001 – 2002 рр. – старший викладач кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2002 – 2008 рр. доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; заступник декана факультету української філології з навчальної роботи (за сумісництвом);
2003 р. – присуджено звання доцента кафедри української літератури;
2008 – 2011 рр. – докторант кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2011 – 2012 рр. – доцент кафедри доцент кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
2012 р. – присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «Теорія літератури»;
2012 – 2014 рр. – професор кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. – присуджено вчене звання професора кафедри теорії літератури та компаративістики;
2014 р. –професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.
2015 р. - професор кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
10 жовтня 2016 - завідувач кафедри української літератури і компаративістики
Теми дисертацій (захищених)
«Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики» (2001, спеціальність 10.01.01 – українська література);
«Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації» (2012, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
34 3 1 2017.09.18 09:06:36 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1402 VII Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» «Свій — чужий» у сучасній українській літературі: неоколоніальний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
73 Міднародна наукова конференція 'Ewangelia w jezyku matki. Inspiracje dziedzictwem sw. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doswiadczenia w kontekscie aktualnych wyzwan Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності Ягеллонський університет, м. Краків (Польща) document
74 Всеукраїнська науково-практична конференція „Слобожанська беседа – 8. Екологія мови – екологія людських стосунків” 'Свій - чужий' у сучасній українській ліриці: неоколоніальний дискурс ДЗ 'Луганський національний університет імені Тараса Шевенка' (м. Старобільськ) document
75 Міжнародна науково-практична конференція 'Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми' Rizoma versus trees: естетичні можливості колажної поетики Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського document
72 Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» Міждисциплінарні підходи до літератури: проблеми методології Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11496 Новела в структурі української прози: модифікації та функції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11009 Homo sacredos: між сакральним і профанним (церква та її діячі в художньому дискурсі)
11489 Феноменологія тіла в прозі Богдана Рубчака

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
15462 Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі
15198 Жанрово-коппозиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
17131 Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака
4051 Буквар нашого часу: між сакральним і профанним
4050 Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг”
4053 Спогади І. М. Білогуба “Некролог” у контексті в’язничної й табірної літератури
5532 Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
11007 Новелістичність композиції роману Якова Качури "Ольга"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
15197 Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір
15200 «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11187 Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності
11370 Rhizome versus trees: естетичні можливості колажної поетики
5530 Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
5531 Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка
4048 Художні версії опозиції “природа – цивілізація” у творчості Ж.-М. Ґ. Ле Клезіо
4056 Геральдика й емблематика: літетатурознавчі проекції
4049 Етнографічна складова романтичної епіки П. Куліша та М. Старицького
4052 Літературна історія Харкова в романі Олеся Досвітнього „Кварцит”
4055 Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
20 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
31 Перший крок у науку: літературознавчі студії 1 раз на місяць 14 всеукраїнський 24.03.2016 4

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
5 Науковий гурток «Перший крок у науку: літературознавчі студії» з лютого 2016 по теперішній час 15 всеукраїнський 24.03.2016 5

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
539 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.08.2016
892 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1150 Лідерський модуль Інший модуль document 01.02.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
174 «Сучасні компаративні студії: художня література в інтермедіальному вимірі» (спільно з Ірпінським історико-краєзнавчим музеєм). дослідницький проект м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 25.05.2016 10
175 Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизнчяний та зарубіжний досвід» (співпраця з Інститутом суспільства) науковий колоквіум м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.05.2016 10

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
11199 Зарубіжна література та методика її викладання: державна атестація
5523 ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)”

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
226 Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2015 600 18.12.2015

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
435 Інститут філології Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016
436 Інститут філології Аналіз художнього тексту (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
364 Університетські студії: Вступ до мовознавства,Вступ до літературознавства,Я - студент,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2461 27.09.2016
521 Історія української літератури й літературної критики Денна Бакалавр 0171 09.02.2016
4137 Історія української літератури й літературної критики Денна Бакалавр 0403/17 09.02.2017
4140 Сучасна теорія та історія літератури Денна Магістр 0406/17 09.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
372 Кафедра української літератури і компаративістики 4,72 29.12.2016