Додаткові відомості

Освіта
Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, 1994
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти»
Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) .

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2019.12.12 09:08:12 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4551 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Змістово-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування медіазасобів на уркоах іноземних мов м. Київ document
4552 24 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
4550 Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: кращі практики та виклики Медіазасоби як складові «перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО м. Івано-Франківськ document
3607 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Медіа як засоби реалізації міждисциплінарного навчання іноземних мов у закладі вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3608 Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародної взаємодії ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ІНШОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2158 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Медіа-грамотність майбутнього вчителя початкової школи: стан, проблеми, перспективи м. Київ document
2159 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа м. Київ document
2157 Педагогика и психология в эру увеличения потока информации 2017 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи м.Будапешт document
2505 22 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
1213 Педігогіка у міждисциплінарному виміірі: від традицій до інновацій Медіаграмотність як навичка ХХІ століття Київський університет імені Бориса Грінченка document
621 ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» Медіапедагогіка як складова сучасної освіти м. Київ document
622 Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та Українські перспективи Особливості використання медіазасобів у викладання іноземних мов м. Київ document
623 Современные проблемы науки и образования 2015 Forming of future teachers' foreign communicative competence be means of media texts м. Будапешт document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
19797 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
6251 Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів засобами медіатекстів

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
29047 Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
19799 Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
4731 Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
1771 Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
14558 Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
10929 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
10855 Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі
10856 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
4672 Засоби медіа-освіти на уроках іноземних мов
5653 Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальності
3166 Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента
229 Формування критичного мислення майбутніх вчителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови»

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
45 Медіашкола сучасного вчителя Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 17.05.2016 2
86 Медіашкола майбутнього вчителя упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 17.05.2017 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
115 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Lada_Petryk

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
707 Фаховий модуль (стажування) - document 15.05.2013
1360 Модуль з ІКТ - document 11.11.2016
1364 Дидактичний модуль - document 30.09.2016
1436 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1765 Інше - document 30.03.2017
1868 Інше - document 31.10.2017
1885 Інше - document 14.12.2017
2681 Інше Інший модуль QR_Codes_in_Action_EVO18-EVO18_Official_Certificate_131.pdf 18.02.2018
2722 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2989 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.04.2019
3218 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3421 ІКТ Інший модуль Сертифікат Петрик .pdf 25.06.2019
3619 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
452 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
433 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не оцінено 30.12.2016
4183 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019
4188 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019
4249 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не оцінено 03.12.2019
4580 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (19)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
867 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0861 23.09.2015
869 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) Денна Бакалавр 0842 23.09.2015
874 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0841 23.09.2015
879 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0850 23.09.2015
880 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0858 23.09.2015
3091 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 1563 22.09.2016
3097 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1580 22.09.2016
3099 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1581 22.09.2016
3105 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1579 22.09.2016
3106 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 1586 22.09.2016
3107 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 1585 22.09.2016
4587 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 0800/17 07.09.2017
4594 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0807/17 07.09.2017
4595 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0808/17 07.09.2017
4604 Англійська мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 0817/17 07.09.2017
4605 Сучасна англійська мова з практикумом Денна Бакалавр 0818/17 07.09.2017
4606 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0819/17 07.09.2017
4612 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 0825/17 07.09.2017
5981 Іноземна мова з методикою навчання Денна Бакалавр 1786/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
138 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.7 20.05.2016
1346 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,62 12.01.2017
2174 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,77 27.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
27 ПОб-3-13-4.0д IV 1 - 2016

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
6 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017