Додаткові відомості

Освіта
У 1983р.закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)»
Перелік місць роботи
1983-1985 рр. – вихователь дошкільного закладу в м. Кременчуці. 1985- 1991рр. – викладач дошкільної педагогіки і психології Кременчуцького педагогічного училища.1991-2007 рр. – викладач педагогіки загальної та педагогіки дошкільної Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського. З 2007 працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 3 0 2019.12.04 09:12:00 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4183 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Антології, хрестоматії, збірки як форми репрезентації досліджень педагогічних персоналій Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4184 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Методологічний супровід педагогічної практики як запорука формування професійних компетентностей Київський університет імені Бориса Грінченка document
4388 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Формування професійної компетентності майбутніх фахівців під час педагогічних практик Суми document
1685 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" Пріоритетні напрямки розвитку дошкільної освіти в матеріалах З'їзду діячів позашкільної освіти і дошкільного виховання (1919) Державна науково-педагоігчна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1702 Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) м. Умань document
1576 Науково-методологічний семінар з історії освіти Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1396 Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи Сучасні стратегії підготовки вихователів дітей дошкільного віку в контексті діяльнісного підходу Львівський національний університет імені Івана Франка document
1397 Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Упровадження С.Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document
1977 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців із дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
1978 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє Становлення професійної педагогічної освіти в УНР Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25497 Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
27968 Впровадження ідей діяльнісного підходу у програмово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.)
24179 Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення
23804 Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття)
22680 Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти
20484 Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
9774 Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті xx століття
2766 Идеи деятельносного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
20423 Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст
14899 Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової
9774 Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті xx століття
6282 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЕЛЕОНОРИ ЯНОВСЬКОЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ)
2742 Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження
2768 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ
2767 СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
19893 Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік)
19583 Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття)
14051 Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання
7049 С. Русова, К. Маєвська про формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку: ідеї діяльнісного підходу
6283 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ У ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА БАЗІ ШКОЛИ-ДИТСАДКА МОНТЕССОРІ

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
38 Історико-педагогічні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 17 08.12.2016 2
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 14.11.2017 4

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
413 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
949 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1642 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
2379 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2380 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2882 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3118 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
654 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1272 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
19546 Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
416 Педагогіка (4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
426 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
377 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
3818 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
818 Педагогіка Денна Бакалавр 0320 09.02.2016
821 Педагогіка Денна Бакалавр 0330 09.02.2016
825 Педагогіка дошкільна Денна Бакалавр 0871 29.09.2015
827 Історія дошкільної педагогіки Денна Бакалавр 0317 09.02.2016
3019 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2678 27.09.2016
3025 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2679 27.09.2016
3031 Історія дошкільної педагогіки Денна Бакалавр 2978 27.09.2016
4060 Педагогіка Денна Бакалавр 0326/17 02.02.2017
4074 Педагогіка Денна Бакалавр 0340/17 02.02.2017
4672 Історія дошкільної педагогіки Денна Бакалавр 0886/17 07.09.2017
4680 Педагогіка Денна Бакалавр 0894/17 07.09.2017
4681 Педагогіка Денна Бакалавр 0895/17 07.09.2017
6738 Педагогіка Денна Бакалавр 0173/18 15.01.2018
6739 Педагогіка Денна Бакалавр 0174/18 15.01.2018
7229 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0662/18 15.01.2018
7231 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0664/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
622 Кафедра педагогіки та психології 4,32 30.12.2016
1425 Кафедра педагогіки та психології 4,57 12.01.2017
2264 Кафедра педагогіки та психології 4,96 27.12.2018