Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет технологій та дизайну, 2003 р.
Перелік місць роботи
Київський національний університет технологій та дизайну
Теми дисертацій (захищених)
Формування інвестиційних ресурсів економіки на основі заощаджень населення
Громадська активність
член наглядової ради БО "Благодійник",
президент "Європейська асоціація економістів"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
75 5 2 2020.01.13 09:09:51 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4262 Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України Стратегія інноваційного розвитку небанківського сектору України Університет Державної фіскальної служби України document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7726 Інвестиційний потенціал домогосподарств

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27371 Процеси Євроінтеграції банківської системи України
28776 Проблема бідності в Україні
24142 Стрес-тестування банківської системи як інструмент розвитку економічних систем

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
23317 Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та Базель III
22430 "Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та "Базель III"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
30585 Порівняння світової й української практики банківського стрес тестування
26141 Financial stability of a bank - factor of stability of banking system
26139 Mechanism of formation of financial security of an enterprise
23672 Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
26137 Studying pedagogical informatics in the process of preparing future teachers
19728 Problems and tendencies of development of education in information society
22431 Актуальні проблеми розробки і операції Інформаційно-аналітичні системи оцінки рейтингів Банки
7698 Модель прямого інвестування домогосподарств, що здійснюється через інструмент програм пенсійного забезпечення
7719 Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
30585 Порівняння світової й української практики банківського стрес тестування
24571 Економічне співробітництво між Україною та Китаєм: реалії та перспективи
26810 Проблема бідності працюючого населення в Україні
7721 Моделювання рефлексивних процесів формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств
7719 Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
22485 Інформаційне суспільство: проблеми та тенденції розвитку освіти

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
59 Кафедра фінансів та економіки 56669962600 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669962600&eid=2-s2.0-85039074254

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
326 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 1 6 25.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Ramskyi

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
42 Програма Еразмус+ з Полонійною акадмією в Ченстохові (Польща) Підвищення кваліфікації 04.04.-10.04.2017 р.

Мар'яна Волошина

sekretariat@ap.edu.pl

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
3 Рамський Андрій Юрійович Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств здобувач, 08.00.03 економіка та управління національним господарством Київський університет технологій та дизайну Д 26.102.05 - 2016

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1251 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1445 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2281 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
299 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
977 Економіка та зовнішньоекономічні зв`язки України Денна Бакалавр 3139/1 27.09.2016
988 Фінансовий ринок Денна Бакалавр 2921 27.09.2016
998 Управління фінансовими ризиками Денна Магістр 2912 27.09.2016
1119 Фінанси, гроші та кредит Денна Бакалавр 1119 12.10.2015
1131 Валютні операції Денна Бакалавр 1275 19.04.2016
4100 Валютні операції Денна Бакалавр 0366/17 02.02.2017
4111 Фінансовий ринок Денна Бакалавр 0377/17 02.02.2017
6286 Фінансове посередництво Денна Магістр 2512/17 04.09.2017
7307 Виробнича, переддипломна практика Денна Бакалавр 0740/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
465 Кафедра фінансів та економіки 4,84 30.12.2016
1379 Кафедра фінансів та економіки 4,90 12.01.2017
2213 Кафедра фінансів та економіки 4,84 27.12.2018
2678 Кафедра фінансів та економіки 4,83 28.12.2019