Додаткові відомості

Освіта

Ніжинський держанвий педагогічний університет імені Миколи Гоголя, факультет іноземних мов, 1997 рік

Київський наіональний лінгвістичний університет, аспірантура, 2003 рік

Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра англійської філології факультету перекладачів
Теми дисертацій (захищених)
Мовні засоби вираження ситуації ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти)
Громадська активність
Co-ordinator of Co-Serve International in Ukraine
http://www.co-serve.org/index.htm

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.23 10:36:11 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5082 Language in Use: Linguistic and Pedagogical Perspectives Training Teachers of English: Better Than Perfect Bialystok, Poland document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11316 Фільми у навчанні комунікативної компетенції

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
11316 Фільми у навчанні комунікативної компетенції

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
33 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 10.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Yakuba2

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
6 Сегал Анна Леонідівна «Англомовний рекламно - інформаційний колаж як жанр : структура , семантика , прагматика» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
82 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
1883 Інше - document 27.01.2017
5344 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
21 Міжнародна академія лідерства тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 20.06.2016 2
59 Курс лекцій професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА Гостьові лекції Київський університет імені Бориса Грінченка 28.11.2016 10
162 Академія лідерства Літня школа Вул. Тимошенко, 13-б 24.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
11318 Крок до досконалості
11325 Крок до досконалості (частина II)
36807 Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна
11645 Комунікативні стратегії. Видання друге, доповнене та перероблене

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
27629 Студентські дослідження: освітня програма 035.04. Філологія - англійська, Філологія - Переклад Методичні рекомендації для оформлення кваліфікаційних бакалаврських робіт

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
347 Інститут філології Когнітивна семантика (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
424 Інститут філології Теорія мовної комунікаії (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
751 Інститут філології Стилістика англійської мови (4 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
7456 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
220 Кафедра лінгвістики та перекладу 4.7 20.05.2016
1559 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,57 12.01.2017
2406 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,85 28.12.2018
3194 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,56 28.12.2019
4185 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020