Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр психології з відзнакою, 2005

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура, 2005-2009


Перелік місць роботи
З 2005 р. по 2010 р. працювала на посадах: менеджер по роботі з персоналом, керівник управління по роботі з персоналом в бізнес структурах.
З 2010 по 2011 рр. – старший викладач, 2011 – 2013 р. – доцент кафедри психології Академії муніципального управління (м. Київ).
З 2012 р. по 2014 р. – старший науковий співробітник НДЛ розвитку людини, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2014 р. – завідувач відділу психологічних досліджень НДЛ культури лідерства та доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2016 р. - заступник завідувача НДЛ культури лідерства та доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
"Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця", 19.00.04 - медична психологія
Громадська активність
член комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва (з 2015 р.);
член комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва (з 2016 р.);
член комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників дошкільних навчальних закладів міста Києва (2015 - 2016 рр.);
голова журі ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки й психології (з 2016)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2017.09.18 09:22:34 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
379 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Університети і лідерство' Участь без доповіді Київ document
378 IV Міжнародна науково-практична конференція 'Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу' Участь без доповіді м. Київ, Україна document
377 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» Стресостійкість керівника закладу середньої освіти як чинник успішної управлінської діяльності м. Харків, Україна document
376 Науково-практична конференція 'Соціально-педагогічна та психологічна робота в умовах конфлікту' Досвід запровадження тренінгу «Самопізнання» в практичну діяльність шкільного психолога м. Київ document
372 І міжнародна науково-практична конференція 'Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя' Психологічні особливості адаптивного реагування на стресову ситуацію м. Суми document
371 Міжнародна науково-практична конференція 'Університет і лідерство' Мотивація професійного вдосконалення як чинник розвитку лідерства в освіті м. Київ
374 International Scientific Conference 'SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION' Психологические основы образовательного лидерства. Подход к проблеме. Rezekne, Latvia document
375 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Цілепокладання: від усвідомлення до дії Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
373 V міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних стосунків' Теоретичний аналіз поняття 'потенціал особистості' м. Кам'янець-Подільський document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
18644 Розвиток лідерського потенціалу управлінського персоналу закладів вищої освіти
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
16386 Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
6083 Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості
4944 Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості
2596 Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища
1671 Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
18647 Особливості реагування на стресові події хворих з фінкціональними порушеннями ритму серця
18646 Психологічний портрет хворих із функціональними порушеннями ритму серця
18645 Характеристика складових стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
15359 Впровадження змін: пам'ятка майбутньому лідеру
13194 Стресостійкість керівника закладу середньої освіти як чинник успішної управлінської діяльності
18649 Психологічні основи освітнього лідерства. Підхід до проблеми
4946 Ціннісні орієнтації в структурі образу майбутнього (на основі результатів психодіагностичного дослідження студентів Київського університету імені Бориса Грінченка)
6094 Гендерні особливості реагування на стрес
6091 Психологічні аспекти стресу студентів в навчальній діяльності
6093 Стрес в процесі управління
6086 Аналіз структури стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця
6106 Психологічні передумови виникнення функціональних порушень ритму серця
6103 Функціональні порушення ритму серця та психологічні причини їх виникнення

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
3 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Координатор Програми – Інститут вищої освіти НАПН України. Контактна особа–Світлана Калашнікова, директор Інституту


вищої освіти НАПН України - svit.ukr@ukr.net.

document 20.01.2016-20.02.2017

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
7 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1259 Лідерський модуль Інший модуль document 13.12.2016
1325 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.10.2016
1326 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.10.2015
1327 Дослідницький модуль Інший модуль document 08.09.2015

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (25)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
785 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 25.01.2016 2
787 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища Методичний семінар для педагогів-учасників дослідно-експериментальної роботи Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 21.01.2016 2
788 Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерства в Україні (за підтримки BRITISH COUNCIL, Інституту вищої освіти НАПНУ). Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.02.2016 2
790 Розвиток професійної компетентності державних службовців. Семінар-тренінг Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 11.02.2016 2
793 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 13.04.2016 2
796 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 28.04.2016 2
797 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.05.2016 2
800 Реалізація потенціалу вчителя в умовах шкільного освітнього середовища. Семінар-тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 31.05.2016 2
801 Тренінг в межах конкурсу претендентів на вакантні посади керівників закладів середньої освіти м. Києва. Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 04.10.2016 2
805 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 11.10.2016 2
808 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 03.11.2016 2
811 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 09.11.2016 10
815 Професійно-психологічний тренінг для претендентів на вакантні посади керівників загальноосвітніх та дошкільних закладів м. Києва Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 03.03.2016 2
816 Професійно-психологічний тренінг для претендентів на вакантні посади керівників загальноосвітніх та дошкільних закладів м. Києва Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 23.06.2016 2
817 Тренінг в межах конкурсу претендентів на вакантну посаду директора Київського міського будинку вчителя. Тренінг Київський міський будинок вчителя, м. Київ, вул. Володимирська, 57 06.06.2016 2
818 Формування стресостійкості фахівців Центрів підтримки сім’ї (за підтримки ГО «Ла Страда») Тренінг м. Київ, готель «Братислава» 24.03.2016 2
819 Змістовий модуль «Лідерство» для співробітників бібліотеки Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 28.04.2016 2
820 ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки й психології (голова журі) Олімпіада ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тичини, 17 30.04.2016 2
821 Методи фасилітації дослідницько-орієнтованого навчання (в межах «Осінньої школи дослідницьких методів та академічного письма») Майстер-клас м. Київ, КНЕУ, вул. Мельникова, 81 10.09.2016 2
822 Адаптаційний тренінг для нових співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 27.09.2016 2
823 Методи фасилітації групової роботи Майстер-клас Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, бульвар І. Шамо, 18/2 28.09.2016 2
824 Професійно-психологічний тренінг для претендентів на вакантні посади керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 06.10.2016 2
826 Профілактика синдрому професійного вигорання працівників освіти Тренінг для працівників освіти Луганської області (за підтримки ЮНІСЕФ та Департаменту освіти та науки Луганської ОДА) м. Святогірськ, Донецька обл., б.в. «Шервуд» 19.11.2016 2
827 Аналіз ефективності управлінської команди школи Тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 22.11.2016 2
828 Методи фасилітації групової роботи: прийняття спільних рішень (в межах проекту ГО «Ла Страда») Тренінг для тренерів м. Київ, готель «Братислава» 15.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16413 Стресостійкість як особистісна властивість керівників-лідерів закладів середньої освіти

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
16403 Основи конфліктології
18672 Ідея та досвід реалізації соціально-культурного проекту "Включення"
13477 Тренінг самопізнання: методичний посібник

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
390 Інститут людини Психодіагностика (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (5)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1956 Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології Денна Бакалавр 0059 09.02.2016
1964 Методика проведення психологічної експертизи Денна Бакалавр 0047 09.02.2016
3244 Психодіагностика Денна Бакалавр 3160 27.09.2016
3258 Психологічна експертиза в суспільних галузях Денна Магістр 3208 27.09.2016
4253 Методика проведення психологічної експертизи Денна Бакалавр 0519/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
648 Кафедра практичної психології 4,90 30.12.2016