Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, 1983 рік
Перелік місць роботи
НПУ імені М.П.Драгоманова
Теми дисертацій (захищених)
13.00.01 – теорія та історія педагогіки : „Педагогічні умови наступності у трудовому вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку".
Громадська активність
Член робочої групи МОН України з робробки стандарту дошкільної освіти БКДО нова редакція 2020.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
148 6 2 2019.01.15 09:59:32 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5477 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Стендова доповідь: "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" Київ document
4698 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції Іноваційні підходи до організації педагогічної практики студентів спеціальності \ Київ document
1612 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы Формування свідомого батьківства у студентської молоді г. Барановичи, Беларусь document
483 І Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір С.Світязь document
482 Всеукраїньська науково-практична конференція для науковців та практичних працівників 'Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників' м. Умань document
481 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку м. Ніжин document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33940 Педагогічне партнерство закладу дошкільної освіти з батьками як умова забезпечення якості освіти дитини
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36639 Development of public health in the professional training of future teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
29331 Формування лідерських якостей майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовц
25054 Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
22674 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
28983 Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
19458 Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
35317 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
24882 Прогулянка — час яскравих вражень, активності й пізнання
21726 Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі
9796 Дитяча праця в сім'ї : за чи проти?
3889 Природничо-математична підготовка майбутніх дошкільних педагогів – необхідна умова ефективної реалізації БКДО
2801 Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи
885 Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2795 Впровадження сучасних підходів до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців
2789 Вчимо англійську разом з батьками
2803 Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства
2796 Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект
2799 Розвиток суб'єктивної спрямованості діяльності майбутнього вихователя як умова ефективного співробітництва з батьками
2798 Проблема педагогічного діалогу у співпраці дитячого садка з батьками

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
105 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 3.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Mashovets

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Карнаухова Антоніна Валеріївна «Формування шанобливого ставлення у дітей 5 - го року життя до дорослих засобами української казки» Інститут проблем виховання НАПН України - 2016
28 Літіченко Олена Дмитрівна "Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у педагогічній пресі (50-80-ті роком ХХ століття)"/ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Розробка державних освітніх стандартів (1)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
1 Наказ МОН України № 872 від 25.0 Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради М nmon_872.pdf 13.11.2017

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
195 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
620 Фаховий модуль (стажування) - document 19.12.2012
897 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
2978 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2019
3109 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4976 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5116 інше Інший модуль document 24.04.2021
5181 інше Інший модуль document 21.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15626 Київ від А до Я

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
6817 Діти і природа великого міста
5615 Математична скарбничка
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8311 Вступ до спеціальності
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
231 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
429 Університетські студії (1 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
269 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 1 не враховується не враховується 26.11.2016
8023 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8397 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8627 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
628 Кафедра дошкільної освіти 4,65 30.12.2016
1267 Кафедра дошкільної освіти 4,69 12.01.2017
2108 Кафедра дошкільної освіти 4,60 27.12.2018
2549 Кафедра дошкільної освіти 5,00 28.12.2019
3879 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
58 Науменко Марина Сергіївна V Дошкільна освіта I 2018