Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, 1983 рік
Перелік місць роботи
НПУ імені М.П.Драгоманова
Теми дисертацій (захищених)
13.00.01 – теорія та історія педагогіки : „Педагогічні умови наступності у трудовому вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку".
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
69 9 4 2019.01.15 09:59:32 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4698 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції Іноваційні підходи до організації педагогічної практики студентів спеціальності \ Київ document
1612 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы Формування свідомого батьківства у студентської молоді г. Барановичи, Беларусь document
483 І Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір С.Світязь document
482 Всеукраїньська науково-практична конференція для науковців та практичних працівників 'Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників' м. Умань document
481 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку м. Ніжин document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
29331 Лідерські якості студента сучасного університету в рефлексивному вимірі
25054 Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
22674 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
28983 Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
19458 Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
24882 Прогулянка — час яскравих вражень, активності й пізнання
21726 Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі
9796 Дитяча праця в сім'ї : за чи проти?
3889 Природничо-математична підготовка майбутніх дошкільних педагогів – необхідна умова ефективної реалізації БКДО
2801 Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи
885 Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2795 Впровадження сучасних підходів до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців
2789 Вчимо англійську разом з батьками
2803 Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства
2796 Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект
2799 Розвиток суб'єктивної спрямованості діяльності майбутнього вихователя як умова ефективного співробітництва з батьками
2798 Проблема педагогічного діалогу у співпраці дитячого садка з батьками

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
105 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Mashovets

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Карнаухова Антоніна Валеріївна «Формування шанобливого ставлення у дітей 5 - го року життя до дорослих засобами української казки» Інститут проблем виховання НАПН України - 2016
28 Літіченко Олена Дмитрівна "Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у педагогічній пресі (50-80-ті роком ХХ століття)"/ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Розробка державних освітніх стандартів (1)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
1 Наказ МОН України № 872 від 25.0 Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради М nmon_872.pdf 13.11.2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
620 Фаховий модуль (стажування) - document 19.12.2012
897 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
2978 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2019
3109 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
6817 Діти і природа великого міста
5615 Математична скарбничка
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8311 Вступ до спеціальності
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
231 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
429 Університетські студії (1 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
269 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 1 не враховується не враховується 26.11.2016

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
817 Актуальні проблеми викладання фахових методик Денна Магістр 0819 30.11.2015
852 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами Денна Молодший спеціаліст 0876 01.12.2015
2992 Університетські студії: Вступ до спеціальності, Я - студент, Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2566 27.09.2016
2998 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень Денна Бакалавр 2616 27.09.2016
4078 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами Денна Спеціаліст 0344/17 02.02.2017
4661 Університетські студії Денна Бакалавр 0875/17 07.09.2017
4761 Методика формування елементів математики Денна Бакалавр 0976/17 07.09.2017
6758 Основи природничо-математичних наук з методикою Денна Бакалавр 0193/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
628 Кафедра дошкільної освіти 4,65 30.12.2016
1267 Кафедра дошкільної освіти 4,69 12.01.2017
2108 Кафедра дошкільної освіти 4,60 27.12.2018
2549 Кафедра дошкільної освіти 5,00 28.12.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
58 Науменко Марина Сергіївна V Дошкільна освіта I 2018