Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1996 р.
Перелік місць роботи
1996-1998 рр. – працювала лаборантом на кафедрі психології УДПУ імені М.П.Драгоманова, музичним керівником ДНЗ №273 м. Києва;
01.09.1998 р. – 30.10.2003 р. – асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.11.2003 р. – 31.08.2006 р. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.09.2006 р. – 27.08.2010 р. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
З 2010 р. й донині -- доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
«Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)»
Громадська активність
1. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 05 листопада 2016 року 15:07. Тема «Як виховувати дітей, щоб вони стали справжніми лідерами?».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
2. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Сім’я – фортеця моя» 09 жовтня 2016 року 10:50. Тема «Культура споживання і вдячності у родині. Ввічливість: від батьків до дітей». http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
3. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 24.09.2016 року 15:07. Тема «Освіта для сталого розвитку» http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
4. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 20.08.2016 року 15:07. Тема «Патріотичне виховання дітей та юнацтва».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
5. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 18.06.2016 року 15:21:59. Тема «Лідерство».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
6. Модератор семінару «Педагогіка ніжності», Будинок вчителя, 16 листопада 2015 року.
7. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 25 лютого 2017 року 15:07. Тема «Розвиток лідерських якостей в учнів та самоврядування у школі».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
8. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 07.10.2017 року 17:00:00.Тема: "Ранній розвиток дитини: потреби дітей і батьківські амбіції.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
9. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 жовтня 2017 року 20:10 - 20:30. Тема «Дошкільна освіта: потреби дітей та амбіції батьків».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
10. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 2 грудня 2017 року 17:00 - 17:40. Тема «Самостійність і дисципліна: хочу і можу»
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
11. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 3 грудня 2017 року 12:15 - 12:54. Тема «Дитячі можу і хочу».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
12. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 14 січня 2018 року 12:15 - 12:55. Тема «Про потреби дітей і батьківські амбіції».

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 3 0 2019.12.12 09:31:10 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4427 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Арт-освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів Київ document
4167 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Методичний супровід арт-освіти дітей дошкільного віку:інтегрований підхід м. Старобільськ document
4046 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх вихователів до арт-освіти дошкільників у контексті концепції НУШ Біла Церква document
3344 Дитинство XXI століття: інноваційна освіта Підготовка майбутніх вихователів до мистецької освіти дітей дошкільного віку Кременчук document
3343 Особистість у просторі виховних інновацій Арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку Київ document
3219 III Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський та національний вимір" Інтенсифікація раннього розвитку дитини: очікування і реальність м. Луцьк document
3220 Наукова конференція "Освітологія-2018" "Якість овіти України : сучасні виклаки та пріоритети розвитку" Педагогічний інститут Київского університету імені Бориса Грінченка document
3302 I Міжнародні педагогічні читання пам'яті професора Т. І. Поніманської \ Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи м. Рівне document.pdf
3057 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Формування почуттєвої сфери особистості у контексті засадничих ідей хортингу» м.Ірпінь document
2514 Освітологічні дебати "Випускник ЗВО : Диплом чи креатив?" Київський університет імені Бориса Грінченка document
2071 Дитинство як цінність:минуле та сучасне Розвиток естетичних почуттів дошкільника: діалог з мистецтвом Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України document
1867 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість Інтегративна домінанта методики ознайомлення дошкільників з мистецтвом Інститут проблем виховання НАПН України document
1783 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутніх вихователів у площині потенціалу "дитина-мистецтво-педагог" Умань document
641 Всеукраїнсько науково-методичний семінар з міжнародною участю Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі Мелітополь document
640 Scientist and Professional Conference Science without boundaries - debelopment in 21st century Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти Budapest document
642 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Формування позитивного образу рідного краю у дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Русової Прилуки document
639 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти' Основи естетичного виховання дітей дошкільного віку у спадщині С.Ф. Русової Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського document
638 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Розвиток обдарованості молодшого школяра Чернігів document
643 Miedzynarodowej naukawi-praktycznej konferencji Особенности формирования творческого потенциала будущих воспитателей Wroclaw-Rzeczpospolita Polska document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
24914 Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти
24912 Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
19461 Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій
15419 «Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
27588 Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
24598 Наступність дошкільної освіти та нової української школи
24939 Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини
23428 Поліхудожній розвиток особистості у площині "Дитина-мистецтво"
338 Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства
5692 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИРІЧНИХ ДІТЕЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
26622 Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки
26620 Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити
27604 Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція
26621 Свято: розважати чи розважатися?
24917 Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції?
24074 Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність
24032 5 кроків до вдосконалення діяльності закладу дошкільної освіти
25148 Pedagogical support of formation of culture of servant leadership from preschool techers
23327 Педагог для дошкільника: хто він?
23877 Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки
19969 Операція "аплікація": від підготовки до реалізації
19967 Пізнавальні прогулянки з дошкільниками
19968 Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів
19325 Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников
22849 Цільові прогулянки в природі: моральний аспект
16998 Пейзажний живопис: від милування природою до її усвідомленого поціновування
15434 Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід
10648 Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
10778 Формування естетичних емоцій дітей дошкілього віку в процесі занять з малювання ( на матеріалі нетрадиційних технік)
6319 Особливості формування творчого потенціалу вихователів
4577 Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку
1999 Формування у дітей старшого дошкільного віку естетичного відношення до природи засобами пейзажного живопису
14779 Формирование у детей старшого дошкольного возраста эстетического отношения к природе средствами пейжажной живописи
14738 Теоретичні засади формування творчих здібностей дітей третього року життя
14737 Шляхи збагачення духовної сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з мистецтвом живопису
346 Піскова терапія: міражі піщаної педагогіки
2656 Формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки
916 Виховна функція мистецтва в освітньому процесі сучасного ДНЗ

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
144 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Polovina

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
621 Фаховий модуль (стажування) - document 10.11.2017
1508 Лідерський модуль - document 21.04.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
3 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей 08.11.2016 2
257 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
271 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
324 Міський методологічний семінар за програмою «Дитина» «Особливості організації образотворчої діяльності дітей дошкільного віку» науково-методичний семінар Будинок вчителя 18.02.2016 2
327 Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти» науково-практична конференція м. Ріпки 16.02.2016 2
333 Науково-практичний семінар «Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення» науково-практичний семінар м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 17.02.2016 2
335 Семінар-тренінг «Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в дошкільних навчальних закладах» Семінар - тренінг Київський міський Будинок природи 22.03.2016 2
336 Майстер-клас для вихователів-методистів ДНЗ Волинської обл. з питань організації образотворчої діяльності за оновленою програмою Майстер-клас м. Луцьк 26.09.2016 2
337 Методичний семінар «Формування емоційного відгуку на красу природи у дітей молодшого дошкільного віку в образотворчій діяльності науково-методичний семінар м. Київ 17.11.2016 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (11)

ID Назва Рік
23326 Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік)
15211 Дитина у світі культури
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15498 Дошкільнятам про світ природи : діти п'ятого року життя
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
15210 Методичні рекомендації освітньої лінії "Дитина у світі культури"
3867 ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
14735 Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік
5688 ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ.
5683 ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
3631 Педагогічний інститут Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
809 Технології формування екологічної культури дошкільників Денна Молодший спеціаліст 0815 24.09.2015
816 Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті Денна Магістр 0816 24.09.2015
3008 Технології формування екологічної культури дошкільників Денна Спеціаліст 2574 27.09.2016
3010 Теорія і технологія художньо-естетичного розвитку дітей Денна Спеціаліст 2624 27.09.2016
3017 Методика ознайомлення дітей з мистецтвом Денна 2622 27.09.2016
4125 Основи природознавства з методикою навчання Денна Бакалавр 0391/17 02.02.2017
4438 Переддипломна (дослідницька) практика Денна Магістр 0697/17 02.02.2017
4655 Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті Денна Магістр 0869/17 07.09.2017
4663 Основи природознавства з методикою Денна Бакалавр 0877/17 07.09.2017
4664 Основи природознавства з методикою Денна Бакалавр 0878/17 07.09.2017
6757 Основи природознавства з методикою Денна Бакалавр 0192/18 08.02.2018
6766 Методика ознайомлення дітей з мистецтвом Денна Бакалавр 0201/18 08.02.2018
7236 Практика переддипломна (дослідницька) Денна Магістр 0669/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
629 Кафедра дошкільної освіти 4,02 30.12.2016
1363 Кафедра дошкільної освіти 4,11 12.01.2017
2195 Кафедра дошкільної освіти 4,42 27.12.2018

Кураторство академічною групою (3)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
22 ДОб-1-13-4.0д IV 1 - 2016
35 ДОм-1-15-2.0д VI 1 - 2016
385 ДОм-1-17-2.0д V 5 5 2017