Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

Перелік місць роботи
Інститут туризму ФПУ, доцент кафедри іноземних мов
Теми дисертацій (захищених)

Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)

Громадська активність
член Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з 26,02,2010 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 1 0 2021.09.20 10:12:42 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4016 Friedrich Nietzsche XI International Scientific Conference " The Problems of Empirical Research in Psycology and Humanities"("Проблеми емпіричних досліджень з психології та з гуманітарних наук"). MODELS OF ADULT EDUCATION CENTRES IN UKRAINE м. Краків, Польща document
1784 Освіта дорослих - регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії Нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі м. Запоріжжя, 6 жовтня 2016 р. document
725 XXV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 'Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку' Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Переяслав-Хмельницький, Україна document
723 ІІ Міжнародна науково-практична е-конференція 'Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки' MARGINSS, 2016 Освіта дорослих і міжкультурний діалог м. Київ, Україна document
727 IV міжвузівська науково-практична конференція 'Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців права'. Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача іноземних мов Національна академія внутрішніх справ. м. Київ document
724 Міжнародна науково-практчна конференція 'Україна і світ: діалог мов та культур' Можливості використання системи Moodle в організації самостійної роботи студентів Київ, 2016 р. document
726 Секція: Історія освіти та педагогіки. Всеукраїнська науково-практична конференція 'Модернізація змісту освіти і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих' Історичний аспект проблеми становлення вітчизняної системи підготовки фахівців туризму м. Хмельницький, Хмельницький національний університет (17-18 грудня 2015 р.) document
722 IV Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання Методичні засади управління групою студентів на заняттях з англійської мови м. Київ, Бізнес-центр '101 Tower' document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34779 Ставлення студентів університетів до виправлення помилок при вивченні іноземних мов
30815 Що змушує студентів лихословити

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
27352 Моделі центрів освіти дорослих в Україні
29252 Ключові індикатори політики оцінювання з визнання результатів неформальної та інформальної освіти в європейських країнах
20110 Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті
18044 Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі
10296 Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальносвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60-80-і рр. ХХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
31594 Подвижник туристичного краєзнавства в Україні (Сергій Іванович Попович)
19915 Навчання дорослих як засіб інтеграції мігрантів: норвезький досвід
18044 Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі
18395 Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу
14958 Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
14588 Історичний аспект проблеми підготовки фахівців сфери туризму
10159 Методичні засади управління групою студентів на заняттях з англійської мови.
10976 Рольова гра «Replacement performance» як засіб розвитку комунікативної компетенції
6246 Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні
10292 Інновації в туристичній освіті
6247 До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.)
6244 Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти
10296 Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальносвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60-80-і рр. ХХ ст.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
20109 Нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
18519 Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця
18520 Освіта дорослих і міжкультурний діалог
14486 Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов
36759 Информационно-коммуникационная компетентность преподавателя иностранных языков
18524 Можливості використання системи Moodle в організації самостійної роботи студентів
6241 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ
6239 Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів
10292 Інновації в туристичній освіті
10296 Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальносвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60-80-і рр. ХХ ст.)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
28 Що змушує студентів лихословити http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30815/ 2020
77 Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34779/ 2021

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
115 Кафедра лінгвістики та перекладу - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
30 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 2 5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Solovei

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
212 Подвижник туристичного краєзнавства в Україні (Сергій Іванович Попович) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31594/ 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
57 Керівник англомовного клубу 3 2014 року по теперішній час 3
178 Курси англійської мови для киян лютий-квітень 2017 5

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
805 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1104 Фаховий модуль (стажування) - document 30.11.2017
1216 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1308 Дидактичний модуль - document 01.06.2016
1846 Інше - document 01.06.2017
2687 Інше Інший модуль листопад 2018.pdf 09.11.2018
2755 Інше Інший модуль листопад 2017.pdf 02.11.2018
2968 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 03.03.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
25337 English: First and Foremost
25383 English: First and Foremost
14113 English: First and Foremost
11246 English: first and foremost

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
180 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, Ф(А)) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 25.11.2016
639 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, 2 семестр, ФАб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
640 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
735 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 4 не враховується 29.12.2017
737 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, VI семестр, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 4 не враховується 29.12.2017
5517 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
8677 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
448 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,91 29.12.2016
1434 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,29 12.01.2017
2277 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,81 27.12.2018
2993 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,57 28.12.2019
4056 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
64 ФАб-1-16-4.0 д I 3 5 2016
325 ФАб-1-171-4.0 д I 5 5 2017-2018