Додаткові відомості

Освіта
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов 1983
Перелік місць роботи
Донецький державний університет
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
кафедра перекладу гуманітарного інституту КУБГ
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2021.09.15 10:28:55 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
690 Х Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» Фіскальна політика Авіньонських пап: стягнення «загальних служб» у Франції в XIV- на початку XV ст. м.Дніпро, Університет митної справи та фінансів document
689 міжнародна науково-практична конференція “II Таврійські філологічні читання” Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської Херсон, Херсонський державний університет, факультет перекладознавства document
688 IX міжнародна науковіа конференція “Історія торгівлі, податків та мита Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV сторіччі Дніпропетровськ (НАН України, Інститут історії України, МОН України, РНЦ Всесвітньої митної організації Університет митної справи та фінансів, Академія соціальних наук України) document
686 XXIV міжнародній наукова конференція “Мова і культура” імені проф.Сергія Бурагоа Відмова від традицій латинськомовної хроністики: топоси і новації в історичних творах Христини Пізанської Київ, 22-25 червня 2015 р. Інститут філології КНУ document
687 VIII міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” Генеза державної податкової системи і церковна десятина у Франції в XIV-XV ст. Дніпропетровськ (МОН України, Академія митної служби України, НАН України, Інститут історії України, РНЦ Всесвітньої митної організації) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
37175 Останній вірш-пророцтво Христини Пізанської: підсумки творчого шляху в історіографічній ретроспективі
36573 Авторське самосприйняття та саморепрезентація на зламі XIV-XV століть: автобіографічний, мемуарний та гендерний складники творчості Христини Пізанської
33814 Історико-політичний складник літературних творів Христини Пізанської в сучасній історіографії
26399 Образ французького короля у Христини Пізанської : ідеальний суверен - реальна особистість чи літературний герой
11937 Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV столітті

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
37175 Останній вірш-пророцтво Христини Пізанської: підсумки творчого шляху в історіографічній ретроспективі
36573 Авторське самосприйняття та саморепрезентація на зламі XIV-XV століть: автобіографічний, мемуарний та гендерний складники творчості Христини Пізанської
33814 Історико-політичний складник літературних творів Христини Пізанської в сучасній історіографії
26399 Образ французького короля у Христини Пізанської : ідеальний суверен - реальна особистість чи літературний герой
15749 Відмова від традицій латинськомовної хроністики: топоси і новації в історичних творах Христини Пізанської
11939 До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської
11933 Любов земна і любов трансцендентальна як вияв амбівалентної сутності людини (за творами В. Винниченка та І.Шмельова)
12099 Самоактуализация начинающего специалиста-филолога в профессиональной деятельности: перспективы, проблемы и возможности их разрешения

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
26391 Папська фіскальність в XIV–XV ст.: прокурації
21378 Папська фіскальність в XIV-XV ст .: доля аннат
21398 Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава
21387 «Политическое тело»: антропоморфная аллегория идеального устройства королевства в сочинениях Кристины Пизанской
21679 Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат
15757 Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века
15769 Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської
11938 Відмова від традицій латинськомовної хроністики: топоси і новації в історичних творах Христини Пізанської
11939 До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1202 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2156 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.04.2018
2172 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
3450 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4143 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
5339 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6549 Інститут філології Латинська мова і медична термінологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7365 Інститут філології Іноземна мова: Латина (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7920 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Латинська мова (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8040 Інститут філології Університетські студії: Латинська мова (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
402 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 3,19 29.12.2016
1408 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,13 12.01.2017
2242 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,21 27.12.2018
2815 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,04 28.12.2019
4026 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,34 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
97 ФПб-1-14-4.0д III 3 5 2016