Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2013)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки
Громадська активність
Національний координатор Європейської асоціації вчителів музики у школі (National Coordinator EAS)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2019.10.18 09:48:48 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4312 27th EAS Conference, 7th European ISME Regional Conference \ Music Trainings for Adults: The experience of Lifelong Music Learning in Ukraine Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden document
4311 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Особливості організації та проведення занять з гри на фортепіано дорослих на початковому етапі навчання Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
4310 V Міжнародна наукова-практична конференція \ Перспективи діяльності дослідників у міжнародних спільнотах сприяння розвитку музичної освіти (на прикладах функціонування ISME, EAS, ESTS) Київський університет імені Бориса Грінченка document
3528 Міжнародна науково-практична конференція «МИСТЕЦТВО У НЕЛІНІЙНОМУ ПРОСТОРІ» Навчання упродовж життя: музична освіта для дорослих Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document
3536 IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» Діалог викладача зі студентом у постнекласичному мистецькому просторі Київський університет імені Бориса Грінчека document
3526 26th EAS Conference "Competences in Music Education" Piano lessons: trainings for adult-beginners Jelgava, Latvia document
714 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки' Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Київський університет імені Бориса Грінченка document
713 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття' Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Київський університет імені Бориса Грінченка document
712 EAS Doctoral Student Forum during 24th EAS Conference «Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education» Methodology of formation of artistic tolerance in future music teachers during their piano training Vilnius, Lithuania document
716 Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи Єдність принципів культуровідповідності та діалогічності у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького document
718 Scientific and Practical Seminar 'Experts, consultants, managers for higher education: multidisciplinary approach to the training' The development of the communicative competence of the education leaders with help of art Borys Grinchenko Kyiv University document
715 International scientific conference 'Society. Integration. Education' Эстетические теории как основа художественно-творческой толерантности Rezeknes Augstskola, Rezekne, Latvia document
717 Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи Роль інтерпретації у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
719 Міжнародна науково-практична конференція 'Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти' Особливості формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького document
720 ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Формирование информационной компетентности младших подростков средствами современной популярной музыки КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
27750 Навчання упродовж життя: музична освіта дорослих
27749 Особливості організації та проведення занять з гри на фортепіано дорослих на початковому етапі навчання
14773 Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
16477 Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
27750 Навчання упродовж життя: музична освіта дорослих
27749 Особливості організації та проведення занять з гри на фортепіано дорослих на початковому етапі навчання
21830 Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва
14773 Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
16484 Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики
20383 Структура художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
12346 Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
12347 Феномен толерантності майбутнього вчителя музики: теоретичний аналіз проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
14818 Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
14511 Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
14774 Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
14775
21832 Евристичні методи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
16471 Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики
18222 Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики
9997 Єдність принципів культуровідповідності та діалогічності у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
9998 Розвиток комунікативної компетенції лідерів освітньої галузі засобами мистецтва
9995 Естетичні теорії як основа художньо-творчої толерантності
9232 Роль інтерпретації у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
12790 Ігрова діяльність як чинник формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
5419 Структура художньотворчої толерантності майбутнього вчителя музики
5247 Художньо-творча толерантність як складова комунікативних процесів у мистецтві
5363 Особливості формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
5420 Художньо-творча толерантність майбутнього вчителя музики в аспекті його професійної діяльності

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
104 EAS(European Association for Music in Schools) Підвищення кваліфікації 12.03 – 15.03.2018

EAS, м. Єлгава, Латвія

Учасник проекту document

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
41 Art as a political tool: the case of relation between Russia and Ukraine (1991-2016) Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies, Uppsala University, Sweden - - 2017

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
27

Олексюк Ольга Миколаївна, Київський університет
імені Бориса Грінченка, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри
теорії та методики музичного мистецтва

«Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки», спеціальність – 13.00.02 (теорія на методика музичного навчання) Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, терміни навчання в аспірантурі - 01.11.2013-31.10.2016 рр. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document 2017

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
300 системна робота впродовж семестру 09-12.2017 5

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1833 Фаховий модуль (стажування) - document 28.02.2017
1911 Інше - document 06.12.2017
1980 Інше - document 14.12.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16492 Методичні рекомендації до формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
715 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,88 30.12.2016
1584 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,69 12.01.2017
2274 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,78 27.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
269 ММб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
327 Підготовка і проведення Всеукраїнського конкурсу інструментально-виконавської майстерності "Bellissimo-2017" %event_member_prep_event_univ% Університет - 25.03.2017

ідготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
56 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 17.03.2018
71 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 18.03.2018