Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка,
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка
Перелік місць роботи
Викладач психології з 2000 р.,
психотерапевтична практика
Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості подолання вчителями внутрішньоособистісних конфліктів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 2 0 2021.09.15 11:07:12 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2805 Актуальні проблеми практичної психології Суб'єктивне благополуччя та якість життя студентської молоді м.Глухів document.pdf
1287 Актуальні проблеми практичної психології Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога м.Глухів,Україна document.pdf
430 Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя Вторинна травматизація та емоційне вигорання: ризики виникнення, стратегії попередження м.Суми document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25647 Нарцисизм як компонент міжособистісних стосунків вчителя
18716 Внутрішньоособистісний конфлікт як показник рівня суб'єктивного благополуччя студентської молоді

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
22823 Cоціальні почуття в контексті психологічного благополуччя студентів
25647 Нарцисизм як компонент міжособистісних стосунків вчителя
18716 Внутрішньоособистісний конфлікт як показник рівня суб'єктивного благополуччя студентської молоді
18662 Співвідношення когнітивного інсайту та я-відмежування
12827 До проблеми психологічного здоров'я
8681 Проблема эмпирического исследования внутриличностных конфликтов

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
22828 Суб’єктивне благополуччя та якість життя студентської молоді
18663 Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога
12827 До проблеми психологічного здоров'я
8043 Вторинна травматизація та емоційне вигорання: ризики виникнення, стратегії попередження
3592 Уявлення про людину з почуттям власної гідності у студентів з різним рівнем тривоги
1367 Особливості психологічного захисту вчителів при подоланні внутрішньоособистісних конфліктів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
108 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
66 Інститут людини Кафедра практичної психології 0 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Malanina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
20 Нарцисизм як компонент міжособистісних стосунків вчителя фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25647/ 2018

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
38 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 50
126 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
283 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
808 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1395 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2017
1406 Лідерський модуль - document 01.02.2017
4898 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
231 “Психологічне консультування місцевого населення у зоні бойових дій” Тематична зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.11.2016 2
232 “Гештальттерапія на кожен день” Гостьовий семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 17.11.2016 2
233 “Перші кроки у науку” Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
748 Трускавецька школа психотерапії. Індивідуальна психологія за А. Адлером П'ятирічний Міжнародний проект із групової психотерапії м. Київ 27.08.2016 10
1112 Поняття особистісної логіки в адлеріанському консультуванні Інтерактивний семінар Гімназія №136 09.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
848 Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6779 Інститут людини Основи психотерапії (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6780 Інститут людини Основи психотерапії (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7762 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
649 Кафедра практичної психології 4,33 30.12.2016
1254 Кафедра практичної психології 4,70 12.01.2017
2097 Кафедра практичної психології 4,87 27.12.2018
3119 Кафедра практичної психології 4,89 28.12.2019
3867 Кафедра практичної психології 4,63 28.12.2020