Додаткові відомості

Освіта
Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренко, 1983 р.
Перелік місць роботи
м. Термез, Узбекистан
Державний педагогічний інститут ім. О. Айбека
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5945 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі:андрагогічні засади сучасної вищої освіти Способи вивчення сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва м.Київ document.pdf
5944 Актуальні питання початкової освіти:досвід.реалії.перспективи Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва м.Кам'янець-Подільський document.pdf
3824 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Використання сучасних освітніх технологій з методики музичного виховання в закладах вищої освіти I-II рівнів акредитації м.Київ document.pdf
1384 "Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика" Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення дисциплін музичного циклу (творчі ситуації) Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
33485 Метод фазового формування вокального звуку на заняттях навчального хорового колективу

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31348 Постать диригента навчального хорового колективу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
35922 Формування інтересу до хорового співу молодших школярів
33160 Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично- слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва
18256 Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення дисциплін музичного циклу (творчі ситуації)

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
155 Постать диригента навчального хорового колективу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31348/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
64 Стажування - document 17.06.2015
3933 інше Інший модуль Сертифікат Романова Т.В..pdf 30.04.2020
4007 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2020
4009 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
521 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 13.05.2016 2
1223 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 11.05.2017 2

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
36 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Музична імпреза "Україна. У цьому слові для мене все!" м.Київ 2020 document

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
7 «Педагогічні умови ефективного формування виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва» науково-методичний семінар Коледж Член робочої групи 29.10.2020 document
13 «Способи вивчення сформованості практичних навичок майбутніх музичних керівників, учителів музичного мистецтва в закладах дошкільної та загальної середньої освіти» науково-методичний семінар Коледж Координатор (керівник) робочої групи 31.01.2020 document

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
126 Четвертий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Київський університет імені Бориса Грінченка 11.05.2017
302 Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Фаховий коледж "Універсум" 10.10.2020
310 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 12.12.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
328 Фаховий коледж «Універсум» 4,49 23.12.2016
882 ЦК музики і хореографії 4,47 29.12.2017
1743 ЦК музики і хореографії 4,47 22.12.2018
3032 ЦК музики і хореографії 4,50 28.12.2019
3564 ЦК музики і хореографії 4,68 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
145 ПОмс-1-16-4.0д I 1 2 2016-2017
475 ПОмс-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (4)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
63 Музична імпреза "Україна.У цьому слові для мене все" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету НВК №176 document 08.12.2017
89 Конкурс інструментально-виконавської майстерності «Capriccio»link особиста участь Університетський коледж Посилання 15.12.2017
95 Перший конкурс молодих хорових диригентів «BREVIS» link особиста участь Університетський коледж Посилання 13.12.2017
706 Літературно-музична вітальня: «Пам’ятаємо. Пишаємося. Перемагаємо» з нагоди Днів пам'яті і примирення​ Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університетський коледж - 10.05.2017