Додаткові відомості

Освіта
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
МДЦ "АРТЕК", Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету, ліцей "Престиж", Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Теоретико-методичні основи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
85 4 2 2020.01.11 09:27:58 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4729 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – DLCC2019 DIGITAL COMPETENCE: ABILITIES OF A LECTURER AND EXPECTATIONS OF STUDENTS (UKRAINIAN-POLISH CONTEXT) Катовіце document.pdf
4794 ICTERI. ICT in Education, Research and Industrial Applications Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers Херсон document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
27958 High school teacher competence in change
29717 Статистичний аналіз сформованості компетенцій викладачів вищої школи в добу змін…
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
22156 Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації
15953 Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
12523 Вища освіта: досвід і перспектива

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
27680 Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб формування навичок ХХІ століття у майбутніх учителів математики
31685 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process
29716 Preparation content updating of future dentists to professional interaction
31684 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects)
28157 Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology
31041 Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals
26962 Вивчення компетенції викладача вищої школи в Україні: діагностика та аналітика
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
31609 Використання віртуальної цифрової дошки для організації кооперативного навчання студентів
30068 Automation of mathematical knowledge control within dynamic mathematics programs
30066 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context)
31042 Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн
25391 Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики
22162 The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
15606 Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
15953 Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
15968 Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
15966 Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
12381 Педагогічна система як предмет наукового дослідження
12523 Вища освіта: досвід і перспектива
10620 Modern tendencies of training masters of pedagogical education

Фахові видання, що затверджені МОН (27)

ID Назва Рік
31481 Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових технологій
31761 Технологія трансмедіа як сучасний педагогічний феномен
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
31042 Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн
30535 Соціально-комунікативна компетентність майбутніх викладачів вищої школи: стан та очікування
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
25393 Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
25646 Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей засобами інтернет-технологій
23647 Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії
22157 Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
22160 Графічна підготовка майбутніх інженерів як сучасна педагогічна проблема
22159 Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
22158 Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
22161 Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
15606 Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
15952 Моніторинг ефективності університетських наукових досліджень як засіб забезпечення якості професійної підготовки студентів
15951 Навчання, засноване на дослідженнях: від ідеї до реалізації
15605 Наукові студентські заходи як найважливіший компонент університетської підготовки майбутніх учителів
15968 Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
15966 Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
12707 Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
13215 Підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорової молоді засобами дослідницької роботи
12381 Педагогічна система як предмет наукового дослідження
10621 Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
25441 Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ
25442 Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій
25440 Применение ИКТ будущими учителями филологии
22167 Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
22163 Навчання, засноване на дослідженнях: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка
22165 Основные подходы к привлечению будущих учителей к работе в научных подразделениях университета
15949 Scientific cooperation as a base of realization research education
12707 Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
12385 Педагогічні системи в наукових дослідженнях
10619 Substantive component of pedagogical system of integration within university science and education

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
50 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31685/ 2020
51 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
19 Кафедра комп'ютерних наук і математики 57208212603 7 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208212603&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
9 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAK-2139-2020 3 0 https://publons.com/researcher/3394167/volodymyr-proshkin/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
276 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 0 5 02.10.2019 https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Proshkin

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
16 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в процесі професійної підготовки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23702/ 2018
21 Формування IКТ-компетентностi майбутніх учителiв природничо-математичних спеціальностей засобами iнтернет-технологiй фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25646/ 2018

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
25 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
1 Нобелеанти з економіки США як взірець для сучасної української молоді Посольство США в Україні - лист_підтвердження.docx 2017
81 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників за допомогою геометрії Посольство США Коллективний - 2018
92 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників засобами геометрії Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
255 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
395 School mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
7 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 50

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1117 Фаховий модуль (стажування) - 23.09.2014
1264 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1444 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2481 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3749 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
210 Заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; дост Підвищення кваліфікації Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
657 Докторська школа для аспірантів і докторантів України Науковий семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 01.02.2016 5
1020 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)
22170 Кваліфікаційна магістерська робота : Навчально-методичний посібник для магістрантів галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
363 Вища математика: Геометрія (1 курс, ІНФ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1004 Математика для фінансистів Денна Бакалавр 2178 27.09.2016
1005 Вища та прикладна математика Денна Бакалавр 2777 27.09.2016
1025 Системний аналіз Денна Бакалавр 1940 27.09.2016
1059 Історія та філософія математики Денна Магістр 2180 27.09.2016
1062 Системний аналіз та прогнозування Денна Магістр 1941 27.09.2016
1180 Економіко-математичні моделі Денна Магістр 0589 23.03.2016
4030 Математична логіка і теорія алгоритмів Денна Бакалавр 0295/17 03.02.2017
4035 Економіко-математичні моделі Денна Магістр 0300/17 03.02.2017
6182 Математична логіка і теорія алгоритмів Денна Бакалавр 1967/17 07.09.2017
6192 Вища математика: Геометрія Денна Бакалавр 1977/17 07.09.2017
6198 Вища та прикладна математика Денна Бакалавр 1983/17 07.09.2017
6202 Математика для фінансистів Денна Бакалавр 1987/17 07.09.2017
6208 Історія та філософія математики Денна Магістр 2441/17 07.09.2017
6211 Математичне моделювання: Прогнозування Денна Магістр 2444/17 07.09.2017
6212 Математичне моделювання: Системний аналіз Денна Магістр 2445/17 07.09.2017
6861 Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін Денна Магістр 0296/18 15.01.2018
6870 Математична логіка і теорія алгоритмів Денна Бакалавр 0305/18 15.01.2018
6878 Вища математика: Алгебра і теорія чисел Денна Бакалавр 0313/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
149 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.6 20.05.2016
1373 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 12.01.2017
2208 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 27.12.2018
3212 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,70 28.12.2019

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
18 Гацько Валентина Василівна Факультет інформаційних технологій та управління VI Професійна освіта III document 2018

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
21 Радченко Світлана Сергіївна VI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Міжнародний рівень document 2018
36 Панасюк Ольга Леонідівна,
Розумна Валерія Андріївна
V Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Професійна освіта (за спеціалізацією)" Міжнародний рівень document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
3 Радченко Світлана Сергіївна V Педагогічні науки I 2017
55 Радченко Світлана Сергіївна VI Професійна освіта I 2018