Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка 2010 р.
Перелік місць роботи
Київський педагогічний коледж
Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 1 1 2018.04.02 15:20:31 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4242 Mіжнародна науково-практична конференція з питань здоров'я, фізичного виховання та спортивних перспектив та найкращих практик Комунікативна компетентність студентів м. Київ document
3457 Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі анохінських читань) Фізичне виховання у ВНЗ м.Київ document
3212 Mіжнародна науково-практична конференція з питань здоров'я, фізичного виховання та спортивних перспектив та найкращих практик Умови та чиннки комунікативної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту київ document
2411 психолінгвістика в сучасному світі комунікативна компетентність переяслав-хмельницький document.pdf
2412 науково-практичний семінар розвиток комунікативної компетентності київ document.pdf
1769 \ Психологічні основи професійного відбору фахівців центру екстреної медичної допомоги Вінниця document
2413 фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми та перспективи психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту київ document.pdf
366 Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту Комунікативна компетентність майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Переяслав-Хмельницький document
367 'Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах' Педагогічна технологія комплексного використання програм оздоровчого фітнесу у професійно-прикладної фізичної підготовки викладачів молодшої школи Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document
369 'Психолінгвістика в сучасному світі' 'Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості' м. Переяслав-Хмельницький document
370 Духовність у становленні та розвитку особистості Комунікативна компетентність особистості м. Івано-Франківськ document
368 'Психолінгвістика в сучасному світі' 'Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості' м. Переяслав-Хмельницький document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29080 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
29080 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
28867 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23851 Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
25421 Комунікативна психолого-педагогічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
21934 Психологічний супровід розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
19608 Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
19606 Психологічна характеристика комунікативної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту: факторний аналіз
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання
8136 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23903 Умови та чинники комунікативної діяльності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту
17472 Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту
14011 Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів
11884 Педагогічна технологія комплексного використання програми оздоровчого фітнесу у професійно-прикладної фізичної підготовки викладачів молодшої школи
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання
4604 Мотиваційні фактори до рухової активності студентів ВНЗ
2171 Эффективные формы оздоровительной практики в управлении физическим состоянием и здоровьем студентов

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
72 Кафедра спорту та фітнесу - 1 0

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
37

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник, лабораторія вікової психофізіології, головний
науковий співробітник Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УкраїниПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ /19.00.07 – педагогічна та вікова психологія заочна 2012-2016 рр. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України document 2018

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
85 Спортивні ігри 12.11.16 1
166 Системна робота впродовж року 01.01.2017-20.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1167 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2100 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
2408 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2409 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3256 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
514 Психологія здоров`я та основи здорового способу життя (4 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4666 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Психологія здоров`я та основи здорового способу життя (4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 6 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3423 Настільний теніс Денна Бакалавр 3071 27.09.2016
3429 Спортивні єдиноборства Денна Бакалавр 3069 27.09.2016
3489 Фізичне виховання: Спортивні єдиноборства Денна Бакалавр 0971 12.01.2015
4708 Технології та види ”Спорту для всіх” Денна Бакалавр 0922/17 04.09.2017
5033 Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення Денна Бакалавр 1253/17 04.09.2017
5034 Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення Денна Бакалавр 1254/17 04.09.2017
5049 Технології та види ”Спорту для всіх” Денна Бакалавр 1269/17 04.09.2017
5051 Секція ”Єдиноборства” Денна Бакалавр 1271/17 04.09.2017
5053 Акмеологія у фізичному вихованні Денна Магістр 1273/17 07.09.2017
5069 Секція ”Настільний теніс” Денна Бакалавр 1289/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
591 Кафедра спорту та фітнесу 4,66 30.12.2016
1218 Кафедра спорту та фітнесу 4,81 12.01.2017
2063 Кафедра спорту та фітнесу 4,54 26.12.2018