Додаткові відомості

Освіта
2002-2004 – Міжрегіональна Академія управління персоналом (диплом магістра психології з відзнакою).
2004-2007 – Аспірантура Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Перелік місць роботи

2008-2012 – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова на посаді доцента: кафедра практичної психології, кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки.

2013-2014 – Київський університет права Національної академії наук України на посаді завідувача центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

З вересня 2014 р. – кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
49 4 0 2021.09.15 10:59:22 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5668 Майстер-клас "Робота з гострою травмою у місцях стихійних лих, катастроф, терору: нове керівництво" в рамках II Наукового конгресу з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи» Участь у майстер-класі м. Київ document
5667 II Науковий конгрес з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи» Участь у конгресі м. Київ document
5200 VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Явища стереотипізації в умовах кризових ситуацій м. Глухів document
5199 ІІI Міжнародна науково-практична конференція "MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS" АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ Токіо, Японія document
4143 Міжнародна науково-практична конференція "РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ" ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг document
4142 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука і практика» Учасник конференції м. Київ document
4141 Науковий семінар «АКСІОГЕНЕЗ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СТРАТЕГІЇ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ» Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів м. Київ document
5666 КОНГРЕС «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи» Участь у конгресі м. Київ document
3013 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» СВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ ЗМІН: ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРЕОТИПІВ м. Переслав-Хмельницький document
2684 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів Київський університет імені Бориса Грінченка document
1695 Навчальний семінар «Інтегративна психотерапія (психодинамічний та когнітивно-біхевіоральний підходи) і корекція конфліктів, пов’язаних з професійною діяльністю, методом групової терапії» доктора Лотара Шаттенбурга (Lothar Schattenburg) – головного психолога Клініки психосоматики (Бад-Нойштадт, Німеччина), доктора наук з клінічної психології університету Фрайбурга (Швейцарія), супервізора з біхевіоральної та психодинамічної психотерапії декількох інститутів Німеччини Участь у навчальному семінарі м. Київ, Київський національний університет імені Т. Шевченка document
1684 IX Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі м. Рівне document
1545 ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ Чинники формування та існування стереотипів у сучасному інформаційному просторі Баку – Ужгород – Дрогобич document
793 Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології Формування особистісної та професійної компетентності у майбутніх психологів м. Київ document
1683 ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” Участь у НАВЧАЛЬНО ДЕМОНСТРАЦІЙНІЙ СЕСІЇ «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
31392 Кризові ситуації: адаптаційні ресурси особистості та соціальні стереотипи
31659 Психологічний аналіз професійних стереотипів у період суспільних змін
27913 Психологічна безпека у контексті маніпулятивного впливу на свідомість особистості
24538 Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
31392 Кризові ситуації: адаптаційні ресурси особистості та соціальні стереотипи
31659 Психологічний аналіз професійних стереотипів у період суспільних змін
27914 Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів
27913 Психологічна безпека у контексті маніпулятивного впливу на свідомість особистості
24538 Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів
19677 Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі
15577 Особливості формування стереотипів в умовах суспільних трансформацій
10430 Актуальні аспекти проблеми якісної професійної підготовки психологів
10394 Формування особистісної та професійної компетентності у майбутніх психологів
36068 Розвиток комунікативних здібностей у студентів – майбутніх психологів
4752 Тренінг як форма професійної підготовки студентів
4765 Формування навичок самоконтролю та емоційної стійкості у майбутніх психологів
4762 Проблема соціально-психологічної адаптації майбутніх програмістів у процесі навчання у ВНЗ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
30897 Адаптаційні ресурси особистості в умовах кризових ситуацій
27320 Характеристика стереотипів сучасного інформаційного простору
23522 Свідомість особистості в період суспільних змін: характеристика стереотипів
19060 Чинники формування та існування стереотипів у сучасному інформаційному просторі
19257 Стереотипи соціального сприйняття графічних репрезентацій користувачами соціальних мереж
5396 Проблема соціально-психологічної адаптації студентів у контексті інноваційного підходу в освіті
5415 Психологічний зміст та основні чинники обдарованості особистості
5398 Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців
5409 Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім’ї
4763 Роль активного соціально-психологічного навчання у розвитку особистості майбутнього професіонала
5389 Психологічні методи оптимізації соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
5385 Особливості динаміки показників соціально-психологічної адаптації студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
5406 Проблема соціально-психологічної адаптації студентів - майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
5391 Соціально-психологічна адаптація особистості як невід’ємна складова її соціалізації
5417 Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення адаптованості студентів
5395 Умови забезпечення успішної соціально-психологічної адаптації студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
5379 Вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості майбутніх програмістів
5387 Проблема соціально-психологічної адаптації особистості на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій
5394 Соціально-психологічні особливості студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
86 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Tkachyshyna

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
154 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 25

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
26 Тренінгові заняття "Психорелаксація та інтенсивні методи навчання" 04 листопада 2016р. 3

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
129 Фаховий модуль (стажування) - document 16.05.2016
489 Лідерський модуль - document 22.01.2016
543 Модуль з ІКТ - document 08.07.2015
2000 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2554 Інше Інший модуль document 02.11.2018
3491 Інше Інший модуль document 19.04.2019
4205 Інше Інший модуль document 17.09.2020
5353 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
74 «Суспільна поведінка особистості: виклики часу» Психологічний диспут Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.04.2016 2
628 «Родинні цінності в творчості Бориса Грінченка» Дискусійний клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
6564 Консультативна психологія. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів
5418 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Комп’ютерні мережі” (для бакалаврів)

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
214 Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
335 Інститут людини Геронтопсихологія (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
404 Інститут людини Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
3882 Інститут людини Психологія (1 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3894 Інститут людини Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 6 10 не враховується 28.12.2018
3896 Інститут людини Психологія реклами (4 курс) Бакалавр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
3898 Інститут людини Психологія розвитку: Психологія старості та людей похилого віку (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 6 8 не враховується 28.12.2018
3899 Інститут людини Психологія сім`ї та основи сімейного консультування (4 курс) Бакалавр Денна 12 10 не враховується 28.12.2018
3907 Інститут людини Психологія: Загальна та вікова психологія (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3909 Інститут людини Психологія: Психологія освіти (1 курс) Бакалавр Заочна 3 10 не враховується 28.12.2018
3938 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 9 не враховується 28.12.2018
5611 Інститут людини Психологія освіти (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 не враховується 27.12.2019
6152 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7028 Інститут людини Психологія: Загальна та вікова психологія (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7029 Інститут людини Психологія: Психологія освіти (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7084 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7085 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7674 Інститут людини Практика (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
185 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3.6 20.05.2016
1480 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,78 12.01.2017
2320 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,57 27.12.2018
3273 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,58 28.12.2019
4103 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,77 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
11 Шевченко Віталія Олександрівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи III Психологія III document 2017