Додаткові відомості

Освіта
У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкової школи та англійської мови основної школи».
У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».
У 2014 році закінчила аспірантуру Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
«Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Громадська активність
Кураторство третього курсу.
Наукове товариство.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
3 1 0 2019.10.18 09:18:48 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3074 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. ПОСТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС:дорослі, діти та родини в ситуації війни Київ document
3218 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Соціальне здоровя учнів початкової школи Сумський державний педагогічний університет document
2442 Міжнародна міждисциплінарна асамблея "Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни" Професійна підготовка вчителів початкової школи до роботи з батьками: досвід Польщі та виклики для України Київ document.pdf
1930 Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Підготовка вчителя початкової школи в Польщі Дрогобич document
2605 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Clever Київ document
2167 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція \ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1701 Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності Етичні аспекти взаємовідносин учителя з батьками учнів молодшого шкільного віку Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка document
1700 Інтерактивна школа творчого вчителя Нова українська школа Київ document.pdf
1699 Інтерактивна школа творчого вчителя Навчання грамоти 1 клас. Київ document.pdf
1199 Міжнародна науково-практична конференція \ Фахова підготовка вчителя початкової школи: історична ретроспектива Київ document
709 Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» Технологія проведення комунікативних тренінгів у початковій школі Київ document
708 Міжнародна науково-практична конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З БАТЬКАМИ Ніжин document
707 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Удосконалення взаємодії вчителя і батьків шляхом застосування інтерактивних форм роботи Київ document
706 І Міжнародна науково-практична конференція 'Інтеграція вищої освіти і науки' Студентоцентроване навчання як домінанта розвитку вищої освіти Київ document
704 ХХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. С. Бураго 'Мова і культура' Формування педагогічної культури майбутніх вчителів в контексті Болонського процесу Київ document
705 Наукова конференція 'Наука і вища освіта' Ключові умови оптимізації процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
20516 Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
25865 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
23836 Використання мультфільмів у процесі розвитку критичного мислення учнів першого класу
26181 Професійна підготовка вчителів початкової школи до роботи з батьками: досвід Польщі та виклики для України
19427 Інтерактивні методи та форми навчання у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи
15319 Домінантні умови формування творчої особистості молодшого школяра
13249 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як провідна структура в акредитаційній системі України
9921 Педагогічна культура батьків як умова ефективного виховання дітей
4384 Закономірності формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в історичному ракурсі
4385 Ключові умови та шляхи формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи
4739 Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в роки незалежності України
4745 Формування педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи
4935 Реалізація компетентнісного підходу в нових формах роботи зі студентами ВНЗ
4941 Класичний університет у структурі вищої освіти України
4939 Педагогічна культура майбутнього вчителя: сутнісна характеристика та структура

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
19097 Комп'ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання
13397 Студентоцентроване навчання як домінанта розвитку вищої освіти
4384 Закономірності формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в історичному ракурсі
4385 Ключові умови та шляхи формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи
4739 Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в роки незалежності України
4466 Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи (ІІ половина ХХ ст.)
4941 Класичний університет у структурі вищої освіти України
4939 Педагогічна культура майбутнього вчителя: сутнісна характеристика та структура

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
25345 Методика вивчення одиниць вимірювання довжини і площі
19098 Етичні аспекти взаємовідносин учителя з батьками учнів молодшого шкільного віку
22014 Особливості педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в контексті загальнолюдської культури
22129 Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобами мультфільмів
15309 Тренінг як засіб ефективної співпраці вчителя початкової школи з батьками
18573 Тренінг як засіб ефективної співпраці вчителя початкової школи з батьками
11493 Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу
10270 Сценарій свята до Дня вчителя
9569 Особливості формування культури мислення майбутніх учителів
13436 Особливості формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції
4384 Закономірності формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в історичному ракурсі
4739 Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в роки незалежності України
4935 Реалізація компетентнісного підходу в нових формах роботи зі студентами ВНЗ

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
45 Модератор соціального проекту від кафедри початкової освіти 2016 3
220 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
294 Лідерський модуль - document 20.10.2016
948 Модуль з ІКТ - document 28.11.2016
1050 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2014
1536 Дослідницький модуль - document 20.04.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1274 «Інноваційна модель Е-навчання в початковій школі» Київський педагогічний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 18.01.2017 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
195 Актуальні проблеми початкової освіти (6 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
843 Психологія сім`ї Денна Бакалавр 0338 09.02.2016
850 Психологія дитячої творчості Денна Бакалавр 0332 09.02.2016
904 Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками Денна Бакалавр 0272 18.02.2016
907 Технологія роботи сімейного педагога в зарубіжних країнах Денна Бакалавр 0277 18.02.2016
908 Організація дозвіллєвої діяльності в сім`ї Денна Бакалавр 0276 18.02.2016
3044 Дошкільна психолінгвістика Денна Бакалавр 2970 27.09.2016
3125 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1680 27.09.2016
3150 Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками Денна Бакалавр 1671 27.09.2016
3812 Технологія роботи сімейного педагога в зарубіжних країнах Денна Бакалавр 0077/17 02.02.2017
3815 Організація дозвіллєвої діяльності в сім`ї Денна Бакалавр 0080/17 02.02.2017
3820 Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками Денна Бакалавр 0085/17 02.02.2017
4057 Психологія і педагогіка дитячої творчості Денна Бакалавр 0323/17 02.02.2017
4059 Психологія дитячої творчості Денна Бакалавр 0325/17 02.02.2017
4077 Психологія творчості Денна Спеціаліст 0343/17 02.02.2017
4616 Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками Денна Бакалавр 0829/17 07.09.2017
4621 Методика роботи сімейного педагога Денна Бакалавр 0834/17 07.09.2017
4637 Університетські студії: Лідерствослужіння Денна Бакалавр 0851/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
171 Кафедра початкової освіти 4.5 20.05.2016
1423 Кафедра початкової освіти 4,92 12.01.2017

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
12 ПОб-1-15-4.0д II 1 - 2016
368 ПОб-1-15-4.0д III 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
555 Круглий стіл "... Здається, все б у пісню перелив..." %event_member_prep_event_concert% Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
48 Міщенко Ольга Олександрівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта II document 2018