Додаткові відомості

Освіта
український державний університет фізичного виховання, 1995
Перелік місць роботи
ЗОШ №5 - 10 років
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 4 0 2021.09.23 10:07:06 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6292 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) без доповіді Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
5018 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) без доповіді м. Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
4195 Здоровя, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики без доповіді м. Київ КУ імені Бориса Грінченка document.pdf
3551 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи без доповіді КУ імені Бориса Грінченка, Київ document
3161 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів у вищих навчальних закладах Київ, КУ імені Бориса Грінченка document.pdf
3020 Європейські цінності спортивної освіти без доповіді Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
2238 V Всеукраїнська науково - практична конференція \ без доповіді Київський університет імені Бориса Грінченка document
1881 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Ставлення сучасних студентів до оздоровчої фізичної культури Київ, КУ імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
14398 Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students
15391 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
9744 Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
35588 Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання
31507 The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes
27321 Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу
31342 Оцінка ситуативного копінгу як складової психологічного здоровя студентів спортивного профілю закладів вищої освіти в період екзаменаційної сесії
24659 Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
23832 Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)
20539 Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту
14413 Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
35588 Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання
31343 Засоби підвищення фізичної та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років в учбово-тренувальному процесі
27473 Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор
24659 Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.
20558 Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту
14398 Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students
14413 Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу
15391 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
9744 Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)
7704 Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів
19592 Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях
19590 Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
36530 Психологічні детермінанти успішності навчання фахівців фізичного виховання у закладах вищої освіти
32083 The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes
23904 Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів
12023 Фізкультура і спорт в сучасних умовах
4602 Оздоровчий біг — засіб зміцнення здоров’я у системі самостійних занять учнів
2166 Використання оздоровчого бігу у фізичному вихованні студентів з надлишковою масою тіла
998 Вплив оздоровчої ходьби та бігу на стан здоров'я та фізичну працездатність студенток спеціального навчального відділення з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
64 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту - 1 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
443 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 0.3 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Hatsko

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
78 Спортивне змагання «Веселі старти» 26.11.16 1
174 Системна робота впродовж року 01.01.2017-20.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1161 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
1423 Лідерський модуль - document 27.02.2017
3048 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) cкан Гацко.pdf 26.04.2019
3097 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3908 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5276 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8117 Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
20316 Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
441 Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 20/21 н.р.
688 Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020
867 Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5251 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5323 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін: Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5584 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6550 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
6808 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення (4 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 7 3 не враховується 10.12.2020
6988 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6989 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7513 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8320 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8722 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8726 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (1-3 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
45 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,4 20.05.2016
779 ЦК фізичного виховання 4,76 31.12.2016
780 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,74 28.12.2017
1643 ЦК фізичного виховання 4,66 22.12.2018
1889 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,54 31.12.2017
2501 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 28.12.2019
3620 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,93 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
139 ФВб-4-15-2.0д IV 2 3 2016-17
343 ФВб-3-17-2.0д, ФВб-2-16-2.0д III 5 5 2017-2018

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (3)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Шуляк Алла Миколаївна 7-й Одеський міжнародний марафон «Самоперевершення» м. Одеса Не зазначено II Odessa-marathon-2016-42km.pdf 2016
76 Бадун Віталій Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики серед юніорів Мінськ, Білорусія Не зазначено I document 2017
135 Гацко Олена Володимирівна чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів Київ Перемога у творчому / мистецькому коркурсі I document 2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
54 Щорічний конкурс-змагання «Ми – кращі!» серед студентів спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія м. Київ 01.09.2017
282 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» СЗШ № 128 20.01.2018