Додаткові відомості

Освіта
український державний університет фізичного виховання, 1995
Перелік місць роботи
ЗОШ №5 - 10 років
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2020.01.13 11:54:53 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5018 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) без доповіді м. Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
4195 Здоровя, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики без доповіді м. Київ КУ імені Бориса Грінченка document.pdf
3551 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи без доповіді КУ імені Бориса Грінченка, Київ document
3161 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів у вищих навчальних закладах Київ, КУ імені Бориса Грінченка document.pdf
3020 Європейські цінності спортивної освіти без доповіді Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
2238 V Всеукраїнська науково - практична конференція \ без доповіді Київський університет імені Бориса Грінченка document
1881 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Ставлення сучасних студентів до оздоровчої фізичної культури Київ, КУ імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
14398 Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students
15391 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
9744 Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
27321 Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу
24659 Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
23832 Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)
20539 Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту
14413 Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
27473 Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор
24659 Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.
20558 Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту
14398 Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students
14413 Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу
15391 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
9744 Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)
7704 Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів
19592 Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях
19590 Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
23904 Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів
12023 Фізкультура і спорт в сучасних умовах
4602 Оздоровчий біг — засіб зміцнення здоров’я у системі самостійних занять учнів
2166 Використання оздоровчого бігу у фізичному вихованні студентів з надлишковою масою тіла
998 Вплив оздоровчої ходьби та бігу на стан здоров'я та фізичну працездатність студенток спеціального навчального відділення з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
64 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту - 1 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
443 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 0 5 17.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Hatsko

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
78 Спортивне змагання «Веселі старти» 26.11.16 1
174 Системна робота впродовж року 01.01.2017-20.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1161 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
1423 Лідерський модуль - document 27.02.2017
3048 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) cкан Гацко.pdf 26.04.2019
3097 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8117 Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
20316 Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
441 Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5251 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5323 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін: Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5584 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Професійно-педагогічне вдосконалення (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1487 Легка атлетика з методикою викладання Денна Молодший спеціаліст 1527 23.09.2015
3364 Оздоровча ходьба, біг Денна Бакалавр 1812 27.09.2016
3368 Оздоровча ходьба, біг Денна Бакалавр 1804 27.09.2016
3733 Наскрізна програма педагогічної практики Денна Бакалавр 2704 27.09.2016
5072 Оздоровча ходьба, біг Денна Бакалавр 1292/17 04.09.2017
5079 Оздоровча ходьба, біг Денна Бакалавр 1299/17 04.09.2017
5088 Легка атлетика і методика її викладання Денна Бакалавр 1308/17 04.09.2017
5226 Оздоровча ходьба, біг Заочна Бакалавр 1446/17 02.10.2017
5227 Оздоровча ходьба, біг Заочна Бакалавр 1447/17 02.10.2017
5956 Педагогічна практика Денна Бакалавр 2398/17 04.09.2017
5957 Педагогічна практика Денна Бакалавр 2399/17 04.09.2017
6392 Методика викладання спортивних дисциплін: Легка атлетика і методика її викладання Денна Бакалавр 2618/17 04.09.2017
7320 Виробнича, переддипломна зі спеціалізації практика Денна Бакалавр 0753/18 26.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
45 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,4 20.05.2016
779 ЦК фізичного виховання 4,76 31.12.2016
780 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,74 28.12.2017
1643 ЦК фізичного виховання 4,66 22.12.2018
1889 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,54 31.12.2017
2501 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
139 ФВб-4-15-2.0д IV 2 3 2016-17
343 ФВб-3-17-2.0д, ФВб-2-16-2.0д III 5 5 2017-2018

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (3)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Шуляк Алла Миколаївна 7-й Одеський міжнародний марафон «Самоперевершення» м. Одеса II Odessa-marathon-2016-42km.pdf 2016
76 Бадун Віталій Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики серед юніорів Мінськ, Білорусія I document 2017
135 Гацко Олена Володимирівна чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів Київ I document 2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
54 Щорічний конкурс-змагання «Ми – кращі!» серед студентів спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія м. Київ 01.09.2017
282 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» СЗШ № 128 20.01.2018