Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1989
Перелік місць роботи
Миколаївський державний педагогічний інститут
Київський славістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі
Громадська активність
випусковий редактор електронного видання кафедри "Manuscript"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
33 2 1 2020.01.08 21:45:35 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4634 ХІ Міжнародні Чичерінські читання \ "Античні міфологеми як ідеологеми в українській поезії зрілого модернізму" Львів document
4635 Х Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі, матриці, категорії" "Образ трагічного блазня в літературі ХХ століття" Київ document
1582 Літературний процес: трансгресії революції Митець і революція: до питання типології взаємин Київ document.pdf
1319 Світова література у сучасному науковому дискурсі Антична топіка в сучасній українській поезії Харків document
1321 Анализ и интерпретация художественного текста: проблемы, стратегии, опыты Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму Київ document.docx
1320 Літературний процес: становлення ідентичностей Рецепція Максимом Рильським світової художньої спадщини як спосіб збереження «свого» в «чужому» Київ document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27530 Тексти по колу: Пізнати Себе в Іншому
7192 "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
24020 Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів
22453 «Дорожня карта» ліричного героя української поезії високого модернізму: типологія «маршрутів»
6230 Античність в ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
27869 Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана
24020 Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів
25934 Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності
19823 Антична топіка в сучасній українській поезії
21704 Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму
19883 Митець і революція: до питання типології взаємин
19311 Митець і революція: до питання типології взаємин
24002 Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття
21881 Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
19875 Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
15025 Критична рефлексія української античності: етапи і тенденції
15026 Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму
15304 Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину
13613 (Ре)конструкція барокового міфу про античність у світі української лірики зрілого символізму
9735 «Ефект Мідаса», або До естетичної проблематики української лірики високого модернізму
13631 Рецептивний горизонт міфології Сатурна в ліриці Михайля Семенка
14039 Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав")
8403 „Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації
18457 Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтерпретації
5794 Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського
5806 Античний космос поезії Миколи Бажана
7210 Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності
6178 Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст.
7076 "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
24003 Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття
8358 Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв
5835 Poetic Parameters of the Polylogue of Ukrainian Lyrics of Late Modernism With the Antique Heritage
5800 "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини
6556 “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів”
5635 Античний інтертекст у символістській поетиці Дмитра Загула
7232 Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков
7438 Лірична сповідь Миколи Вінграновського
6821 Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова
6967 Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров
7432 Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини
7436 Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.)

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
80 Буття художнього твору у світовому літературному континуумі упродовж 2017 року (Щомісяця) 8 11.04.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
17 Інститут філології Кафедра світової літератури 0 5 21.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Halchuk

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
23 Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24002/ 2018
73 Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27869/ 2019

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
12 «Міфологічний реверс сьогодення: модуси міфосценаріїв в українській і литовській художній літературі та публіцистиці» МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
925 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1083 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2014
1176 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2525 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2834 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3044 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.04.2019
3192 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3519 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3520 Інше Інший модуль document 31.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
190 Видання науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес» (в електронному форматі, дві Електронне фахове видання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
22452 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття: Практикум
5959 Антична література

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6858 Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
168 Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
287 Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (3 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
302 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття (4 курс, ФУб) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
457 Історія світової літератури: Компаративний аналіз художнього тексту (3 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
602 Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
46 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 25.11.2016
493 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
678 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3717 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 25 28.12.2018
3727 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3,4 курс) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3927 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
5201 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
313 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1767 27.09.2016
314 Компаративний аналіз художнього твору Денна Бакалавр 1768 27.09.2016
326 Актуальні питання порівняльного літературознавства Денна Магістр 1781 27.09.2016
486 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0153 09.02.2016
489 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0143 09.02.2016
495 Актуальні питання порівняльного літературознавства Денна Магістр 0150 09.02.2016
3836 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0101/17 09.02.2017
4997 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1217/17 07.09.2017
4998 Історія світової літератури: Компаративний аналіз художнього тексту Денна Бакалавр 1218/17 07.09.2017
4999 Компаративний аналіз художнього твору Денна Бакалавр 1219/17 07.09.2017
5960 Виробнича, професійна, асистентська практика Денна Магістр 2402/17 07.09.2017
6950 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0385/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
385 Кафедра світової літератури 4,42 29.12.2016
1025 Кафедра світової літератури 4,48 12.01.2017
1885 Кафедра світової літератури 4,62 26.12.2018
3255 Кафедра світової літератури 4,99 28.12.2019

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
257 авторський вечір українського гурту "Теорія простору"(соліст - Андрій Клименко). link %event_member_prep_event_univ% Київський університет імені Бориса Грінченка 681-vechir-pam-iati-heroiv-nebesnoi-sotni.html 20.02.2017